fund

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈfʌnd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/fʌnd/ ,USA pronunciation: respelling(fund)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
fund nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (money with purpose) (peníze na vyhrazený účel)fond mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The government set up a fund for orphans.
 Vláda založila fond na pomoc osiřelým dětem.
fund nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (investments) (investiční)fond mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Eric spread his money across several investment funds.
 Eric diverzifikoval peníze do několika investičních fondů.
fund nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (large store of [sth], esp. knowledge) (přeneseně: např. moudrosti)rezervoár mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (přeneseně: např. moudrosti)studnice žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
funds nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (money immediately available) (ihned k dispozici)finanční prostředky příd + m mn
fund [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (provide money for)financovat ned
 The special interest group funded the politician's campaign.
 Skupina se speciálními zájmy financovala politikovu kampaň.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
hedge fund nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (finance: type of investment) (speciální fond)hedge fond mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
Poznámka: Využívá se anglického termínu.
IMF nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. initialism (International Monetary Fund) (Mezinárodní měnový fond)MMF zkr
 The IMF often appears in the news because of their efforts to stabilize the world economy.
International Monetary Fund nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (UN financial organization)Mezinárodní měnový fond
 The International Monetary Fund has just released the latest World Economic Outlook report.
mutual fund,
open-end investment company
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(investment program)podílový fond příd + m
trust fund nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (savings account)svěřenský fond příd + m
 I live off a trust fund that was set up by my uncle.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"fund" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: check the fund balance, works as a fund manager, is a trust-fund baby, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "fund":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'fund'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.