WordReference neumí přeložit celou tuto frázi, ale po kliknutí na jednotlivá slova uvidíte jejich význam:

good fellowship


Nepodařilo se nám najít celou frázi, kterou hledáte.
Níže vidíte heslo "good".

Podívejte se také na: fellowship

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (better than average) (nadprůměrný)dobrý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He studied hard and got good grades this year.
 Hodně se učil a měl letos dobré známky.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (favorable)příznivý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The weather forecast is good for tomorrow.
 Předpověď počasí na zítřek je příznivá.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (well behaved)poslušný, hodný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Now you be good while I'm gone, do you hear?
 Budeš se chovat slušně, než se vrátím, rozumíš?
 Nebudeš zlobit, zatímco budu pryč, je to jasné?
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (adequate)dobrý, dostatečný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 You can earn a good living as a mechanic.
 Jako mechanik si můžeš přijít na dostatečné (or: dobré) peníze.
good for [sb/sth] adj + prep (healthy)zdravý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  zdraví prospěšný s + příd
 Cod liver oil is supposed to be good for you.
 Olej z tresčích jater má být zdravý.
good for [sb/sth] adj + prep (beneficial)dobrý, příznivý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Whoever said that pain is good for the soul?
 Kdo tvrdil, že bolest je dobrá (or: příznivá) pro duši?
the good of [sth/sb] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (benefit, advantage)dobro spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  blaho spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Political decisions should always be for the good of the people.
 Politická rozhodnutí by se vždy měla činit pro dobro lidí.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (virtuous)dobrý, hodný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He's a good man.
 Je to dobrý člověk.
good for [sth],
good for doing [sth]
adj + prep
(useful)dobrý, užitečný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Shoe boxes are good for storing old postcards and letters.
 Krabice od bot jsou dobré ke skladování starých pohledů a dopisů.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (competent)dobrý, schopný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 She's a very good accountant.
 Je velmi dobrá (or: schopná) účetní.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (right, correct)správný, dobrý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Good answer!
 Dobrá odpověď!
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (worthy)dobrý, cenný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 You've ruined our family's good reputation.
 Zničil jsi dobrou pověst naší rodiny.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (refined)dobrý, vybraný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He's got good taste in wine.
 Má vybranou chuť co se týče vína.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
be good at [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be skilled, talented) (v něčem, na něco)být dobrý v ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 He is good at anything related to numbers.
be good with [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be skilled with) (v něčem, na něco)dobrý na příd + předl
 My sister is good with numbers but I'm better at languages.
be good with [sb/sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (people, animal: handle well)umět to s ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 He is good with children and animals.
 Umí to s dětmi a se zvířaty.
be good for [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be valid: for a duration)být platný ned + příd
  platit ned
 Your international driving licence is good for one year; you can renew it after that.
be good for [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be equivalent in value to)překlad není dostupný
 Your admission ticket is also good for one drink at the bar when you get inside.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (suitable)vhodný, příhodný, přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  vyhovující, přijatelný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Is lasagne a good thing to serve to your parents?
 Je vhodné nabídnout tvým rodičům lasagne?
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (functioning)fungující přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 You'll have to speak into my good ear if you want me to hear.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (fresh) (nezkažený, jídlo)dobrý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Is that milk still good?
 Je to mléko ještě dobré?
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (tastes nice)dobrý, chutný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 This is a really good apple.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (genuine)pravý, autentický přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I can't tell if this certificate is good or not.
 Nepoznám, zda tento certifikát je pravý, nebo ne.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (wise)dobrý, rozumný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Those stocks were a good investment.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (thorough)důkladný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 This house needs a good cleaning.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (fertile)dobrý, úrodný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 There's lots of good soil in this part of the country.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (devout)dobrý, oddaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He's a good Catholic.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (loyal)dobrý, oddaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He's a good union man.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (skin: clear) (pleť)čistý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 She has good skin.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (clothes: most dressy) (oblečení)dobrý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 You should wear your good suit for this dinner.
good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (sport: in bounds) (platný ve sportu)dobrý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 His first serve was good.
good advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." US, informal (well)dobře příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 This car runs good.
good interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (approval)dobře, fajn částčástice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).
 "Good," said the teacher when the student handed in his homework on time.
good nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (benefit, sake)dobro spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 I did it for the good of all of us.
