format

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈfɔːrmæt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈfɔrmæt/ ,USA pronunciation: respelling(fôrmat)

Inflections of 'format' (v): (⇒ conjugate)
formats
v 3rd person singular
formatting
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
formatted
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
formatted
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
format nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (physical)úprava, struktura žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  systém mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 As the graphic designer, Sarah had to design a custom format for the web and the print version of the magazine.
format nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (computers: file type) (typ souboru)formát mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 John couldn't open the file because Tim sent it to him in the wrong format.
format nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (media: type) (typ záznamu)nosič mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The periodical is available in print and CD formats.
format vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (computers: disk)naformátovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
format nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (TV: type of show) (televizní)formát mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
format nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (structure)formát mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The school offered the class in a variety of formats.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
format vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (arrange) (dát strukturu)uspořádat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"format" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: a [large, medium] -format camera, what (kind of) format will the [exam, test] be in?, what (kind of) format will the [meeting, conference] have?, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "format":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'format'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.