gather

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈgæðər/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈgæðɚ/ ,USA pronunciation: respelling(gaᵺər)


WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
gather vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (collect)posbírat, nasbírat, sebrat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  sbírat ned
 She gathered some shells as souvenirs of the vacation.
 Na dovolené si na památku posbírala pár lastur.
gather [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (accumulate)sesbírat, shrabat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  sbírat, hrabat ned
 We gathered the leaves in piles.
 Shrabali jsme listy na hromadu.
gather [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (information: collate) (údaje)shromáždit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (údaje)shromažďovat ned
 Intelligence agencies are gathering more and more information on our online activities.
 Zpravodajské služby shromažďují stále více informací o našich aktivitách na internetu.
gather [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (fruit, flowers: pick)sbírat ned
  nasbírat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I gathered a few wild strawberries to eat.
 Nasbíral jsem si k jídlu pár divokých jahod.
gather [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (crops: harvest)sbírat, sklízet ned
  nasbírat, sklidit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 They gathered the potatoes by hand.
 Sbírali brambory rukama.
gather [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (understand)chápat, rozumět ned
  pochopit, porozumět dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I gather you're not interested in going out tonight.
 Chápu, že se vám večer nikam nechce.
gather viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (assemble)shromáždit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  shromažďovat se ned
 The people gathered for the ceremony.
 Lidé se shromáždili k obřadu.
gather that vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (understand)chápat, rozumět ned
  pochopit, porozumět dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I gather that you've decided to resign from your post.
 Chápu, že chcete rezignovat na svoji pozici.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
gather viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (accumulate)shromažďovat se ned
  shromáždit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 You could see the clouds gathering before the storm.
gather [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (assemble)shromáždit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  dát dohromady dok + přísl
 Gather the people together so we can begin the musical program.
 Shromáždi ty lidi, ať může muzikál začít.
gather [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (embrace) (do blízkosti)vzít k sobě dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  (do blízkosti)brát k sobě ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Gather your children close to you.
gather [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." often passive (fabric: pull together)sebrat dohromady ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  sbírat dohromady dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 She gathered the fabric at the waistband.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
gather round,
US: gather around
vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up."
(congregate)hromadit se, shromažďovat se
 Gather round everybody! Richard has something to say!
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
collect your thoughts,
gather your thoughts
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (compose yourself)utřídit si myšlenky dok + ž mn
 He collected his thoughts before he started speaking.
gather evidence vtr + n (collect proof)sbírat důkazy
 The sheriff left without gathering any evidence from the crime scene.
gather speed vtr + n (get faster)nabírat na rychlosti
 His bike began to gather speed as he rode down the hill.
gather together vi + adv (form a group) (osoby)shromáždit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (osoby)svolat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
gather [sth] together vtr + adv (make a collection)sesbírat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  shromáždit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
gather [sth] up vtr + adv (collect)shromáždit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Gather up all the toys and put them in their correct place.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"gather" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: gather into [groups, sections], gather around the [performer, accident], gather around to [see, watch], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "gather":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'gather'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.