flush

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈflʌʃ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/flʌʃ/ ,USA pronunciation: respelling(flush)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
flush nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (toilet: waste removal) (záchod)spláchnutí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The toilet had a very loud flush; whenever someone got up to use it at night it woke up the entire house.
flush adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (reddening of face)červenající se přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
flush nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (action of draining waste) (záchoda)spláchnutí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 A good toilet should be able to clear just about anything with one flush.
flush nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cards: poker hand)překlad není dostupný
 Amy won the game with a flush.
flush viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (toilet: remove waste) (záchod)spláchnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The toilet won't flush. We'll have to call a plumber.
flush viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (toilet: use flush) (záchod)spláchnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 You used the toilet - good boy. Did you remember to flush?
flush [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (dispose of: toilet waste) (záchod)spláchnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (záchod)splachovat ned
 Don't flush too much paper down the toilet, you will block it!
flush viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (get a red face) (v obličeji)začervenat se, zčervenat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Roz flushed when Paul paid her a compliment.
flush viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (face: turn red) (studem)zrudnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Tommy's cheeks flushed when the teacher told him he was a good boy.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
flush with [sth] adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (level, aligned with)zarovnaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The hooks should be flush with the wall, otherwise the pictures will not hang properly.
flush adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (having money)bohatý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 I'm feeling flush. Let me buy you all a drink!
flush adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (level, aligned)zarovnaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The kitchen fitter made sure the two work surfaces were flush.
flush with [sth] adj + prep (having abundance of [sth](hlavně penězi a majetkem)oplývající přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
flush advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (hit, punch: squarely) (trefa)přímo, rovnou příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Rose hit Paul flush on the chin and he went flying backwards.
flush advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (level, aligned) (např. stůl a okno)ve stejné výšce, v jedné rovině fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
  zarovnaně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 Check that the cupboard doors close flush once you have fitted the hinges.
flush advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (hit golf ball: straight) (trefit golfový míček)rovně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
flush [sth] out,
flush out [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(run liquid through to clean)propláchnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vypláchnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 They had to flush out the sewer pipe to make it drain properly.
flush [sth] out,
flush out [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(eliminate)vyčistit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  pročistit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Drinking lots of water helps to flush out toxins.
 Budete-li pít hodně vody, vyčistíte své tělo od toxinů.
flush [sth/sb] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative (scare out, bring to light)vyděsit, vystrašit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
flush [sth/sb] out of [sth] vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative (scare out, bring to light)vyhnat z dok + předl
  zahnat z dok + předl
 Our dog had flushed a deer out of the woods and into the open field.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
flush the toilet v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (lavatory: use flush) (záchod)spláchnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Please flush the toilet after you've used it.
hot flash (US),
hot flush (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
often plural (heat: symptom of menopause) (žena v přechodu)nával horka m + s
 The hot flash I had yesterday made me feel feverish, dizzy and tired.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"flush" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: has a (royal) flush draw, a flush toilet, a [red, pink] flush, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "flush":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'flush'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.