greening

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈgriːnɪŋ/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(grēning)


WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
green nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (color) (barva)zelená žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Green is my favourite colour.
green adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (in color)zelený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The green grass was blowing in the wind.
 Zelená tráva vlála ve větru.
green adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (verdant, natural)zelený, přírodní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The city set aside a green area where no development was allowed.
green adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (eco-friendly) (ekologický)zelený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The candidate always talked about green issues. The government is introducing some new green policies to protect the environment.
Green nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (politics: member of the Green Party) (politika)člen strany zelených fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Of the candidates in the upcoming local election, only one is a Green.
the Greens nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." figurative (politics: Green Party) (politická strana)zelení m mnpodstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).
 The Greens are usually small political parties in Europe.
green with envy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (envious) (přeneseně: závistí)zelený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (přeneseně: závistí)bledý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 She was green with envy about his new car.
greens nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (leafy vegetables)zelenina žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 You need to eat your greens! How about a salad?
 
Další překlady
AngličtinaČeština
green adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unripe) (nezralý)zelený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The bananas were still green. Maybe they will be ripe enough to eat in a couple of days.
green adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (sickly in complexion) (nemocný)zelený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 You should lie down. You're looking a little green.
green adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (immature, naïve) (hovorový výraz)zelenáč mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The basketball player is still green, but will definitely get better as he matures.
green adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (fresh, youthful) (o člověku)svěží přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 She is still green at the moment, but the pressures of motherhood may change her.
green nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (golf: putting area) (golf)jamkoviště spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The golfer got to the green in just two strokes, then putted the ball in.
 Ten golfista se dostal k jamkovišti pouhými dvěma údery, a pak doklepl míček do jamky.
green nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (grassy area for other sports)trávník mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The students are playing croquet on the green.
green nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (village square)náves žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 There is a festival today on the village green.
green nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (traffic light) (na semaforu)zelená žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 You must not drive until the green shows.
green nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, uncountable, slang (money) (hovorový výraz)prachy plpodstatné jméno v množném čísle: Označuje podstatná jména s tvarem pouze v množném čísle (např. kalhoty, záda).
 Do you have any green on you? I don't have a cent to pay for this.
green nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable, slang (marijuana) (hovor.: marihuana)tráva žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 This green is cheap, but I like it!
green nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (wood: unseasoned) (zatím neproschnuté)čerstvé dřevo příd + s
 Green wood is softer than seasoned timber.
green viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become green)zezelenat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zelenat ned
 The grass greened a couple of days after the rain.
green [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make green)změnit na zelenou dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 Years of rain had greened the church roof.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
green beans nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (legume: French bean) (zelenina)zelené fazolky příd + ž mn
 The African nation of Burkina Faso produces green beans for export to Europe.
green belt,
greenbelt
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(land: conservation area)zelený pásek
 The need for housing puts the biggest strain on planners to build in the green belt.
green belt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (karate rank) (karate)zelený pás příd + m
 Gavin recently earned his green belt in karate.
green belt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (karate: person of green belt rank)karatista se zeleným pásem fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
green card nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (residence permit for the United States) (povolení k pobytu v USA)zelená karta příd + ž
 I wanted to live and work in the States but couldn't get hold of the necessary green card.
green light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (traffic signal: go) (semafor)zelená přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 We'll never make it to the green light in time.
green light nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (authorization to begin)povolení, svolení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (přeneseně: dostat svolení)zelená přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Today we got a green light from the director to begin the new project. The committee gave my project the green light.
green-light [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (authorize)povolit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  odsouhlasit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The Federal Aviation Administration has green-lighted a request to extend the airport runway.
green onion nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (scallion)jarní cibulka příd + ž
green pepper nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (green capsicum, green bell pepper)zelená paprika příd + ž
green tea nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Oriental herbal tea)zelený čaj příd + m
 My sister loves green tea with a slice of lemon.
green with envy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (envious) (přeneseně)zelenat závistí ned + ž
have a green thumb,
have green thumbs (US),
have green fingers (UK)
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(be skilled at gardening)mít talent na zahradničení ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 My mother has a green thumb: everything she touches grows well. All my cuttings took this year, so perhaps I do have green fingers after all.
light green nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pale green colour)světle zelená barva fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
lime n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (acid green)zelený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  limetkově zelený přísl + příd
 Lisa had her car spray-painted a garish lime color.
pistachio green,
pistachio
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(color: pale green) (barva)pistáciová žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
sage,
sage-green
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(grayish-green)šedozelený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
sage,
sage green
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(color: grayish-green)šedozelená barva příd + ž
village green nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (park or common in a village)území obce
 In the early 1950s, a fun fair was an annual event on the village green.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "greening":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'greening'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.