get

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈgɛt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/gɛt/ ,USA pronunciation: respelling(get)


Inflections of 'get' (v): (⇒ conjugate)
gets
v 3rd person singular
got
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
getting
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
got
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked." (US & UK)
gotten
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked." (Mainly US)
Na této stránce: get, gotten
'get' je jiný výraz pro 'gotten'. Najdete jej v jednom nebo více řádcích níže.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
get [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (obtain)sehnat, obstarat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  dostat, obdržet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 We need to get some beer somewhere. I got a good mark for my essay.
 Musíme někde sehnat pivo.
 Za svou práci jsem dostal dobrou známku.
get [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (receive)dostat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Did you get the message I sent you?
 Dostal jsi tu zprávu, co jsem ti poslal?
get vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (catch an illness)nakazit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (chřipku)dostat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (hovorový výraz: nemoc)chytit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He got the flu and had to stay at home.
 This sentence is not a translation of the original sentence. V tropech se nakazil malárií.
 Dostal chřipku a musel zůstat doma.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Měl jsem strach, že od něho něco chytím, protože pořád pokašlával.
get vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (buy)koupit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I'm just going to get some more milk.
 Jdu jen koupit trochu mléka.
get [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (fetch) (někomu něco)přinést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I'll get another plate for you.
 Přinesu ti další talíř.
get vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (persuade)přesvědčit, přimět dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I got him to give me a pay rise.
 Přesvědčila jsem ho, aby mi přidal.
get viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (arrive)dorazit, dojít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  dojet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 When will we get there?
 Kdy tam dorazíme?
get to do [sth] viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (have the opportunity)moci, moct ned
  mít možnost ned + ž
  podařit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I get to go to Paris this summer.
 V létě budu moci jet do Paříže.
 V létě budu mít možnost jet do Paříže.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Jak se ti podařilo se s ním seznámit?
get vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (understand)rozumět ned
  chápat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Do you get what I'm saying?
 Rozumíš tomu, co říkám?
 
Další překlady
AngličtinaČeština
get viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (become) (změna stavu: emočního, zdravotního apod.)-
 Andy got better once he took the medicine. Nancy got annoyed when the car wouldn't start.
get viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." US, slang (go away)kšá citcitoslovce: Vyjadřuje nálady a pocity, vůli mluvčího, označuje hlasy a zvuky (např. au, hej, ahoj).
 Get! You dumb animal.
get doing viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (start)-
 Let's get painting, before it's too dark for us to see what we're doing.
 Už bychom měli jít.
get [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (prepare) (jídlo)připravit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (jídlo)připravovat ned
 I'll get dinner if you lay the table.
get [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (earn, win) (získat, vyhrát)dostat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (získávat, vyhrávat)dostávat ned
 I got an A in Spanish.
get [sth] done vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (arrange or cause to have) (něco udělat)nechat si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (něco udělat)nechávat si ned
 I need to get my car fixed.
get [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (attract) (pozornost)strhnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (pozornost)strhávat ned
 She always gets all the attention.
get [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (reach) (někoho)zastihnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 You can get me by telephone or e-mail.
get [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (hear)rozumět dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  porozumět ned
 Sorry, I didn't get that. What did you say?
get [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (receive as punishment) (jako trest)dostat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He got 10 years for armed robbery.
get [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (touch emotionally) (hovorový výraz: někoho citově)dostat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (hovorový výraz: někoho citově)dostávat ned
 That film gets me every time.
get [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (hit) (hovorový výraz: postřelit)dostat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (hovorový výraz: postřelit)dostávat ned
 The bullet got him in the stomach.
get [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (have revenge on) (hovor.: někoho za něco)dostat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (hovor.: někoho za něco)dostávat ned
 I'll get you for that!
get [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (bother) (hovorový výraz: rozrušit)dostat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (hovorový výraz: rozrušovat)dostávat ned
 What gets me about the film is why he never comes back.
