WordReference neumí přeložit celou tuto frázi, ale po kliknutí na jednotlivá slova uvidíte jejich význam:

give the glad hand


Nepodařilo se nám najít celou frázi, kterou hledáte.
Níže vidíte heslo "give".

Podívejte se také na: the | glad | hand

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
give vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hand [sb] sthg)dát, podat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  dávat, podávat ned
 Could you give me that book over there, please?
 Podej mi prosím támhletu knihu.
give vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (hand sthg to [sb])dát, podat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Can you give that book to me?
 Mohl bys mi podat tamtu knihu?
give vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pay) (peníze)dát dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I'll give you five hundred dollars for that car.
 Dám vám za to auto pět set dolarů.
give vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (supply)zásobovat ned
  poskytovat ned
 The furnace gives heat to the entire house.
 Ta pec zásobuje teplem celý dům.
 Tato pec poskytuje teplo celému domu.
give vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (bestow, make a gift of)dát, darovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (Vánoce)nadělit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She gave me a tie for my birthday.
 Darovala mi k narozeninám kravatu.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Ježíšek mi nadělil nové lyže.
give vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (assign, allot)dát dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 After three interviews she was given the job.
 Po třech pohovorech ji tu práci dali.
give vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (provide)dát dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Can you give me something to eat?
 Dáš mi prosím něco k jídlu?
 
