friend

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations'friend', 'Friend': /ˈfrɛnd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/frɛnd/ ,USA pronunciation: respelling(frend)


WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
friend nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (closely regarded person)kamarád, kamarádka m, ž
  přítel, přítelkyně m, ž
 She has lots of friends.
 Má hodně přátel (or: kamarádů).
be friends with [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (on good or intimate terms with)přátelit se s, kamarádit se s ned + předl
 I'm still friends with my college roommate: we keep in touch regularly.
 Pořád se přátelím se spolubydlící z vysoké. Často si píšeme.
friend nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often plural (social media contact) (na sociální síti)přítel mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 We're friends on Facebook
 Jsme přátelé na Facebooku.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
friend,
Friend
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
often capitalized (patron) (přeneseně)přítel mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Donate money and become a Friend of the Arts.
friend nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] not hostile) (opak nepřítele)přítel mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Friend or foe?
friend nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] of same group) (lidé ze stejné skupiny)spolu- předppředpona: Část slova stojící na začátku slova před kořenem a obměňující jeho význam (např. [i]roz[/i]zlobený, [i]vy[/i]myslet, [i]nej[/i]novější).
 You shouldn't criticize our nation's friends in times of crisis.
Friend nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Quaker) (jiné označení kvakerů)přátelé m mnpodstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).
 Some Friends dislike being called Quakers.
friend [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (befriend on social media) (na sociální síti)přidat do přátel dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  (na sociální síti)přidávat do přátel ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 I friended a girl I used to know in high school.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
best friend nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (closest companion)nejlepší přítel, nejlepší přítelkyně příd + m, příd + ž
 My dog is my best friend.
close friend nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (intimate acquaintance)blízký přítel, důvěrný přítel příd + m
 Tom is a close friend of mine.
devoted friend nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (close and trusted acquaintance)oddaný přítel, věrný přítel
 Evelyn Waugh was Knox's devoted friend and admirer.
fair-weather friend nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (when situation is unproblematic) (přen.: na koho se nedá spolehnout)přítel na baterky fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
friend in need nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person: helps) (zachránce)přítel v nouzi fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 When I was made homeless, she was a true friend in need, letting me stay with her for a year.
friend in need nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person: needs help) (ten, kdo potřebuje pomoc)přítel v nouzi fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 America usually helps her friends in need.
friend of mine nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person: known, trusted)můj kamarád
 Pierre is a good friend of mine.
good friend nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] close, trusted)dobrý kamarád příd + m
  dobrý přítel příd + m
 My good friend will always tell me the truth, and always in a kind way.
mutual friend nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (shared personal acquaintance)společný přítel, společná přítelkyně příd + m, příd + ž
 I met my wife through a mutual friend.
my friend nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ironic, informal (used to threaten or warn) (ironicky)kamaráde mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Any more of that talk, my friend, and there will be trouble!
my friend nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. dated (informal address) (oslovení)můj příteli záj + m
old friend nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sb] one has known well for years)dávný přítel, dávná přítelkyně příd + m, příd + ž
 I love going to college reunions so I can see my old friends.
pen pal,
pen-pal,
penpal,
also UK: penfriend,
pen-friend,
pen friend
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(friend with whom one corresponds)přítel na dopisování fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 When I was a child, I had a penpal in Mexico to whom I wrote letters.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"friend" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: friended me on [Facebook, Gmail, Twitter], am [good, close, old, best] friends with her, add you to my friends list, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "friend":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'friend'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.