Na této stránce: formed, form

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
formed,
-formed
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
as suffix (made in a certain way)formovaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
Poznámka: Used in combination: e.g., "well-formed"
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
form nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (document with blanks) (dokument k vyplnění)dotazník, formulář mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 You'll need to fill out this form to apply for your licence.
 Pokud chcete zažádat o povolení, musíte vyplnit tento formulář (or: dotazník).
form nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (thing: shape)tvar mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The chairs looked the same in form and colour.
 Židle měly stejnou barvu a tvar.
form nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person: shape) (osoba: tvar)postava žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  figura žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 He could make out her form behind the curtain.
 Rozeznal její postavu (or: figuru) za závěsem.
form nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mode)podoba žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  forma žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Ice is water in frozen form.
 Led je zmrzlá forma vody.
form of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (type, kind)forma žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  druh mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Imitation is a form of flattery.
 Napodobování je forma komplimentu.
form nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (type)podoba žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  forma žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 What form will the training take?
 Jakou podobu (or: formu) bude mít ten trénink?
form [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make, create)udělat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vytvořit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Form a ball out of clay, then flatten it with the palm of your hand.
form [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (construct)vyrobit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  postavit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He formed a ladder out of bits of old wood.
form viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be created, take shape)vytvořit se, utvořit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vytvářet se, utvářet se ned
 After underwater earthquakes, mountains formed.
 Po podmořském zemětřesení se utvořily hory.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
form nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (convention)zvyk mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  konvence žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 She was an eccentric and didn't want to adhere to the forms of her culture.
form nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (area: configuration) (podoba)forma mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The artist did not care about colour, only about form.
form nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (human body) (lidská postava)figura žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  postava žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 She has such a beautiful form.
form nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (dressmaking: dummy)figurína žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 She put the dress on a form to check its proportions.
form nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (arts: arrangement) (formální podoba)forma žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 I like the form of this poem, but it has no substance.
form nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mold) (předloha)forma žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  kadlub mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  formička žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Next, pour the plaster into a form and let it set.
form nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (formal structure) (fyzický)tvar mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 This sweater will lose its form if it gets wet.
form nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (conventional behavior)formalita žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 He only did it for the sake of form.
form nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ceremony)ceremoniál mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 There is a form to follow on such occasions.
form nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (social conduct) (chování)způsoby m mnpodstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).
 It's bad form to back out at the last minute.
form nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (music: technique) (hraní na hudební nástroj)technika žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 This pianist is a master of form.
form nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sports: physical condition) (sportovní)forma žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 He's in good form for the match.
form nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (grammar) (jazyka)forma žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 I like to write in a colloquial form.
form nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (building: mold) (předloha)forma žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Forms are constructed into which concrete is poured.
form nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (grade, class) (školní úroveň)třída žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 I'll be starting the sixth form in September.
form nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (printing: type in a chase) (tisková)forma žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 He set the form in the printing press.
form viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be produced)vytvořit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  tvořit se ned
  zformovat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  formovat se ned
 A rainbow formed above their heads.
form viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (be arranged)zformovat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  formovat se ned
 They discussed it, and the plan formed.
form [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (organize)vytvořit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  založit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 They formed a union.
form [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (constitute) (být součástí)tvořit ned
 Sugar forms one of the main ingredients of soft drinks.
form [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (idea: develop) (názor)vytvořit si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (názor)tvořit si ned
  (názor)utvořit si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She formed the opinion that he was a liar.
form [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (friendship) (přátelství)vytvořit si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (přátelství)tvořit se ned
 He formed many friendships during those years.
form [sth] into [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (mold, shape)vytvarovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  tvarovat ned
 She formed the clay into the shape of a bird.
form [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." usu passive (instruct)vzdělávat ned
 She was formed in one of the best schools.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"formed" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "formed":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'formed'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.