fun

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈfʌn/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/fʌn/ ,USA pronunciation: respelling(fun)

Inflections of 'fun' (v): (⇒ conjugate)
funs
v 3rd person singular
funning
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
funned
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
funned
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
fun nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (enjoyment)sranda, legrace žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  zábava žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 We had a lot of fun at the party.
 Na večírku byla sranda (or: legrace).
fun nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (source of amusement)zdroj zábavy m + ž
 Some people take fun in watching horror films.
 Ten film byl zábavný.
fun adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (enjoyable)zábavný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 We played a fun game.
 Hráli jsme zábavnou hru.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
fun adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person) (člověk)zábavný, příjemný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 John is a fun person to be with.
fun nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (playfulness)zábava žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (hovorový výraz)sranda žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 He came to school in a dress, just for fun.
fun nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (amusement)zábava žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 As the proverb says, first do your work, then enjoy your fun.
fun nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (teasing) (hovor.: dělat si z někoho)sranda žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 His classmates poked fun at him over his crush on the girl in the year above.
fun viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." US, regional, informal (joke, fool around) (neformální)blbnout ned
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
a lot of fun nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal ([sth] very entertaining)hodně zábavy, hodně legrace přísl + ž
 Thank you for inviting me to your party. I had a lot of fun.
for fun advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (purely for enjoyment) (hovorový výraz)ze srandy předl + ž
  pro zábavu předl + ž
 Let's take this road just for fun and see where it leads us.
 Pojedeme tudy, jen tak ze srandy, a uvidíme, kam nás ta cesta dovede.
fun fact nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often pl (amusing piece of trivia) (zajímavá informace)zajímavost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
fun-loving adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (enjoying amusement)milující zábavu příd + ž
good fun nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] enjoyable)zábava žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (hovorový výraz)sranda žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 It was always good fun going sailing with my cousin's family.
great fun adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (enjoyable)velká legrace
 Our day out at the theme park was great fun.
have fun viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (enjoy oneself)bavit se ned
  užít si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Let's go out and have fun this Saturday.
have fun at [sb]'s expense v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (joke about [sb])bavit se na cizí účet
 The media is currently having a lot of fun at the disgraced politician's expense.
look fun vi + adj informal (appear enjoyable)vypadat zábavně ned + přísl
 That looks fun. May I join in?
make fun of [sb/sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (mock, ridicule)dělat si legraci z ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 The comedian tried to make fun of the man wearing glasses.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"fun" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: (had) a fun [day, time, evening, trip], (that) was a fun [day]!, a fun [person, guy, vibe], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "fun":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'fun'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.