 Udělal jsem to pro dobro nás všech.
good nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (merit) (kladná)hodnota žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 There's a lot of good in his idea.
good nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (virtue) (v člověku)dobro spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 You should always seek out the good in people.
good nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (purpose)smysl, účel mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 What good is it to ask all these questions without answering them?
the goods nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." figurative, slang (information, evidence)údaj, důkaz mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The police are hoping that their informer will come up with the goods.
goods nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (merchandise, commodities)zboží spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The company promised to deliver the goods within 24 hours.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
a good deal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bargain)překlad není dostupný
 I chose the car because it was reliable and a good deal.
a good deal advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." informal (a lot)překlad není dostupný
 She walks around the neighborhood a good deal.
a good deal of [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (a lot)překlad není dostupný
 I hope you like spicy food, because I added a good deal of fresh jalapeño.
a great deal,
a good deal
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(bargain)výhodná koupě příd + ž
 I chose the car because it was reliable and a great deal.
a great deal,
a good deal
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(much, large amount)hodně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I have a great deal to accomplish before the end of the semester.
 Musím toho do konce semestru ještě hodně stihnout.
a great deal of [sth],
a good deal of [sth]
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(large amount of [sth])velmi, hodně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  (intenzifikátor)velký, výrazný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Her presidential campaign had a great deal of success at the local level.
a great deal,
a good deal
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(greatly, very much)velmi, hodně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I value your input a great deal.
a great deal,
a good deal
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(considerably)o hodně předl + přísl
  výrazně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I'm feeling a great deal better since I ate some soup.
 Cítím se o hodně líp, dal jsem si totiž polévku.
any good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (sufficient quality)docela dobrý přísl + příd
Poznámka: Used in questions, with negatives and where there is doubt.
 I don't think his later films are any good.
any good adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (at all effective) (neformální: užitečný, kvalitní)k něčemu předl + záj
 Was the ointment I gave you any good?
as good as exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (of equal quality to)tak dobrý jako fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 He is as good at maths as my brother.
as good as exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (nearly; virtually)téměř příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I've worked all night on the picture and it's as good as finished.
be good interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (do not misbehave)Nedělej ostudu! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  Nezlob! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
common good nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (benefit of everyone)obecné dobro, obecné blaho
 Being honest with each other is for the common good.
do a good deed v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (perform a charitable act)udělat dobrý skutek
 When someone joins the Boy Scouts, one of the requirements is to do a good deed every day.
do good v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (perform charitable acts)dělat dobré skutky ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  konat dobro ned + s
 If I were a millionaire, I would use my wealth to do good.
do good v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (do well, do [sth] successfully) (být úspěšný)být na tom dobře ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 You can do good if you just try.
feel good vi + adj (be happy, optimistic)cítit se dobře ned + přísl
  mít dobrý pocit ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 I feel good now that my exams are over. Springtime always makes me feel good.
feel good vi + adj (not feel guilty)mít čisté svědomí ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
for good advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (permanently) (s konečnou platností)nadobro příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 His severe injury ended his sports career for good.
 Kvůli vážnému zranění jeho sportovní kariéra nadobro skončila.
get off to a good start v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (begin well) (přeneseně: úspěšně začít)vykročit pravou nohou dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  vypadat slibně ned + přísl
 Our new employee has gotten off to a good start.
 Náš nový zaměstnanec vykročil pravou nohou.
good afternoon interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (greeting)dobrý den příd + m
  dobré odpoledne příd + s
 Phil wished me good afternoon as he passed me in the corridor.
good buy nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bargain)dobrá koupě
 I got a good buy on these drinks, only $1 per bottle.
good cheer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (joyfulness)dobrá nálada
 The party guests were in good cheer.
good citizen nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (helpful member of society)aktivní občan, aktivní občanka příd + m, příd + ž
good day nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (day spent well)dobře strávený den fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 William had a good day at the races, winning a considerable amount of money.
Good day! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" formal (salutation) (pozdrav)dobrý den zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Samuel wished us "Good day!" as he passed by.
Good day to you! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" formal (salutation)dobrý den zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  zdravím vás zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 "Good day to you!" shouted Jenkins from across the street.
good enough adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (satisfactory)ujde
 It isn't the best computer available, but it's good enough for my needs.
good evening interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (greeting)dobrý večer příd + m
 "Good evening, Sir. Are you ready to order?" asked the waiter.
good example nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (model for others)být vzorem
  jednat příkladně
 As a teacher, it is important to set a good example for your students.
good for nothing,
good-for-nothing
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal (person: lazy)líný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (osoba)neužitečný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
Poznámka: Hyphens are used when the adjective precedes the noun.
 My brother's a good-for-nothing scrounger.
good for nothing,
good-for-nothing
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal (useless)zbytečný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  nepoužitelný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 My Dad thinks I wasted 4 years of college on a good-for-nothing Philosophy degree.
good for you adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (healthful) (strava apod.)zdravý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  prospěšný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Eating plenty of fruits and vegetables is good for you.
good for you interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (well done!) (hovorový výraz)Dobře ty! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  Skvěle!, Výborně! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 You have lost 10 pounds already? Good for you!