get [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (capture) (hovorový výraz)dostat, chytit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The police got him in the end.
get [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (ruin, destroy) (hovorový výraz: zničit)dostat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (hovorový výraz: ničit)dostávat ned
 Rust got my car.
have got to do [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (must)muset ned
Poznámka: only in present perfect
 I have got to leave now.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
gotten,
get
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
US (get: past participle)dostal dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Nate hasn't gotten past the first level yet.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
get | gotten
AngličtinaČeština
get about vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (travel frequently or widely)cestovat ned
  jezdit po světě ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
get about vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (walk, move around)pohybovat se ned
  hýbat se ned
 Though 98 years old, my grandfather still gets about like he was half that age.
 Mému dědečkovi je 98, ale stále se pohybuje, jako by mu bylo o polovinu méně.
get across,
get [sth] across
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
informal (convey) (informace)předat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (informace)sdělit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He tried to get his point across but it was so convoluted, no one could understand.
get ahead vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (be successful)prorazit, uspět dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 In order to get ahead in business, you need to be assertive.
get ahead of [sb/sth] vi phrasal + prep (overtake)předstihnout, předběhnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  předhonit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He ran faster and got ahead of his sister just as they reached the car.
get ahead vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (gain advantage)získat náskok dok + m
 The company got ahead by adopting a new business model.
get ahead of [sb/sth] vi phrasal + prep figurative (be more successful) (přeneseně: být úspěšnější)předstihnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The firm developed a multimedia game system that allowed it to get ahead of its rivals.
get ahead vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." US, informal, figurative (save money) (peníze)ušetřit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
get along vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (be friends) (s někým)vycházet ned
 My friends and I get along very well.
get along vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (cope) (bez něčeho)obejít se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 After she went blind, it took her a long time to learn how to get along without vision.
get along vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (progress) (přeneseně)přežít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 In my profession, you aren't going to get along without the support and help of more experienced people.
 V našem oboru nepřežiješ bez pomoci a podpory zkušenějších.
get along vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (leave)odejít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  jít pryč ned + přísl
get along with [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (be friends)vycházet s ned + předl
 I get along very well with my mother-in-law.
get along without [sb/sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (not need)obejít se bez dok + předl
  vydržet bez dok + předl
 I can get along without luxuries in this economy.
get around vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (travel)cestovat ned
  jezdit po světě ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 I certainly get around in my job. This year, I've travelled to Korea, Australia and South Africa.
get around vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (move about)hýbat se ned
  pohybovat se ned
 His arthritis makes it difficult for him to get around.
get around [sth],
also UK: get round [sth]
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
(circumvent) (problému apod.)vyhnout se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 You can't get around the problem by pretending it doesn't exist.
get around vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (circulate) (drb apod.)rozšířit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 When word got around that she was baking cookies, all the children appeared at her door.
get around to [sth],
also UK: get round to [sth]
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
(find time) (najít si čas)dostat se k dok + předl
  najít si čas na dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 Bill eventually got round to the washing-up.
get around to doing [sth],
also UK: get round to doing [sth]
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
(find time) (najít si čas)dostat se k dok + předl
  najít si čas na dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 One of these days, I will get around to making the trip to Paris.
get at [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (intend to say, imply) (přeneseně)narážet na ned + předl
 I don't understand what you are getting at.
 Nechápu, na co narážíš.
get at [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] slang (target for criticism) (přeneseně)dorážet na ned + předl
  (přeneseně)navážet se do ned + předl
 I hate him; he's always getting at me.
 Nesnáším ho, vždycky na mě doráží.
get at [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] slang (influence illegally)překlad není dostupný
 All the evidence is against us; we'll have to see if we can get at the jury.
get away vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (escape)uprchnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  uniknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  utéct dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I was almost mugged but I managed to get away.
get away vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (go on holiday) (hovorpvý výraz: udělat si volno)vypadnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I have been working late all week and need to get away this weekend.
