Na této stránce: fluttering, flutter

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
fluttering adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (flag, etc.: lightly waving about) (vlajka apod.)třepetající se přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
fluttering adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (wings: quickly flapping) (křídly)mávající, třepetající přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
fluttering adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (leaf, etc: falling while flitting about) (list)padající, snášející se přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
fluttering adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (heart: with an abnormal beat) (srdce)rozbušený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
fluttering adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: flitting about)pobíhající sem a tam fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
fluttering adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (feet in swimming: moving up and down) (při plavání)pracující nohama příd + ž mn
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
flutter viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (flap wings)třepotavě se snést přísl + dok
  slétnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The chicken fluttered down from the top of the chicken coop.
 Kuře se třepotavě sneslo dolů z kurníku.
flutter viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (flap, movement caused by air)třepotat se ned
 The flag fluttered in the wind.
flutter viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (heart: beat irregularly) (srdce)rozbušit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Jared's heart fluttered when he saw the news.
flutter [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (wings: flap)třepotat ned
 The bird fluttered its wings in an attempt to fly away.
flutter nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (agitation)překlad není dostupný
 Sarah felt a flutter of excitement.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
flutter nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (audio) (zvuku)kolísání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The sound tech demanded a better tape machine because the old one was causing issues with wow and flutter.
flutter nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (aircraft: vibration)turbulence ž mnpodstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).
 Flutter can seriously damage and destroy airplanes in the air.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"fluttering" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "fluttering":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'fluttering'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.