go with

Listen:


WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
go with [sb] vi + prep (accompany) (někým)jít s dok + předl
  doprovodit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Will you go with me to the hospital?
go with [sb] vi + prep US, slang (date)chodit s ned + předl
  randit s ned + předl
 I've been going with Paul for two months now.
go with [sth] vi + prep (clothes, colours: match)ladit s ned + předl
 These shoes go with that handbag.
 Ty boty ladí s touhle kabelkou.
go with [sth] vi + prep (belong with)patřit k ned + předl
 As a doctor, I find it hard to give people bad news, but it goes with the job.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
go along with [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (permit, consent to)souhlasit s ned + předl
  (přeneseně)odkývat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I usually just go along with what she says to avoid any arguments.
go along with [sb/sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] figurative (support, agree with) (někým)souhlasit s dok + předl
  (někoho)podpořit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Rachel is happy to go along with Harry's suggestion.
go down with [sb/sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (be defeated with [sb/sth])padnout s dok + předl
  (přeneseně)jít ke dnu dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 If our company goes down, our subsidiaries will go down with us.
 Jestli padne naše firma, padnou s námi i naše dceřiné společnosti.
go down with [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (become ill) (přeneseně)ulehnout s dok + předl
  onemocnět dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Roger went down with flu.
go in with [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] US, informal (share cost)přispět na dok + předl
 Do you want to go in with us on the boss's gift?
go in with [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (have at start)začít s dok + předl
 We went in with three points on which we agreed.
go out with [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (date)chodit s ned + předl
  randit s ned + předl
 She is going out with my cousin.
go through with [sth] vi phrasal + prep (do as planned)uskutečnit, realizovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The city council is going through with its plans to widen the road.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
go with the flow v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (take a relaxed approach) (přen.: nestresovat se ničím)nechat tomu volný průběh dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"go with" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "go with":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'go with'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.