forgive

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/fərˈgɪv/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/fɚˈgɪv/ ,USA pronunciation: respelling(fər giv)

Inflections of 'forgive' (v): (⇒ conjugate)
forgives
v 3rd person singular
forgiving
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
forgave
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
forgiven
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
forgive vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pardon)odpustit, prominout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  odpouštět, promíjet ned
 If you apologise for being late, I will forgive you.
 Pokud se omluvíš za pozdní příchod, prominu (or: odpustím) ti.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Nebudu ti stále odpouštět (or: promíjet) tvé pozdní příchody.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
forgive [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (debt) (dluh)odpustit, prominout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (dluh)odpouštět, promíjet ned
 The lender will forgive the debt.
forgive [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (stop resenting [sb](někomu něco)zapomenout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 My parents used to beat me, and I can never forgive them.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
forgive and forget v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (be reconciled)odpusť a zapomeň
 Rather than simply forgive and forget, Nicholas became more and more angry.
Forgive me. interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (pardon me, excuse me)promiň, promiňte dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  dovol, dovolte dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  odpusť, odpusťte dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Forgive me, sir, but you are mistaken. Forgive me, I thought I had already sent that information.
 Promiňte pane, ale mýlíte se.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"forgive" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: I forgive you, [cannot, can't] forgive (him), please forgive me, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "forgive":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'forgive'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.