 Celý týden jsem měla přesčasy a teď potřebuji na víkend vypadnout.
get away from [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (escape: [sb](někomu)uprchnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (někomu)uniknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (někoho)utéct od dok + předl
 How did you manage to get away from your captors?
get away from [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (place: leave) (odněkud)uprchnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (odněkud)uniknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (určitého místa)utéct z dok + předl
 It's great to get away from London sometimes.
get away with [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (not be punished) (přeneseně: něco někomu)projít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vyváznout bez trestu dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 The murderer got away with his hideous crime.
 Vrahovi jeho hrůzný čin prošel.
get back vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (return)vrátit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I visited my Aunt in Greece last year and I can't wait to get back!
get [sth] back,
get [sth] back from [sb]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(have [sth] returned)dostat zpět dok + přísl
 I took my watch to be repaired and I get it back on Tuesday.
 Dala jsem si opravit hodinky a dostanu je zpět v úterý.
get back at [sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (take revenge on) (přen.: pomstít se)vrátit to dok + záj
  pomstít se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 To get back at him, she had an affair with his brother.
 Aby mu to vrátila, vyspala se s jeho bratrem.
get back at [sb] for [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (take revenge on) (přen.: pomstít se za něco)vrátit to za dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  (něco)pomstít se za dok + předl
get back to [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (resume) (nějaké činnosti)vrátit se k dok + předl
  (nějaké činnosti)pokračovat v ned + předl
 I'd love to talk more but I have to get back to my work now.
get back to [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (return)vrátit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 It would be nice to get back to my hometown one day.
 Bylo by fajn se jednou vrátit do rodného města.
get behind [sth/sb] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] informal (support: a cause, etc.) (přeneseně: podpořit někoho)postavit se za dok + předl
 If you promise not to change your mind, I'll get behind your efforts to clean up the park.
get by vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (cope, manage) (s malým příjmem apod.)vyjít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (s malým příjmem apod.)přežít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Between taxes and the high cost of living I make barely enough to get by.
get by on vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (survive on)vystačit si s dok + předl
  vyjít s dok + předl
 The older couple had learned to get by on their small retirement income.
get by in [sth] vi phrasal + prep informal (language: speak at a basic level) (umět základy jazyka)domluvit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 My French is really hopeless so I was glad to discover that I could get by in simple English in Paris. I speak English and Spanish, and can get by in Italian as well.
 Mluvím anglicky a španělsky a také se domluvím italsky.
get down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (from vehicle, horse) (z vozidla)vystoupit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (z koně)sestoupit, slézt dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The truck driver got down from his cab to inspect the tires.
get [sb] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal (depress)deprimovat ned
  (psychicky)ubíjet, ničit ned
 Try not to let your exam results get you down.
get [sth] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (write [sth] down)napsat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zapsat si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
get [sth] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (swallow [sth])spolknout, polknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
get down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (have fun, esp. dance)bavit se ned
  užívat si ned
get down to [sth] vi phrasal + prep informal (start) (práce apod.)pustit se do dok + předl
 Let's get down to the important matter of choosing our new chairperson.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
get | gotten
AngličtinaČeština
take a battering,
get a battering,
receive a battering
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(be beaten, damaged)dostat nabito dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  nechat se zmlátit dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
catch [sb]'s drift,
get [sb]'s drift
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal, figurative (understand what [sb] means)pochopit narážku dok + ž
  (přeneseně)vědět, kam tím někdo míří fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
come to grips with [sth],
get to grips with [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal, figurative (understand)pochopit, porozumět dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 One must read a work of philosophy several times in order to come to grips with it.
come to grips with [sth],
get to grips with [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal, figurative (master) (nějakou činnost)zvládnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (nějakou činnost)ovládnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 When I had finally come to grips with algebra, I began to learn calculus.
come to grips with [sth],
get to grips with [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal, figurative (deal with, accept) (akceptovat)přijmout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (psychicky)vyrovnat se s dok + předl
 It was difficult to come to grips with my parents' tragic deaths.
