from

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations strong: /ˈfrɒm/, weak: /frəm/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/frʌm, frɑm; unstressed frəm/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(frum, from; unstressed frəm)WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
from preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (starting point in movement) (výchozí bod)z, ze předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 We walked from Ely to Eagle Mountain. I can give you directions to our office if you tell me where you will be coming from.
 Šli jsme z Ely na Eagle Mountain.
from preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (distance) (vzdálenost)od, ode předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
  (vzdálenost)z předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 We live just three miles from the airport.
 Bydlíme jen necelých pět kilometrů od letiště.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Z Prahy je to k nám asi 200 km.
from preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (place of origin) (původ)z, ze předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 I am from Norway.
 Jsem z Norska.
from preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (time: from ... to) (od-do)od, ode předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 The shop is open from Tuesdays to Saturdays.
 Ten obchod má otevřeno od úterý do soboty.
from preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (starting point in time) (začátek časového rozsahu)od předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 He was interested in planes from his early childhood. Starting from Monday, the cafeteria will no longer serve ice cream.
 Zajímal se o letadla již od svého dětství.
from preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (starting point in number) (v číselném rozsahu)od předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 I drink from two to four beers every Friday night. Tickets are available from $100.
 Každý pátek vypiju od dvou do čtyř piv.
from preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (indicating raw material) (materiál)z předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 All the furniture is made from pine.
 Všechen nábytek je z borovice.
from preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (as a result of) (výsledek)na předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
  následkem, důsledkem mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 He died from a tropical virus.
 Zemřel na tropický virus.
 Zemřel následkem tropického viru.
from preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (indicating separation) (odstranit)z, ze předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
  (oddělit)od předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 She removed the parts from the large box. She was separated from her children for days.
 Vytáhla ty součástky z té velké krabice.
 Oddělili ji od jejích dětí.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
from preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (on behalf of) (něčím jménem)od předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 From the Senator, I give you best wishes for success.
from preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (indicating a range) (rozsah věcí)od předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 They sell everything from soup to nuts.
from preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (indicating prevention) (zachránit od)od předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 You saved us from a really boring sermon!
from preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (point of observer) (pohledu)z, ze předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 From my point of view, they're making a mistake.
from preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (against) (ochrana)před, proti, vůči předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 The coat will protect you from the cold.
from preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (among) (výběr z množiny)z, ze předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 She was chosen from thirty candidates.
from preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (indicating source) (ze zdroje)z, ze předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 All of our data is from public sources.
from preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (indicating difference) (lišící se)od předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 These figures are distinct from the ones we saw yesterday.
From preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." written (used to sign off a letter)S pozdravem předl + m
 The letter ended, "Write back soon! From, John."
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
break away from [sth] vi phrasal + prep (detach, fall off)odtrhnout se od dok + předl
  oddělit se od dok + předl
break away from [sth/sb] vi phrasal + prep figurative (separate: from group) (skupiny)oddělit se od dok + předl
  (přeneseně)trhnout se od dok + předl
burst out from [sth] vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (spring out)vyrazit z dok + předl
  vyskočit z dok + předl
 He burst out from behind the wall, surprising everyone leaning against it.
come away from [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (leave)odejít od dok + předl
 Lucy came away from the interview feeling confident that she had got the job.
come away from [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (move further)odstoupit od dok + předl
 Come away from that cliff edge; it may crumble.
come away from [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (become detached)oddělit se od dok + předl
 The cupboard door had come away from one of its hinges.
come from [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (be born or raised in)pocházet z, být z ned + předl
 She comes from India. He comes from a very poor part of the country.
come from [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (have as its source) (zdroj)pocházet z ned + předl
 Three-quarters of our daily water supply comes from lakes, rivers, and streams.
descend from [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (develop, evolve from [sth])vyvinout se z dok + předl
 The domestic dog is descended from the wolves of Europe and Asia.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
be a far cry from [sth] exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." informal (very different from)být velmi odlišný od ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  být zcela jiný než ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Life in Canada is a far cry from what she's used to in Haiti.
a stone's throw from adv + prep figurative, informal (near) (přeneseně: blízko, nedaleko)co by kamenem dohodil fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The shop is just a stone's throw from my house.
absent yourself from [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." formal (leave) (přeneseně: odejít)vzdálit se od dok + předl
  (přeneseně: odejít)omluvit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 If you feel unwell, simply absent yourself from the table.
