Na této stránce: functioning, function

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
functioning nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (working state)fungování žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
functioning adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (working, operational)fungující, funkční přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
function viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (work properly)fungovat, pracovat ned
  (u strojů apod.)běžet, jít ned
 Does that machine function as it is supposed to?
 Funguje (or: pracuje) ten stroj, jak má?
function viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (serve as)posloužit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  sloužit ned
 Sometimes a screwdriver can function as a chisel.
 Někdy může šroubovák posloužit jako dláto.
function nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (purpose)funkce žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  účel mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 A tool should only be used for its intended function.
 Nástroj by měl být používán jen k funkci, ke které je určen.
 Nástroj by měl být používán jen k účelu, ke kterému je určen.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
function nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (activity) (mozková)aktivita žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 He was pronounced dead when brain function ceased.
function nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (public ceremony)ceremoniál mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The Mayor presided at the function.
function nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (duty) (pracovní náplň)funkce žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 It was the function of the inspector to check the tickets.
function nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (math: operation) (matematická)funkce žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Which mathematical function do you think will fit the data?
function nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (dependant on)funkce, závislost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The completion date is a function of time and weather.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"functioning" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "functioning":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'functioning'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.