WordReference neumí přeložit celou tuto frázi, ale po kliknutí na jednotlivá slova uvidíte jejich význam:

great circle


Nepodařilo se nám najít celou frázi, kterou hledáte.
Níže vidíte heslo "great".

Podívejte se také na: circle

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
great adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (excellent)výborný, skvělý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The concert was great!
 Koncert byl výborný (or: skvělý).
great interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (very good!)super, paráda zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 You got the job? Great!
 Dostal jsi tu práci? Paráda!
great adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (numerous)velký, početný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 There was a great crowd outside the door.
 Za dveřmi byl velký (or: početný) dav.
great adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unusual in intensity)velký, intenzivní, výrazný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He had a great love for the Scottish Highlands.
 Choval velkou lásku ke Skotské vrchovině.
great adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (expert) (v něčem)skvělý, dobrý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 She's great at crosswords.
 Je skvělá na křížovky.
great adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unusual in degree)velký, obrovský přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The party was a great success.
 Ten večírek byl obrovský úspěch.
great advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (very well)skvěle, výborně, výtečně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 You did great.
 Počínal sis skvěle.
great adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unusual in power)velký, silný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Her death was a great blow to him.
 Její smrt mu zasadila velkou ránu.
great adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (important)velký, významný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Beethoven's Ninth is one of the great pieces of music of its era.
 Beethovenova Devátá je jedním z významných děl své éry.
great adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (eminent)velký, významný, význačný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Churchill was one of Britain's great leaders.
 Churchill byl jedním z nejvýznamnějších britských lídrů.
great adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (principal, chief)hlavní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The ball will be held in the Great Hall.
 Ten ples se bude konat v Hlavním sále.
great adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (very large)obrovský přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 A tsunami is a great wave, often caused by an earthquake or volcano.
 Tsunami je obrovská vlna, která bývá následkem zemětřesení nebo sopky.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
great adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (lofty)ušlechtilý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He's full of great thoughts.
great adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of good reputation) (pověst)dobrý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He came from a great family.
great adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (very admirable)fantastický, skvělý, vynikající přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 That was a great speech you gave.
 Tvůj projev byl fantastický.
great nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] important) (přeneseně: významný člověk)velikán mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 He's one of history's greats.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
a great deal,
a good deal
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(bargain)výhodná koupě příd + ž
 I chose the car because it was reliable and a great deal.
a great deal,
a good deal
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(much, large amount)hodně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I have a great deal to accomplish before the end of the semester.
 Musím toho do konce semestru ještě hodně stihnout.
a great deal of [sth],
a good deal of [sth]
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(large amount of [sth])velmi, hodně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  (intenzifikátor)velký, výrazný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Her presidential campaign had a great deal of success at the local level.
a great deal,
a good deal
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(greatly, very much)velmi, hodně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I value your input a great deal.
a great deal,
a good deal
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(considerably)o hodně předl + přísl
  výrazně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I'm feeling a great deal better since I ate some soup.
 Cítím se o hodně líp, dal jsem si totiž polévku.
a great time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (fun, enjoyment)zábava žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  příjemně strávený čas fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Thanks so much for inviting me; I had a great time!
the beyond,
the great beyond
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(the afterlife) (přeneseně: po smrti)onen svět záj + m
Britain nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. abbreviation (Great Britain)Velká Británie ž vl jmvlastní jméno ženského rodu: Označuje konkrétní názvy osob, zvířat a věcí rodu ženského, odlišuje je od ostatních skutečností téhož druhu (např. Micka, Praha, Popelka).
 There will be rain across most parts of Britain this weekend.
 O víkendu bude na většině území Velké Británie pršet.
the Depression,
the Great Depression
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(Great Depression: 1930s economic crisis) (30. léta 20. století)Velká hospodářská krize, Velká deprese fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Many who grew up in the Great Depression are very frugal.
 Spousta lidí, kteří vyrůstali během Velké deprese, je velmi šetrná.
GB,
G.B.
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
initialism (Great Britain: England, Scotland, Wales) (Velká Británie)VB zkr
 Maxwell shows his British pride with a "GB" bumper sticker on his car.
great abundance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (plentiful amount)obrovská spousta
  hojnost
 There always seem to be a great abundance of fools.
Great Barrier Reef nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (coral structure off Australian coast)Velký bariérový útes fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
great big adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (huge)strašně velký
 Anna noticed a great big spot on her face.
Great Britain nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (England, Wales, Scotland)Velká Británie ž vl jmvlastní jméno ženského rodu: Označuje konkrétní názvy osob, zvířat a věcí rodu ženského, odlišuje je od ostatních skutečností téhož druhu (např. Micka, Praha, Popelka).
 During the Victorian Era, Great Britain had a huge empire.
Great Dane nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (breed of large dog) (plemeno psa)německá doga příd + ž
the Great Depression nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (economic crisis of 1930s)Velká hospodářská krize fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 We haven't seen this kind of economic turmoil since the Great Depression. My grandparents were children during the Great Depression.
great fun adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (enjoyable)velká legrace
 Our day out at the theme park was great fun.
great grandfather,
great-grandfather
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(father of a grandparent)pradědeček mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (neformální)praděda mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 My great-grandfather fought in the First World War.
great grandmother,
great-grandmother
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(mother of a grandparent)prababička žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Cars hadn't even been invented when my great grandmother was a young girl.
great price nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (value for money, cheap cost)skvělá cena
 That's a great price for a machine with those features.
great value nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (well worth the money)skvělá koupě
 At £4 each, the tickets are great value as they allow unlimited bus travel throughout the day.
the Great Wall of China,
the Great Wall
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(defensive structure in China)Velká čínská zeď ž vl jmvlastní jméno ženského rodu: Označuje konkrétní názvy osob, zvířat a věcí rodu ženského, odlišuje je od ostatních skutečností téhož druhu (např. Micka, Praha, Popelka).
 A lot of people go to China just to see the Great Wall.
great work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (job: done well)veledílo
 Her boss congratulated Chloe on her great work.
great work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (art: masterpiece) (v umění)mistrovské dílo příd + s
 The Great Gatsby is one of the great works of American literature.
great-aunt,
grandaunt,
Great-Aunt,
Grandaunt
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(grandparent's sister) (sestra prarodiče)prateta žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
Poznámka: Takes a capital letter when used as a title or term of address
 My great-aunts Cora and Clarice still live in the house they were born in.
great-aunt,
grandaunt,
Great-Aunt,
Grandaunt
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(great-uncle's wife) (manželka prastrýce)prateta žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 My great-aunt Nelly is 88 years old.
great-uncle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (brother of one's grandparent) (bratr prarodiče)prastrýc mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 My great-uncle owns a small farm in Iowa.
Great-Uncle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (term of address: parent's uncle) (strýc některého z rodičů)prastrýc mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (strýc některého z rodičů)strýček m zdrob
  (hovorový výraz)strejda mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Great-Uncle Pete, meet my wife, Mary!
in great measure advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (largely)do značné míry
 The President's re-election chances are in great measure tied to the health of the economy.
matter of importance,
matter of great importance
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
([sth] significant)důležitá otázka
 I can't play with you now; I have matters of importance to deal with. I need to speak to the President now, it is a matter of great importance!
Sounds great interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (accepting a suggestion or invitation) (přijetí nabídky, pozvání apod.)To zní skvěle! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
Sounds great interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (expressing enthusiasm) (vyjádření nadšení)To je skvělé! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "great circle":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'great circle'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.