 Když ti není dobře, vzdal se od stolu.
absent,
absent yourself from [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
formal (not attend)omluvit se z dok + předl
  nezúčastnit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Mr Smith sends his apologies for having to absent himself from today's meeting.
 Pan Novák prosí za prominutí, že se z dnešní schůze musel omluvit.
absolve [sb] of [sth],
absolve [sb] from [sth]
vtr + prep
(religion: free from sin) (hříchu)oprostit od dok + předl
  (hříchu)osvobodit od dok + předl
 The priest absolved the man of all his sins.
absolve [sb] of [sth],
absolve [sb] from [sth]
vtr + prep
(free from guilt) (někoho viny)zprostit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The court absolved Richard of any blame for the accident.
abstain from [sth] vi + prep (refrain from, not indulge in)neprovádět, nedělat ned
 Roman Catholics abstain from eating meat on Fridays during Lent.
abstention from [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (not partaking of [sth])zdržení se spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  upuštění od s + předl
 If you are driving, abstention from alcohol is the only way to be safe.
abstract [sth] from [sth] vtr + prep (consider out of practical context)oddělit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 It is difficult to abstract Baroque music from its religious context.
 Je těžké oddělit barokní hudbu od jejího náboženského kontextu.
abstract [sth] from [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (obtain [sth] from a source)získat z dok + předl
 The data is abstracted from online news stories.
across from [sth/sb] preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (opposite)naproti předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 My office building is just across from the mall.
 Moje kancelář je hned naproti obchoďáku.
aged from [sth] to [sth],
aged between [sth] and [sth]
adj + prep
(in a given age range)ve věku předl + m
 This program is designed for young people aged from 18 to 25.
apart from conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (except)kromě předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 Apart from me, none of my classmates delivered the composition on time.
 Kromě mne nikdo ze spolužáků práci neodevzdal včas.
apart from adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (separate from, away from)mimo předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 He built his house apart from the rest of the village.
 Postavil si dům mimo vesnici.
arise from [sth],
arise out of [sth]
vi + prep
(result)být následkem ned + m
  vyvstat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vyvstávat ned
 Several complications arose from the surgery.
 Z operace vyvstalo několik komplikací.
as from preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (starting on)počínaje od příč dok + předl
  od předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
  počínaje příč dokpříčestí trpné, vid dokonavý: Neurčitý jmenný tvar dokonavého slovesa.
 You'll need to arrive 10 minutes earlier as from tomorrow.
aside from preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (apart from, not including)kromě příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  stranou příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Aside from the high pay, why do you want to be a doctor?
 Vysoký plat stranou, proč se chceš stát lékařkou?
away from [sth/sb] preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (at a distance)mimo příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  dál od přísl + předl
  (něčeho)stranou příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Away from the earthquake's epicentre there was less damage.
 Mimo epicentrum zemětřesení již nebyly napáchány takové škody.
ban [sb] from doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." often passive (prohibit)zakázat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zakazovat ned
 Students are banned from chewing gum in class at this school.
 Studenti mají při vyučování zakázáno žvýkat.
ban [sb] from [sth] vtr + prep (expel, exclude)vykázat, vypovědět dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vykazovat, vypovídat ned
 After he was caught stealing books, Richie was banned from the library.
 Richie byl přistižen při krádeži knih a byl vykázán z knihovny.
bar [sb] from doing [sth] vtr + prep often passive (exclude, ban from doing [sth])zakázat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vyloučit z dok + předl
 The judge barred Lewis from driving for a year.
 Soudce Lewisovi na rok zakázal řízení.
be descended from [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (human: have as ancestor)pocházet z rodu ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 The family is descended from Prince Axel of Denmark and Princess Margaretha of Sweden.
be descended from [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have evolved from)vyvinout se z dok + předl
 The domestic dog is descended from the wolves of Europe and Asia.
beg [sth] from [sb] vtr + prep (request food, money)žebrat od ned + předl
 The poor boy begged food and money from strangers on the street.