easy to get along with adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (affable)lehce vycházet s fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Jim is a friendly guy who is easy to get along with.
find your bearings,
get your bearings
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(orient yourself) (najít správný směr)zorientovat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 In the dark forest, the search party had trouble getting their bearings.
get a fix v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (take drug) (hovorový výraz: drogu)šlehnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 People addicted to street drugs will do just about anything to get a fix.
get a fix on [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (ascertain)ujasnit si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  porozumět dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I talked to several people to get a fix on what actually happened.
get a glimpse of [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (catch sight of briefly)zahlédnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The fans crowded around the door to get a glimpse of the athletes leaving the stadium.
get a grip v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, slang (regain self-control)zklidit se, uklidnit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (neformální)dát se dokupy, dát se dohromady dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 It's time to stop panicking and get a grip. He's too nervous; he needs to get a grip.
get a grip! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" figurative, slang (you are overreacting, control yourself)Buď v klidu!, Uklidni se! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 It's nothing to get so worked up about – get a grip!
get a grip on [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (start to understand) (přeneseně)přijít na kloub dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 I would love to get a grip on basic physics.
get a hold of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (grasp)uchopit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  chytnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Get a firm hold of the load and make sure it's not too heavy before you lift.
 Pořádně ten balík chytni a ujisti se, že není moc těžký, než ho zvedneš.
get a job v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (find employment)najít si práci dok + ž
  sehnat práci dok + ž
 I need to get a job that pays well.
get a kick out of [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (enjoy, take pleasure in)vychutnávat si ned
  bavit se ned
 She gets a kick out of watching talking animal videos.
Get a life! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (expressing contempt)začít trochu žít fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  najít si nějakého koníčka fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 When I told them I was translating the Bible into Vulcan they all said “Get a life!”
 Když jsem řekl, že překládám bibli do vulkánštiny, reakce všech byla: „Začni trochu žít!“
Get a load of this/that/him/her! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (look at that) (mrkej na to, apod.)mrkej zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  (koukni na to, apod.)koukni zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
get a rise out of [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (provoke: [sb])vyprovokovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He's just making faces to get a rise out of you.
get a thrashing,
take a thrashing
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
informal (be beaten physically)dostat na zadek dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  (fyzicky)schytat to dok + záj
 Petros regularly took a thrashing from his violent father.
get a thrashing,
take a thrashing,
be given a thrashing
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative, informal (be defeated: at sport, etc.) (přeneseně: prohrát)dostat na zadek dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  (neformální: ve sportu)schytat to dok + s
 The Democrats took a thrashing on Election Day.
get a whiff of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (smell) (vůni)ucítit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Did you get a whiff of that new perfume she is wearing?
get a whiff of [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, slang (detect)všimnout si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Did you get a whiff of the hostility in that meeting?
get above [sth] vi + prep (surpass) (určité hranice)dosáhnout nad dok + předl
  (určité hranice)dostat se nad dok + předl
 Melinda worked hard to get above the minimum academic requirements for university.
get above [sth] vi + prep (be over [sth](pozice)dostat se nad dok + předl
  (pozice)být výše než ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 We should get above 5,000 feet before we make camp.
Get along! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" UK, informal (expressing disbelief) (vyjádření údivu)Ale jdi!, To není možné, tomu nevěřím! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 You expect me to believe that? Get along!
Get along with you! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" UK, informal (expressing disbelief) (vyjádření údivu)Ale jdi ty!, To není možné, tomu nevěřím! zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Brett really said that? Get along with you!
get angry vi + adj (lose temper)rozčílit se, rozzlobit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I get angry when people are rude and obnoxious.
get around doing [sth],
also UK: get round doing [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(avoid doing) (přeneseně)vykroutit se z dok + předl
  vyhnout se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The politician got around answering the question by changing the subject. The businessman got around paying his taxes by using a loophole in the law.
 Politik se vykroutil z otázky tím, že změnil téma.
