garbled

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈgɑːrbəld/


From the verb garble: (⇒ conjugate)
garbled is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na této stránce: garbled, garble

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
garbled adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unclear, confused)zmatený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The text is all garbled; I can't understand the meaning.
garbled adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (scrambled, encoded)zkomolený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The sound on the recording is garbled; I can't understand what they're saying.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
garble [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (scramble: a signal) (signál)zakódovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
garble [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (jumble: speech) (slova)zkomolit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (slova)poplést, splést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"garbled" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "garbled":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'garbled'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.