 Chudý chlapec od lidí na ulici žebral peníze.
benefit from [sth] vi + prep (derive advantage) (přeneseně: užitek)těžit z ned + předl
  mít užitek z, mít prospěch z ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 The company will benefit from the growth in sales.
 Společnost bude těžit (or: mít prospěch) z růstu prodeje.
borrow from [sb/sth] vi + prep figurative (ideas: take adopt) (přeneseně: myšlenku, nápad apod.)vypůjčit si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (myšlenku, nápad apod.)převzít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 His work borrows from many other artists.
 Ve svém umění si často vypůjčuje od jiných autorů.
borrow [sth] from [sb/sth] vtr + prep figurative (ideas: adopt from others) (zdroj myšlenek)čerpat z ned + předl
 Most religions borrow ideas from older ones.
 Většina náboženství čerpá z těch předchozích.
bounce [sb] from [sth] vtr + prep US, figurative, slang (evict)vykázat z dok + předl
  vyhostit z dok + předl
 The football players were bounced from the club for starting a fight.
break free from [sb] vi + adj (escape) (někoho)osvobodit se od dok + předl
  (někoho)zbavit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
break free from [sth] vi + adj (escape)odtrhnout se od dok + předl
  osvobodit se z dok + předl
  uprchnout z dok + předl
 The two convicts were finally able to break free from the chain gang.
bum [sth] off [sb],
bum [sth] from [sb]
vtr + prep
slang (obtain by asking, begging)vyžádat od, vyprosit od dok + předl
  dožadovat od, vyžadovat od ned + předl
  (hovorový výraz)škemrat od ned
 Brad is always bumming cigarettes off his friends.
 Brad vždycky škemrá cigarety od přátel.
cadge [sth] from [sb],
cadge [sth] off [sb]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
informal (obtain by begging) (hovor., přen.)vyžebrat něco, vyžebrat něco od někoho dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Grayson cadged a quarter from his neighbor to feed the parking meter.
 David vyžebral od souseda dvacku na parkovaní.
carve [sth] out of [sth],
carve [sth] from [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(shape: sculpt from)vytesat z dok + předl
  vyřezat z dok + předl
  vyrýt z dok + předl
 Michelangelo liked to carve huge athletic nudes out of marble.
 Michelangelo rád tesal z mramoru nahé atletické postavy velkých rozměrů.
cashier [sb],
cashier [sb] from [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
US, informal (dismiss from a job) (z práce)propustit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (hovorový výraz: z práce)vyhodit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Marco was cashiered from the military because of the mistakes he made.
 Marco byl vyhozen z armády kvůli chybám, kterých se dopustil.
cast [sb] from [sth] vtr + prep (send forth)překlad není dostupný
 He was cast from his city and had to live elsewhere.
choose from [sth] vi + prep (decide between)rozhodnout se mezi dok + předl
  vybrat si mezi dok + předl
 He needs to choose from the three options.
 Musí se rozhodnout mezi třemi možnostmi.
coerce [sth] from [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (bring about by force)vynutit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Authorities attempted to coerce cooperation from the residents.
comeback,
come-from-behind
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(sports: big catchup in points) (ve sportu)comeback mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (ve sportu)dotažení se spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
confiscate [sth] from [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (seize, take away) (někomu něco)sebrat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (někomu něco)vzít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 A customs officer confiscated the cheese from Rodney.
constrain [sb] from doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (hold [sb] back legally)omezovat ned
  nutit ned
 The contract constrained the author from hiring a new agent.
 Smlouva spisovatele omezovala, takže nemohl najmout nového agenta.
crib from [sb/sth] vi + prep (cheat in an exam)opisovat ned
 I failed the test because Jill wouldn't let me crib from her.
 Test jsem nezvládl, protože mě Jill od sebe nenechala opisovat.
crush [sth] from [sth] vtr + prep (extract liquid) (tekutinu)vymačkat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (tekutinu)vymáčknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 They crushed the juice from an orange to make a drink.
 Vymačkali šťávu z pomerančů, aby měli džus.
date from [sth] vi + prep (exist since) (pocházet z určitého data)datovat se do ned + předl
 The settlements here date from 1678.
