great

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈɡreɪt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/greɪt/ ,USA pronunciation: respelling(grāt)


Inflections of 'great' (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
greater
adj comparative
greatest
adj superlative

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
great adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (excellent)výborný, skvělý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The concert was great!
 Koncert byl výborný (or: skvělý).
great interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (very good!)super, paráda zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 You got the job? Great!
 Dostal jsi tu práci? Paráda!
great adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (numerous)velký, početný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 There was a great crowd outside the door.
 Za dveřmi byl velký (or: početný) dav.
great adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unusual in intensity)velký, intenzivní, výrazný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He had a great love for the Scottish Highlands.
 Choval velkou lásku ke Skotské vrchovině.
great adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (expert) (v něčem)skvělý, dobrý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 She's great at crosswords.
 Je skvělá na křížovky.
great adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unusual in degree)velký, obrovský přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The party was a great success.
 Ten večírek byl obrovský úspěch.
great advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (very well)skvěle, výborně, výtečně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 You did great.
 Počínal sis skvěle.
great adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unusual in power)velký, silný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Her death was a great blow to him.
 Její smrt mu zasadila velkou ránu.
great adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (important)velký, významný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Beethoven's Ninth is one of the great pieces of music of its era.
 Beethovenova Devátá je jedním z významných děl své éry.
great adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (eminent)velký, významný, význačný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Churchill was one of Britain's great leaders.
 Churchill byl jedním z nejvýznamnějších britských lídrů.
great adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (principal, chief)hlavní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The ball will be held in the Great Hall.
 Ten ples se bude konat v Hlavním sále.
great adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (very large)obrovský přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 A tsunami is a great wave, often caused by an earthquake or volcano.
 Tsunami je obrovská vlna, která bývá následkem zemětřesení nebo sopky.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
great adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (lofty)ušlechtilý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He's full of great thoughts.
great adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of good reputation) (pověst)dobrý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He came from a great family.
great adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (very admirable)fantastický, skvělý, vynikající přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 That was a great speech you gave.
 Tvůj projev byl fantastický.
great nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] important) (přeneseně: významný člověk)velikán mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 He's one of history's greats.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
a great deal,
a good deal
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(bargain)výhodná koupě příd + ž
 I chose the car because it was reliable and a great deal.
a great deal,
a good deal
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(much, large amount)hodně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I have a great deal to accomplish before the end of the semester.
 Musím toho do konce semestru ještě hodně stihnout.
a great deal of [sth],
a good deal of [sth]
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(large amount of [sth])velmi, hodně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  (intenzifikátor)velký, výrazný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Her presidential campaign had a great deal of success at the local level.
a great deal,
a good deal
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(greatly, very much)velmi, hodně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I value your input a great deal.
a great deal,
a good deal
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(considerably)o hodně předl + přísl
  výrazně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I'm feeling a great deal better since I ate some soup.
 Cítím se o hodně líp, dal jsem si totiž polévku.
a great time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (fun, enjoyment)zábava žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  příjemně strávený čas fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Thanks so much for inviting me; I had a great time!
the beyond,
the great beyond
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(the afterlife) (přeneseně: po smrti)onen svět záj + m
Britain nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. abbreviation (Great Britain)Velká Británie ž vl jmvlastní jméno ženského rodu: Označuje konkrétní názvy osob, zvířat a věcí rodu ženského, odlišuje je od ostatních skutečností téhož druhu (např. Micka, Praha, Popelka).
 There will be rain across most parts of Britain this weekend.
 O víkendu bude na většině území Velké Británie pršet.
the Depression,
the Great Depression
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(Great Depression: 1930s economic crisis) (30. léta 20. století)Velká hospodářská krize, Velká deprese fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Many who grew up in the Great Depression are very frugal.
 Spousta lidí, kteří vyrůstali během Velké deprese, je velmi šetrná.
GB,
G.B.
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
initialism (Great Britain: England, Scotland, Wales) (Velká Británie)VB zkr
 Maxwell shows his British pride with a "GB" bumper sticker on his car.
great abundance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (plentiful amount)obrovská spousta
  hojnost
 There always seem to be a great abundance of fools.
Great Barrier Reef nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (coral structure off Australian coast)Velký bariérový útes fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
great big adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (huge)strašně velký
 Anna noticed a great big spot on her face.
Great Britain nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (England, Wales, Scotland)Velká Británie ž vl jmvlastní jméno ženského rodu: Označuje konkrétní názvy osob, zvířat a věcí rodu ženského, odlišuje je od ostatních skutečností téhož druhu (např. Micka, Praha, Popelka).
 During the Victorian Era, Great Britain had a huge empire.
Great Dane nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (breed of large dog) (plemeno psa)německá doga příd + ž
the Great Depression nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (economic crisis of 1930s)Velká hospodářská krize fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 We haven't seen this kind of economic turmoil since the Great Depression. My grandparents were children during the Great Depression.
great fun adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (enjoyable)velká legrace
 Our day out at the theme park was great fun.
great grandfather,
great-grandfather
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(father of a grandparent)pradědeček mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (neformální)praděda mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 My great-grandfather fought in the First World War.
great grandmother,
great-grandmother
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(mother of a grandparent)prababička žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Cars hadn't even been invented when my great grandmother was a young girl.
great price nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (value for money, cheap cost)skvělá cena
 That's a great price for a machine with those features.
great value nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (well worth the money)skvělá koupě
 At £4 each, the tickets are great value as they allow unlimited bus travel throughout the day.
the Great Wall of China,
the Great Wall
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(defensive structure in China)Velká čínská zeď ž vl jmvlastní jméno ženského rodu: Označuje konkrétní názvy osob, zvířat a věcí rodu ženského, odlišuje je od ostatních skutečností téhož druhu (např. Micka, Praha, Popelka).
 A lot of people go to China just to see the Great Wall.
great work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (job: done well)veledílo
 Her boss congratulated Chloe on her great work.
great work nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (art: masterpiece) (v umění)mistrovské dílo příd + s
 The Great Gatsby is one of the great works of American literature.
great-aunt,
grandaunt,
Great-Aunt,
Grandaunt
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(grandparent's sister) (sestra prarodiče)prateta žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
Poznámka: Takes a capital letter when used as a title or term of address
 My great-aunts Cora and Clarice still live in the house they were born in.
great-aunt,
grandaunt,
Great-Aunt,
Grandaunt
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(great-uncle's wife) (manželka prastrýce)prateta žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 My great-aunt Nelly is 88 years old.
great-uncle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (brother of one's grandparent) (bratr prarodiče)prastrýc mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 My great-uncle owns a small farm in Iowa.
Great-Uncle nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (term of address: parent's uncle) (strýc některého z rodičů)prastrýc mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (strýc některého z rodičů)strýček m zdrob
  (hovorový výraz)strejda mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Great-Uncle Pete, meet my wife, Mary!
in great measure advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (largely)do značné míry
 The President's re-election chances are in great measure tied to the health of the economy.
matter of importance,
matter of great importance
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
([sth] significant)důležitá otázka
 I can't play with you now; I have matters of importance to deal with. I need to speak to the President now, it is a matter of great importance!
Sounds great interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (accepting a suggestion or invitation) (přijetí nabídky, pozvání apod.)To zní skvěle! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
Sounds great interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (expressing enthusiasm) (vyjádření nadšení)To je skvělé! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"great" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: [live, work, be] among the greats, a great [person, man, wife, teacher, singer, writer], [compete, play, work] with the greats, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "great":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'great'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.