foot

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈfʊt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/fʊt/ ,USA pronunciation: respelling(fŏŏt)

Inflections of 'foot' (nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.):
feet
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (All usages other than the sediment sense)
foot
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (For the measurement only)
foots
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (For the sediment sense only)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
foot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (anatomy: end of leg)chodidlo spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 He kicks best with his right foot.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Obuv chrání chodidla.
foot,
plural: foot,
feet
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(measure: 0.3048 m) (délková míra)stopa žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The box was a little more than one foot wide.
 Krabice byla široká něco málo přes stopu.
foot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (base)spodek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  dno spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The foot of this cabinet needs repairing.
 Spodek (or: dno) skříňky potřebuje opravit.
foot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bottom)spodek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 She looked up from the foot of the stairs.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Na spodku stránky je podpis s razítkem.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
foot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (tread, step)krok mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 With each foot he took he was drawing nearer the edge.
foot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (infantry) (příslušník pěchoty)pěšák mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 He led a regiment of foot in the Civil War.
foot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (furniture: end of chair or table leg) (stolu nebo židle)noha žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The table's front legs both ended in a scrolled foot.
foot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (end opposite the head)překlad není dostupný
 The blankets always ended up at the foot of the bed.
foot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sediment, dregs)překlad není dostupný
foot it vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (walk)jít pěšky ned + přísl
  šlapat ned
 The car has broken down, so we'll have to foot it.
foot [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (walk on, tread)kráčet ned
 On opening night, several actors will foot the stage for the first time.
foot [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (pay: a bill) (účet)zaplatit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The father of the bride will foot the bill for the wedding.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
afoot (mainly US),
on foot
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(walking, on foot)pěšky příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  (přeneseně)po svých předl + záj
 It sometimes takes longer to drive than to get to work on foot.
ball,
ball of the foot
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(underside of foot) (chodidla)bříško spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 He stood on the balls of his feet, ready to move.
by foot,
on foot
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(on foot, walking)pěšky příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Most people drove but a few arrived by foot.
clubfoot,
club foot,
club-foot
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(congenital deformity of the foot) (hovorový výraz: vrozená vada)koňská noha příd + ž
 Persons with a clubfoot appear to be walking on their ankles.
fleet-footed,
fleet of foot
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(swift) (rychle se pohybující)lehkonohý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  rychlonohý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Kate was very fleet footed.
foot the bill viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (pay the costs)uhradit účet dok + m
  zaplatit účet dok + m
  vyrovnat účet dok + m
 The Insurance company refused my claim, so I had to foot the bill for repairs myself.
put your best foot forward v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (do your best)dát si záležet dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 I'm not really much good at it but I'll put my best foot forward.
put your best foot forward v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (make good impression)udělat dobrý dojem dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 Put your best foot forward at the job interview.
put your foot down v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (accelerate, drive faster) (v autě)přidat rychlost dok + ž
 If you put your foot down, we can get through the lights before they turn red.
put your foot down v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal, figurative (insist on [sth])ukázat, kdo je tady šéf dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 I had to put my foot down and tell him I wouldn't lie for him again.
set foot v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (enter)vkročit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Liam has never set foot in England. Peter is so rude. I'll never set foot in his house again!
underfoot,
under foot
advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down."
(on the ground, under one's feet)pod nohama předl + ž mn
 Sharon liked the sound of snow crunching underfoot.
wrong-foot [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make [sb] lose balance)vyvést z rovnováhy dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  rozhodit, zaskočit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The tennis player hit a shot across the court that wrong-footed his opponent.
wrong-foot [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (make [sb] appear wrong)zaskočit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The author wrong-footed critics when his book became a surprise bestseller.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"foot" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: foot the bill, a [cubic, square] foot, a 10-foot [deck, measurement, sidewalk, room], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "foot":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'foot'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.