Další překlady
AngličtinaČeština
give nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (tendency to yield)podlehnout, ustoupit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  podléhat, ustupovat ned
 The floor has a bit of give in it.
give viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (contribute)dát, přispět dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  dávat, přispívat ned
 Please give generously.
give viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (compromise)udat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  udávat ned
 Someone has to give or we'll be here all night.
give viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (yield under pressure)podlehnout, uvolnit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  podléhat, uvolňovat se ned
 This door gives when you lean on it.
give viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (collapse)zhroutit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  hroutit se ned
 The chair gave underneath him.
give [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (present, perform)předvádět ned
  předvést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She's giving a piano concert tonight.
give [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (place in [sb]'s care) (někomu do držení)dát, svěřit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (někomu do držení)dávat, svěřovat ned
 I gave them the house keys for the week.
give [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (utter)vyřknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He gave a shout and ran towards her.
give [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cause)způsobovat ned
  způsobit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 It gives me great pleasure to welcome you tonight.
give [sth] to [sth],
give [sth] for [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(donate)dát, darovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  dávat ned
 He gave his heart and lungs to science.
give [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (infect)nakazit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She's given me her cold.
give [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (deliver)předat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  předávat ned
 Give them our fondest regards.
give [sth] to [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (inflict) (někomu něco)uložit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (někomu něco)ukládat ned
 He gave detention to the whole class.
give [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (administer) (lék)dát dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (lék)dávat ned
  (lék)podat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 How much aspirin should I give her?
give [sth] to [sth],
give [sth] for [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(devote)věnovat ned
 She gave her life to the human rights movement.
give [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make pregnant) (dítě)udělat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (dítě)dělat ned
 Her husband gave her two boys within three years of the wedding.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
give [sth] away vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (make a gift)rozdat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She put her old clothes in a bag and gave them away.
give [sth] away vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative (reveal)odhalit, odkrýt dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 When you tell a joke, you can't give away the punch line until the end.
give [sth] back,
give [sth] back to [sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(return: [sth] to [sb])vrátit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  navrátit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Did you give me back the pen I lent you? You took my sweater? Give it back!
give in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (surrender, admit defeat)vzdát se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vzdávat se ned
 I give in; it's just too difficult.
give in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (yield: to feeling, temptation)vzdát to dok + záj
  (pokušení apod.)podlehnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She is trying to avoid sweets, but if you tempt her with chocolate, she always gives in.
give in to [sth] vi phrasal + prep (yield: to feeling, temptation) (spánkem apod.)být přemožen ned + příč dok
 The children wanted to stay up until midnight, but one by one, they gave in to sleep.
give in to [sb/sth] vi phrasal + prep (submit, surrender)poddat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  podlehnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 After the last scandal, the mayor gave in to the pressure and resigned.
give [sth] off vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (emit: heat, smell) (vůni apod.)vydávat ned
  vyzařovat ned
 Judy gives off a strong smell of perfume when she passes by.
give out [sth],
give [sth] out
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(heat, warmth: radiate) (světlo, teplo apod.)vydávat ned
  vyzařovat ned
give out [sth],
give [sth] out
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(distribute)rozdat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  rozdávat ned
 The teacher gives out the worksheets to the students.
give out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (bodily organ: fail) (o tělesném orgánu)selhat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 His heart finally gave out and he died. After years of heavy drinking, his liver finally gave out.
give out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (be used up)dojít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He had been ill for so long that his will to live finally gave out.
 Byl nemocný tak dlouho, až mu nakonec došla vůle k životu.
give out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." Irish, informal (complain) (hovor., slang: stěžovat si)pyskovat ned
  (hovorový výraz: stěžovat si)rýpat ned
give [sth] up,
give up doing [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(stop trying) (přestat zkoušet)vzdát dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I gave up trying to get them to believe me.
give [sth] up,
give up doing [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
UK (habit, addiction: quit) (kouřit apod.)přestat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  skončit s dok + předl
 It'll be hard, but I'm going to try giving up chocolate for Lent.
give up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (surrender)vzdávat se ned
  vzdát se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I give up - you're far better than me at this game!
 Vzdávám se – jsi v té hře daleko lepší než já!
give up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (stop guessing) (vzdát hádání)dát se poddat dok + dok
 OK, I give up. What's the answer?
 Tak jo, dám se poddat. Jaká je odpověď?
give up on [sb] vi phrasal + prep (abandon: [sb](někým)vzdát to s dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  (někoho)opustit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Don't give up on me! I just need a little more encouragement.
 Nevzdávej to se mnou! Potřebuji jen trochu povzbudit.
give up on [sth] vi phrasal + prep (abandon: a cause) (myšlenku apod.)opustit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (činnosti apod.)zanechat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
not give a damn v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang, potentially offensive (not care) (přen., hovor.)být fuk, být jedno ned + přísl
  (přen., hovor.)kašlat na ned + předl
  nestarat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
Poznámka: most commonly used in the negative and in questions
 I don't give a damn that my ex has a new girlfriend!
 Je mi jedno (or.: fuk), že má moje ex nového kluka!
not give a fig v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (not care, be unconcerned) (hovor., vulg.: nestarat se o něco)mít u prdele ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  (hovor., přen.: nestarat se o něco)kašlat na ned + předl
not give a f*** v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." vulgar, offensive, slang (not care) (vulgární výraz)být u prdele ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  (vulgární výraz)srát na ned + předl
 I don't give a f*** what you think.
 Je mi u prdele, co si myslíš.
give [sb] a hand v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (help [sb])pomoci, pomoct dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  podat pomocnou ruku dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 I needed help carrying the wardrobe and the neighbour gave me a hand.
give [sb] a hand,
give a hand to [sb]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal (applaud)zatleskat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Let's give a big hand to our next act.
give a piggyback,
give a piggyback to [sb],
give [sb] a piggyback
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal (carry [sb] on your back)vzít na záda dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 My ankle hurts - please give me a piggyback.
give a second thought to [sth/sb],
give [sth/sb] a second thought
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal (consideration)zamyslet se nad dok + předl
  přemýšlet nad ned + předl
Poznámka: Often used in the negative.
 Most people don't give a second thought to the problems of the homeless.
not give a s*** v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." vulgar, slang (not care) (vulgární výraz)být u prdele ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
Poznámka: Most commonly used in the negative and in questions.
 Sally said she doesn't give a s*** what her unfaithful ex-husband does with his time.
 Sally tvrdí, že je jí u prdele, co provede její nevěrný exmanžel tentokrát.
give [sth] a try v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (attempt)zkusit, vyzkoušet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  pokusit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 If you've never gone skiing, you should give it a try.
give [sth] a try v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (sample)zkusit, vyzkoušet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  ochutnat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 You shouldn't say you hate sushi without giving it a try first.