 Původní osady se datují do roku 1678.
day-trip from [sth] vi + prep US (make a day trip from a place)udělat si jednodenní výlet dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 We met a couple in Oxford who were day-tripping from London.
debar [sb] from [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (deny admission to)vyloučit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (hovor., přen.: někoho odněkud)vyhodit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The underage college students were debarred from the club.
deduce [sth] from [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (conclude)vyvodit z dok + předl
  dojít k závěru dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 The detective deduced the answer from the physical evidence and witness reports.
deliver [sb] from [sth] vtr + prep (liberate, rescue)zachránit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  osvobodit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The commandos delivered the hostages from captivity.
depart from [sth] vi + prep (leave a place)odjet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 This train departs from New York at 3:15 pm.
 Tento vlak odjíždí z New Yorku v 15:15.
depart from [sth] vi + prep figurative (deviate) (od daných zvyků)odchýlit se od, vybočit z dok + předl
  (zvyk)změnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 My mom was worried when I didn't show up because she knew it was unusual for me to depart from my normal routine.
 Máma se bála, když jsem se neukázal, protože věděla, že normálně nevybočuji ze zvyků.
deregister [sb] from [sth] vtr + prep (remove from: list, etc.) (někoho ze seznamu apod.)škrtnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
deregister from [sth] vi + prep (remove yourself from: list, etc.)škrtnout se z dok + předl
  odhlásit se z dok + předl
derive from [sth] vi + prep (word: develop from)pocházet z ned + předl
  být odvozen z ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 The word "deduct" derives from Latin.
 Slovo „dedukovat“ pochází z latiny.
derive from [sth] vi + prep (have as origin)pocházet ned
 The company derives from an idea the partners had when they were students.
 Společnost pochází z nápadu společníků z dob jejich mládí.
derive [sth] from [sth] vtr + prep (obtain)získat z dok + předl
 The workers derive the cocaine from the leaves of the coco plant.
 Pracovníci získávají kokain z listů koky.
derive [sth] from [sth] vtr + prep (gain) (prospěch, uspokojení apod.)čerpat ned
 Adam derives great satisfaction from writing poetry.
 Adam čerpá uspokojení z psaní poezie.
derive [sth] from [sth] vtr + prep (conclusion: deduce) (závěr)vyvodit z dok + předl
  (závěr)vydedukovat z dok + předl
descend from [sth/sb] vi + prep (living thing: have evolved from)vyvinout se z dok + předl
 All humans descend from a common ancestor.
desist from [sth] vi + prep (stop doing [sth])upustit od dok + předl
  přestat s dok + předl
  ustat v dok + předl
desist from doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (stop doing)přestat s dok + předl
  upustit od dok + předl
 The court ordered the company to desist from trading completely.
detach [sth] from [sth] vtr + prep (disconnect)odpojit od dok + předl
  odloučit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 When they got to the campsite, Sue detached the caravan from the car.
detach yourself from [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (no longer be involved)odtrhnout se od dok + předl
  nezapojovat se do, nevměšovat se do ned + předl
deter [sb] from doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (discourage from doing)odradit od dok + předl
  odstrašit od dok + předl
 The large dog deterred trespassers from entering the property.
 Velký pes odradil lidi od toho, aby neoprávněně vstoupili na pozemek.
detract attention from [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (distract people from [sth])odvést pozornost od dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
detract [sb]'s attention from [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (distract [sb] from [sth])odvést pozornost od dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 Stop trying to detract our attention from what's really important.
deviate from [sth] vi + prep (stray from: a course)odbočit z dok + předl
 Jan decided to deviate from the path and walk on the beach.
deviate from [sth] vi + prep (not conform to [sth] usual)odchýlit se od dok + předl
 The chef deviated from the traditional recipe by adding further ingredients.
deviate from [sth] vi + prep (digress from: a topic) (tématu)odbočit od dok + předl
differ from [sth/sb] vi + prep (not be like)lišit se od ned + předl
 This candidate differs from all the others.
different from [sth/sb] adj + prep (not like)odlišný od příd + předl
differentiate [sth] from [sth] vtr + prep (see difference)odlišit od, rozlišit od dok + předl
 Many English people cannot differentiate a Yorkshire accent from a Lancashire accent.
direct [sb/sth] away from [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (point in different direction)směrovat ned
 The police were directing traffic away from the street where they were repairing the gas leak.
discharge [sb] from [sth] vtr + prep (release from military service) (z vojenské služby)propustit z dok + předl
  (z vojenské služby)uvolnit z dok + předl
 The commanding officer discharged the soldier from military service.