Good Friday nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Friday before Easter Sunday) (svátek)Velký pátek příd + m
 In the UK, it's traditional to eat hot cross buns on Good Friday. We will not have class on Good Friday.
good friend nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] close, trusted)dobrý kamarád příd + m
  dobrý přítel příd + m
 My good friend will always tell me the truth, and always in a kind way.
good fun nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] enjoyable)zábava žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (hovorový výraz)sranda žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 It was always good fun going sailing with my cousin's family.
good grades nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (high marks: in exams, tests)dobré známky příd + ž mn
 She needs good grades to get to University.
good grief interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (disbelief) (hovorový výraz: údiv)Panebože! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  (údiv)To není možné! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 "Good grief! Ben's finally managed to pass his driving test!"
good grief,
Good grief!
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
informal (exasperation) (hovorový výraz: vztek)Ježíšmarjá!, Panebože! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 "Good grief! We must have been here for at least half an hour and still haven't been served."
good guy nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (decent man)dobrý člověk příd + m
 I'm glad she's going out with Rob: he's a good guy.
good guy nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (fiction: hero) (v literatuře, filmu apod.)hrdina, hrdinka m, ž
 Almost every major movie involves the good guys versus the bad guys.
good health nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (healthiness, fitness) (přeneseně)pevné zdraví příd + s
 I am lucky to enjoy good health.
 Mám díkybohu pevné zdraví.
good idea nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (wise suggestion)dobrý nápad příd + m
 It is a good idea to brush your long hair before going to sleep. It wasn't a good idea to eat that third piece of cake.
good idea nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (clever invention) (dobrý vynález)dobrý nápad příd + m
 Sliced bread was a good idea.
Good idea! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (yes, agreed, let's do that) (zvolání, souhlas)dobrý nápad příd + m
 Let's go to the movies. "Good idea! Sounds like fun." .
Good job! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (expressing admiration) (vyjádření uznání)dobrá práce zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
Good job,
It's a good job
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
UK, informal (it is fortunate)ještěže spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
  dobře, že přísl + sp
 Good job you remembered your umbrella!
 Ještěže sis vzal deštník!
good luck nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (good fortune)šťastná náhoda příd + ž
 It was such good luck that I ran into him yesterday. This item brings me good luck.
good luck charm nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (trinket worn for good fortune)talisman
 Many people carry a rabbit's foot or four-leaf clover for a good luck charm.
be good manners v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be courteous)být slušné ned + příd
 In many countries, it is not good manners to eat with your fingers.
 V mnoho zemí není slušné jíst holýma rukama.
good mood nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cheerful frame of mind)dobrá nálada příd + ž
  (přeneseně)dobrý den příd + m
 She has good moods and bad moods – there's no predicting it.
 Má dobré dny i špatné dny - je těžké to předvídat.
good morning interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (hello: before noon)dobré ráno příd + s
  dobrý den příd + m
 Good morning! You're up bright and early today!
good name nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (reputation)dobré jméno
 Although they were never proven, the allegations tarnished his good name. A good name is worth more than riches.
good neighbor (US),
good neighbour (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(helpful person)spořádaný občan
 It is important to be a good neighbour and to recognize how we affect the community in which we live.
good news nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] welcome)dobrá zpráva příd + ž
 The cut in VAT was good news for shoppers.
 Snížení DPH je pro nakupující dobrá zpráva.
(a) good night nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (enjoyable evening, night)dobrou noc příd + ž
 We had a steak dinner and lots of laughs--it was a good night.
good old days nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (past times viewed with nostalgia)staré dobré časy
 Some people miss those good old days when the pace of life was slower.
good point nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (insightful comment)vynikající připomínka příd + ž
 Miriam raised several good points during the discussion.
Good point! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (insightful comment)Dobrý postřeh! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  Vynikající připomínka! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 "Some people won't be able to attend the meeting if we hold it on Friday." "Good point!"
good point nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often plural (positive trait)dobrá vlastnost příd + ž
  dobrá stránka příd + ž
 One of Hugh's good points is his generosity.
good price nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (reasonable cost)dobrá cena
 The hotel offers good prices for rooms.
good prospect nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (promising opportunity)vypadat slibně
  (slibná)šance žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  mít dobré vyhlídky dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 China is currently a good prospect for foreign investors.
 Čína v současnosti pro zahraniční investory vypadá slibně.
good prospect nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person: likely to do well)dobré vyhlídky příd + ž mn
 This young Formula 1 driver looks a good prospect for next season.
Good Samaritan nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Biblical character) (Bible)milosrdný Samaritán příd + m vl jm
 The pastor preached about the Good Samaritan today.