give advice v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (suggest or recommend [sth])radit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  poradit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  doporučit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
give aid to [sb/sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (provide charity) (charita)přispět na dok + předl
 Some criminals ease their conscience by giving aid to the poor.
give [sb/sth] airtime,
give airtime to [sb/sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(TV, radio: publicize) (v rádiu, TV)vysílat reklamy ned + ž mn
give and take,
give-and-take
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (compromise)dávat a brát fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Marriage is all about give and take between the partners.
 Manželství je o tom, kolik budou partneři dávat a brát.
give assurance that vtr + n (with clause: guarantee)ujistit, že dok + sp
  zaručit, že dok + sp
give assurance of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (guarantee [sth])dát ujištění o dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  ujistit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
give your assurance that,
give [sb] your assurance that
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(with clause: guarantee)dát ujištění o dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  ujistit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
give birth vtr + n (have a baby)porodit dítě dok + s
 Sarah gave birth on Tuesday.
give birth to [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (woman: to baby)porodit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Emily gave birth to twin girls last Saturday.
give birth vtr + n (animal: have offspring) (zvíře: mít mláďata)vrhnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
give birth to [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (animal: to young) (mláďata)porodit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (mláďata)přivést na svět dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
give birth to [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (create, bring about)dát vznik dok + m
  vytvořit, ztvořit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Henry Ford gave birth to the automotive industry.
give [sb] credit,
give [sb] credit on [sth]
vtr + n
(allow delayed payment) (někomu něco)dát na úvěr dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 I soon regretted giving him credit on that purchase.
give [sb] credit for [sth],
give [sb] credit for doing [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(acknowledge) (zásluhu)přiznat, připsat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Teresa gave Simon credit for admitting responsibility for the mistake.
give credit to [sb] for [sth],
give credit to [sb] for doing [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(acknowledge) (někomu)vyjádřit uznání za dok, předl
  (někomu)přičíst zásluhy dok + ž mn
 Many commentators have given credit to Karzai for leading the country to recovery.
give [sb] credit,
give [sb] some credit
vtr + n
(recognize worth)uznat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I'm not that stupid; give me some credit!
 Tak blbá zase nejsem, no uznej!
give it a go exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (try)zkusit to, vyzkoušet to dok + záj
  (přeneseně)dát tomu šanci dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 Although Brian had never gone kayaking before, he suddenly decided to give it a go.
give it a second thought v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (rethink)zvážit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  přehodnotit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He dropped what he was doing and went to her without giving it a second thought.
give it up v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (stop trying)vzdát to dok + záj
  nechat to být dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 That's never going to work; I'd give it up, if I were you.
Give it up! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (stop trying)vzdej to zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Helen is never going to date you--give it up!
 Helen s tebou nikdy chodit nebude - vzdej to!
give me five interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (congratulatory)plácnout si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 You passed your driving test? Give me five!
give notice of [sth],
give notice that
vtr + n
(warn, inform)informovat o ned + předl
  upozornit na dok + předl
 The Council's letter gave notice of the election to all the voters.
give notice,
give your notice
vtr + n
(quit job)dát výpověď dok + ž
 He gave notice because he was tired of being treated like a slave.
give or take [sth] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (plus or minus) (úsloví: přibližně)plus mínus s + s
  (úsloví: přibližně)tak nějak přísl + přísl
 I've been away from home for three months, give or take a few days.
 Budu pryč z domova tři měsíce, plus mínus pár dní.
give or take exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (more or less) (úsloví: přibližně)plus mínus s + s
  asi příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 My new car cost $9000, give or take.
give over doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." UK, slang (stop doing [sth](hovorový výraz)dát pokoj dok + m
  (něčeho)zanechat, nechat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Give over arguing! You're giving me a headache!
give over interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" UK, slang (stop, desist) (hovorový výraz)Dej pokoj! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  Nech toho! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Give over - he's not as bad as that!
give rise to [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (cause)zapříčinit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  být příčinou ned + ž
 The lack of food gave rise to riots.
give [sb] support v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (help, assist [sb](někoho)podpořit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (někomu)pomoci dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (někomu)poskytnout podporu dok + ž
give support to [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (help, assist [sb])podpořit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  pomoci dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  poskytnout podporu dok + ž
give support to [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (back, assist [sth](něco)podpořit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (něčemu)pomoci dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (něčemu)poskytnout podporu dok + ž
 They asked me to give support to a cause I don't believe in.
 Chtěli po mně, abych podpořil věc, se kterou jsem nesouhlasil.
give thanks vtr + npl (be thankful, express thankfulness)vzdát díky dok + m mn
  poděkovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
give thought to [sth],
give [sth] thought
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(consider)důkladně promyslet
 Before planting a tree you need to give thought to what is suitable for your garden.
give up hope v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be pessimistic)přestat doufat dok + ned
 When looking for a job, the key is not to give up hope.
give up hope of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be resigned)přestat doufat dok + ned
  ztratit naději dok + ž
 The team never gave up hope of victory.
give up hope of doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be resigned)ztratit naději na, vzdát se naděje na dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 The couple had given up hope of having a child.
give up on doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (abandon: an effort) (snahu)vzdát dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  přestat se snažit dok + ned
 I gave up on trying to find a good example.
give way viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (driving: yield, give priority to) (v jízdě)dát přednost dok + ž
 Drivers should always give way when there are pedestrians about.
give way to [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (driving: yield to, give priority to) (v jízdě)dát přednost dok + ž
give way viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (fall, collapse, break under pressure) (pod tlakem)povolit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The bridge columns couldn't resist the strong current and ended up giving way.
give way to [sb/sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (give in to: [sb], [sth])překlad není dostupný
give your two cents,
give [sb] your two cents
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
US, figurative (offer opinion) (nevítanou)dát radu dok + ž
  (nevyžádaně)poradit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (nevítaně)říci svůj názor dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
give your word v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (promise)dát své slovo dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  slíbit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He'll be here! He gave his word!
give your word that v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (promise)dát své slovo dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  slíbit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Rachel had given her word that she would lend me the money.
make a speech,
give a speech
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(address an audience)pronést řeč dok + ž
  pronést projev dok + m
 At the birthday party everyone asked Grandpa to make a speech. The father of the bride gave a speech, welcoming his new son-in-law to the family.
not give up v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (persevere)nevzdávat to
 John got tired in the middle of the race, but he did not give up.
give [sth] the once-over,
give [sth] a once-over
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (clean [sth] quickly) (přeneseně: narychlo uklidit)přejet hadrem dok + m
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "give the glad hand":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'give the glad hand'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.