fumbling


From the verb fumble: (⇒ conjugate)
fumbling is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na této stránce: fumbling, fumble

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
fumbling nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (clumsy physical act)neohrabanost, neobratnost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
fumbling nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (clumsy search for ideas, words) (při hledání nápadů apod.)tápání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
fumbling adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (clumsy, groping)neohrabaný, neobratný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
fumble for [sth] vi + prep (rummage)šmátrat po ned + předl
  přehrabovat se, prohrabávat se ned
 I fumbled in my bag for my car keys.
fumble vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sport: drop the ball) (míč ve sportu)pustit, ztratit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
fumble to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (rummage)přehrabovat se, prohrabávat se ned
 She fumbled to find a pen among all the junk in her handbag.
fumble viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." n (do sthg clumsily) (dělat něco nešikovně)tápat ned
  (hovorově)plácat se v ned
fumble with [sth] vi + prep (handle clumsily)zápolit s ned + předl
  pachtit se s ned + předl
fumble nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sport: dropping the ball) (míče ve sportu)ztráta žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
fumble for [sth] vi + prep figurative (struggle to say [sth])hledat slova ned + s mn
 She asked if I needed anything else and I fumbled for the right words.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"fumbling" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "fumbling":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'fumbling'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.