 Velící důstojník propustil vojáka ze služby.
discharge [sb] from [sth] vtr + prep (release from prison) (z vězení)propustit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The parole board discharged the man from prison.
 Muž byl podmínečně propuštěn z vězení.
disconnect from [sth] vi + prep (log off from) (počítačová aplikace)odhlásit se z dok + předl
 Click here to disconnect from the server.
discourage [sb] from doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (dissuade)rozmluvit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  odradit od dok + předl
  zrazovat od ned + předl
 Jane did her best to discourage her friend from drinking too much.
 Jane se snažila rozmluvit kamarádce přílišné pití alkoholu.
discriminate [sth] from [sth] vtr + prep (differentiate things) (něco od něčeho)odlišovat ned
 It's hard to discriminate this flower from its close relative.
disengage yourself from [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (end involvement in)stáhnout se z dok + předl
  přestat se angažovat v dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
disentangle yourself from [sth/sb] vtr + refltransitive verb and reflexive pronoun: Transitive verb with reflexive pronoun--for example, "Enjoy yourself." "They behaved themselves." figurative (end involvement in [sth](přeneseně)oddělit se od dok + předl
  (přeneseně)odpoutat se od dok + předl
 Alan was unable to disentangle himself from his family's problems.
dismiss [sb] from [sth] vtr + prep (sack, fire: an employee) (z funkce, pozice apod.)propustit z dok + předl
  (neformální)vyhodit z dok + předl
  odvolat z dok + předl
 The board of governors dismissed Ellen from her job as school secretary because of her poor timekeeping.
 Vedení Ellen propustilo ze zaměstnání školní sekretářky kvůli její nedochvilnosti.
dispense [sb] from [sth] vtr + prep formal (exempt) (povinnosti)osvobodit od dok + předl
  zprostit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Winning the lottery dispensed Julie from ever having to work again.
disqualify [sb] from [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (rule out of competition) (z účasti)vyřadit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (z účasti)vyloučit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Although the team was strong, they were disqualified for the tournament because they didn't have enough players.
dissent from [sth] vi + prep (disagree with [sb])nesouhlasit s ned + předl
  neshodovat se s ned + předl
 The minority's opinion dissents from the majority's in several respects.
dissociate [sth] from [sth],
disassociate
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(consider unrelated)oddělit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  odlišit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  separovat ned
  disociovat ned
 It can be difficult to dissociate the meaningful content from the nonsense online.
dissociate yourself from [sb],
disassociate
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(distance yourself from [sb](někoho)distancovat se od ned + předl
  (někoho)odloučit se od dok + předl
 Diane eventually dissociated herself from her troublemaker friends.
dissociate yourself from [sth],
disassociate
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(distance yourself from [sth](něčeho)distancovat se od ned + předl
 The nominee tried to dissociate himself from the racist remarks of his former friends.
dissuade [sb] from [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (persuade [sb] not to do [sth](někoho)odradit od dok + předl
 It's impossible to dissuade Shawn from enlistment in the military.
dissuade [sb] from doing [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (persuade [sb] against doing [sth])přemluvit, aby ne dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  odradit od dok + předl
 Please dissuade him from taking that rash course of action.
 Prosím, musíš ho přemluvit, aby nepodnikl nic unáhleného.
distance yourself from [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (try not to associate with) (někoho)stranit se ned
  (od někoho)distancovat se ned
 The candidate was advised to distance himself from his former wife.
distance yourself from [sth/sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (keep away)oddálit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Preferring solitude, I distanced myself from the group.
distinct from [sth] adj + prep (different from)odlišný od příd + předl
  lišící se od příd + předl
  jiný než příd + sp
 If you look closely, you can see that this plant is distinct from that one.
 Když se podíváš pořádně, uvidíš, že tahle rostlina je odlišná od tamté.
distinct from [sth] adj + prep (separate from [sth](něčeho jiného)oddělený od příd + předl
 Agatha likes to keep her work distinct from her home life.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"from" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "from":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'from'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.