grading

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈgreɪdɪŋ/

From the verb grade: (⇒ conjugate)
grading is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na této stránce: grading, grade

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
grading nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (act of classifying)známkování spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  hodnocení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
grading nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. mainly US, uncountable (marking of schoolwork)známkování spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The teacher finished her grading over the weekend.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
grading nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (levelling of ground)zarovnání terénu s + m
 The grading was wrong in the new house's landscaping, and the basement flooded in the spring.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
grade nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (school year level) (škola)třída žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  ročník mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 She is ten years old, so is probably in Fourth Grade.
 Je jí deset, takže asi bude ve čtvrté třídě.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Myslím, že výuka cizího jazyka by měla začínat již ve druhém ročníku základní školy.
grade nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (education: assessment)známka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (obecněji)ohodnocení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 He received a grade of "B+" on his exam.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Nebreč, dvojka přece není špatná známka.
grade nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (level, rank) (např. platová)třída žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  stupeň mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Joe is hoping to get promoted to a higher grade.
 Joe doufá v to, že bude povýšen do vyšší třídy.
grade vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US (correct homework)oznámkovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  známkovat ned
 The teacher graded the students' exams.
 Učitel studentům oznámkoval písemky.
grade vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (reduce slope of)zarovnat, srovnat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zarovnávat, srovnávat ned
 The bulldozers grade the land before the road is built.
 Buldozery zarovnají zem, než se začne stavět cesta.
grade nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (music examination) (hudební zkoušky)úroveň žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 I am studying for Grade Six violin.
 Učím se na úroveň 6 hry na housle.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
grade nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (standard)úroveň žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Fifteen people made the grade to get on the team.
grade nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (slope) (silnice)stoupání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (silnice)klesání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The road has a 2% grade over the next 10 km.
grade viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." US (correct homework) (úkoly)opravovat ned
  (úkoly)známkovat ned
 The teacher had to spend his evening grading.
grade [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (classify)hodnotit ned
 People are sometimes graded according to socio-economic status.
grade [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (education: award a grade to)oznámkovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  známkovat ned
 The professor graded the performance an A+.
grade [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (blend colour, light) (barvy)namíchat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (barvy)míchat ned
 The painter graded several colours to show the sunset.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"grading" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: the grading [process, requirements], have my own grading system, a [strict, loose] grading policy, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "grading":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'grading'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.