WordReference neumí přeložit celou tuto frázi, ale po kliknutí na jednotlivá slova uvidíte jejich význam:

gone to glory


Nepodařilo se nám najít celou frázi, kterou hledáte.
Níže vidíte heslo "gone".

Podívejte se také na: to | glory
Na této stránce: gone, go

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
gone adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: absent) (místně)pryč příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Sorry, John is gone. He'll be back tomorrow.
gone adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (time: ended) (časově)pryč příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 At one time I would have trusted him, but that time is gone.
gone adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (object: missing) (chybějící)pryč příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I left my keys on the kitchen table and now they're gone.
gone adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (item: used up)spotřebovaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The red paint is gone, and there isn't very much blue.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
gone adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, euphemism (person: deceased)zesnulý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He carved "Gone, but not forgotten" on the tombstone.
gone adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." slang (woman: pregnant)těhotný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 She was six months gone and buying things for the baby.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (leave, depart) (pryč)jít ned
 You'd better go. It's getting late.
 Už bys měl jít, je pozdě.
go to [sth] vi + prep (proceed to, head for) (dopravním prostředkem)jet ned
  (pěšky)jít ned
 I'm going to London this summer. Anne went to Italy for her holiday last year. Robert goes to the market every Saturday morning.
 V létě pojedu do Londýna.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Jdu do kina, jdeš se mnou?
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (move along, advance)jet, jít ned
 The train was going at top speed. Electricity goes along wires.
 Vlak jel nejvyšší rychlostí.
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (turn out, pass)proběhnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  probíhat ned
 The wedding went very well, thank you.
 Svatba proběhla velmi dobře, děkuji.
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (extend)sahat ned
  rozpínat se, rozkládat se ned
 Our property goes all the way down to the river.
 Naše pozemky sahají až k řece.
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (lead to) (někam)vést ned
 These stairs go to the attic.
 Tyto schody vedou do podkroví.
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (with adjective: become)-
 I think I'm going crazy.
 Myslím, že se zblázním.
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (with adjective: act in a given way)-
 They went crazy when they heard the news.
 Málem se zbláznili, když to slyšeli.
be going to do [sth] v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (future)-
 Jake is going to clean the bathroom later.
 Jake vyčistí koupelnu později.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
go překlad není dostupný
go adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." US, colloquial (ready)připravený, hotový přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 All systems are go.
go interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (cheering on a team, participant) (při fandění)do toho předl + záj
 The fans were shouting "Go Steelers!"
go nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. colloquial (energy)energie, síla žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  elán mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 She's sure got a lot of go.
go nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (try)pokus mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Can I have a go?
go nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (turn) (být na řadě)řada žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 It's your go. Here are the dice.
go to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (make a move to do) (za nějakým účelem)pohnout se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  učinit pohyb dok + m
 Jake went to brush a stray hair from Leah's cheek, but at that moment she turned away.
 Jake se pohnul, aby jí odhrnul pramínek vlasů z očí, ale v ten moment se od něj odvrátila.
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (function, perform)fungovat, pracovat, jít ned
 This fan won't go.
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (time: pass) (čas)ubíhat ned
  (přeneseně: čas)letět ned
 Weekends go really fast.
 Víkendy ubíhají opravdu rychle.
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (tend to be)bývat ned
 As exams go, that wasn't too bad.
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be sold)prodat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  prodávat se ned
 The rare book will go quickly at auction.
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (pass, fit, enter)projít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vejít se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The couch just won't go through the door.
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal, euphemism (relieve yourself) (hovorový výraz)odskočit si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Excuse me. I've got to go. Is there a bathroom near here?
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (perform an action)udělat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  dělat ned
 Go like this with your hands.
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be valid) (mít platnost)platit ned
 Whatever Mike says, goes.
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (say)říkat se ned
 Boys will be boys, as the saying goes.
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." euphemism (die) (přeneseně: zemřít)odejít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He went just after midnight, with his wife at his side.
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (give way, collapse)povolit, uvolnit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 There was so much snow the roof went.
go viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (stop working)přestat fungovat dok + ned
 The car engine went, so we had to walk home.
go to [sth],
go on [sth]
vi + prep
(be allotted) (být vyhrazen na výdaj)jít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 A quarter of their income goes to food.
go to [sb] vi + prep (pass to [sb] in a will) (vlastnictví v závěti)přejít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (vlastnictví v závěti)přecházet ned
 His house went to the elder son, its contents to the younger.
go into [sth] vi + prep (number: be divisor of) (být dělitelný)vejít se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 How many times does six go into eighty-four?
go to [sb/sth] vi + prep (be awarded to) (ocenění)vyhrát dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (ocenění)vyhrávat ned
 And the Oscar goes to Steve McQueen!
go to [sth] vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (resort: to [sth])uchýlit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 They went to great effort to get here on time.
go to [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (consult, ask a favor of) (pro radu, laskavost apod.)jít za ned + předl
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
gone | go
AngličtinaČeština
dead and gone adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (dead, deceased)pod drnem předl + m
 Cyril has been dead and gone for over twenty years now.
dead and gone adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (long since over, finished)dávno ukončený přísl + příd
 The mining industry in this country is dead and gone.
go and do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (do [sth] foolish) (udělat nějakou hloupost)jít a dok + sp
 My stupid brother went and broke his leg the day before the race!
 Můj idiotský bratr šel a zlomil si nohu den před závodem!
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "gone to glory":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'gone to glory'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.