Good Samaritan,
good samaritan
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (helpful person)dobrá duše příd + ž
  samaritán, samaritánka m, ž
 When I got a flat tire, a couple of good samaritans came by and changed my tire for me.
good sense nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sensible judgement)zdravý rozum
  zdravý selský rozum
 It is good sense to take the time to carefully consider the available options.
good shape nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (physically fit condition) (dobrý tělesný stav)forma žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  kondice žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 He's in good shape for a 70-year-old.
 Je ve formě (or: kondici) na to, že je mu sedmdesát.
good shot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal ([sb] skilled at aiming a gun)dobrý střelec příd + m
  dobrá střelkyně příd + ž
 He is a good shot and always hits the target.
good shot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (well aimed shot of gun)dobrá střela příd + ž
  zásah mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 That was a good shot; it was right on target.
good sportsmanship nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (fair play)sportovní duch
 It is good sportsmanship to kick the ball out of play if an opposition player is injured.
good standing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person: respectability)dobré postavení příd + s
  dobrá pověst příd + ž
 Glenn is a person of good standing in the local community.
good standing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fulfilling all requirements)spolehlivost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Susan is a member in good standing of the American Medical Association.
good stuff nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal ([sth] of top quality) (hovor.: něco kvalitního)kvalita žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (hovor.: něco kvalitního)dobrej matroš příd + m
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Slyšel jsem ten nový song a je to fakt kvalita.
good taste nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pleasant flavour) (pokrm)dobrá chuť příd + ž
 It's a fairly basic wine, yet has a good taste.
good taste nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (discernment)dobrý vkus příd + m
 Eric has really good taste in clothes.
a good time nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (enjoyable experience)příjemný zážitek příd + m
  zábava žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 If you're looking for a good time, try Ray's Bar on a Friday night.
good-time n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (person: seeking fun)překlad není dostupný
good-time n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (music, etc.: fun)zábavný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
good times nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (happy period in past) (v minulosti)dobré časy příd + m mn
 Ah! Those were such good times.
good times nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (when things go well) (v přítomnosti)dobré časy příd + m mn
 These are not good times for the music industry.
be good to [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be kind toward [sb])milý na, hodný na příd + předl
good value nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (well worth the price)dobrá cena příd + ž
good vibes nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." abbreviation, informal (well-wishes)hodně štěstí přísl + s
  dobré vibrace příd + ž mn
 I'm sending you good vibes for your exam tomorrow.
 Posílám ti hodně štěstí na zítřejší zloušku.
good weather nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pleasant weather conditions)dobré počasí příd + s
 It was good weather for ducks -- rain all day!
good-for-nothing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (person: lazy) (neformální)lenoch mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (hovorový výraz)pecivál, peciválka m, ž
 In my opinion, Jake is nothing but a lazy good-for-nothing.
good-looking adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." ([sb]: attractive)dobře vypadající přísl + příč ned
 Eugene is a good-looking guy.
good-natured adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (amiable, agreeable)přátelský přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  kamarádský přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
good-tempered adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (pleasant personality)milý, přívětivý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  dobrosrdečný, dobromyslný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
goodbye,
good-bye
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
(farewell)Na shledanou! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  (neformální)Nashle! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Goodbye! See you all next year!
 Na shledanou! Uvidíme se příští rok!
goodnight,
good night
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
(on [sb] going to bed)Dobrou noc příd + ž
  (hovorový výraz)Dobrou! citcitoslovce: Vyjadřuje nálady a pocity, vůli mluvčího, označuje hlasy a zvuky (např. au, hej, ahoj).
 I'm going to sleep. Goodnight.
goodnight,
good night
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
(in evening: goodbye) (při loučení)Dobrou noc. příd + ž
  Dobrou. citcitoslovce: Vyjadřuje nálady a pocity, vůli mluvčího, označuje hlasy a zvuky (např. au, hej, ahoj).
 I'll be leaving now; goodnight!
goodnight,
good-night
n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood."
(indicating farewell)na dobrou noc fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
Poznámka: A hyphen may be used when the term is an adjective
 He gave her a good-night kiss.
goodwill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (kindness)dobrá vůle příd + ž
  laskavost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 We helped the neighbors repair their fence as a gesture of goodwill.
goodwill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (consent, willingness)souhlas mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Very few people pay their taxes with complete goodwill.
goodwill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (business asset) (firmy)renomé spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (firmy)dobré jméno příd + m
  prestiž žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The price of the business reflects both tangible assets and goodwill.
have a good chance v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be likely to succeed)mít velkou šanci na ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 I have a good chance of winning the race.
have a good chat v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (converse at length)pěkně si popovídat
 I had a good chat with an old friend down at the market yesterday. They hadn't seen each other for years and welcomed the chance to have a good chat.
Have a good day. interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (pleasantry)Pěkný den! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  Mějte se! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 The shopkeeper greeted me with a cheerful "Have a good day!"
Dalších 100 Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "good fellowship":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'good fellowship'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.