Get away! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" UK, slang (disbelief) (vyjádření nedůvěry)nekecej zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  (vyjádření nedůvěry)nene zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 You saw the Queen in Burnley market? Get away!
get away with murder v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (never be punished)tomu by prošlo všechno
  jemu projde všechno
 Somehow Joe always seems to get away with murder.
get back in shape v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (regain fitness)dostat se do formy
 I bought a gym membership to get back in shape.
get back on track v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (regain focus) (přeneseně)postavit se znovu na nohy dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  (přeneseně)pokračovat správným směrem ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
get better vi + adj (recover)uzdravit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I'm sorry you are sick and I hope you get better soon.
get better vi + adj (improve)zlepšit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 You will get better at chess if you practice. Canadian wine is getting better every year.
get bogged down in/by [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, informal (stuck: in activity, etc.)uvíznout, zaseknout se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I thought I would be able to leave early, but I got bogged down by paperwork.
get bogged down v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (stuck: in mud) (do bahna)zabřednout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Once again, the car got bogged down in the mud.
get bogged down in debt v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (owe money) (přeneseně: do dluhů)zabřednout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Neil found himself getting bogged down in debt.
get bored vi + adj informal (lose interest)začít se nudit dok + dok
 At the beginning of school, he's usually fascinated, but he gets bored within a week.
get bored with [sth] vi + adj informal (lose interest) (něco)začít nudit dok + ned
get bored of [sth] vi + adj informal (lose interest)být znuděný z ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
get carried away v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (be overexcited) (čím)nechat se unést dok + dok
 She gets carried away at Christmas, and spends too much money on everything.
get carried away with [sth],
get carried away by [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (be overcome with excitement)přestat se ovládat dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  nechat se unést dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 Mark got carried away with all the excitement and nearly fainted. Sophia got carried away by the emotion of the occasion and burst into tears.
get carried away doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (forget other tasks) (zapomenout na něco)nechat se unést dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 Sorry I'm late - I got carried away watching the football.
get carried away with [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (be engrossed in [sth](něčím)nechat se unést dok, fáze
 Steve got carried away with his computer game and forgot to call his girlfriend.
get caught viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (be discovered doing [sth](někoho při něčem)chytit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (někoho při něčem)nachytat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He got caught smoking and was grounded for a week. She got caught sneaking back into the house last night.
 Chytili ho, jak kouří, tak dostal na týden zaracha.
get changed viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (put on different clothes)převléknout se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 It's time to get changed for the party.
get close viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (time: approach) (časově)blížit se ned
 Christmas is getting close again.
 Už se blíží Vánoce.
get close viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (move very near)blížit se ned
  přiblížit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  přibližovat se ned
 He got so close I could see every blackhead on his face.
get closer viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (time: approach) (o čase)blížit se ned
  (o čase)přibližovat se ned
 As the day got closer I began to worry.
 Jak se ten velký den blížil, začal jsem si dělat starosti.
get closer viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (move nearer) (o někom)blížit se ned
  (o někom)přibližovat se ned
 As they got closer I could see that they weren't soldiers.
get cracking v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (start now) (přeneseně: začít)vrhnout se na to dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  dát se do toho dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 Let's get cracking in the garden! This good weather won't last forever.
get cracking with [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (start [sth] now)začít s dok + předl
 Ollie got cracking with putting up the wallpaper.
get cross viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (become angry)naštvat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  rozčílit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  rozhněvat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The mother got cross with her insolent teenage son and didn't allow him to go out with his friends.
get [sth] done v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (accomplish [sth](práci)udělat něco dok + záj
  (práci)dodělat něco dok + záj
 The layoff will give me some time to get something done around the house.
 Díky dovolené budu alespoň moci něco udělat kolem baráku.
get down to business,
get down to work
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(start now)přejít k věci
 We need to get down to business if we hope to finish this today.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"get" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: can I get a [coffee, latte]?, get [coffee, dinner, ice cream], can I get you [anything, a drink]?, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "get":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'get'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.