floating

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈfləʊtɪŋ/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(flōting)

Na této stránce: floating, float

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
floating adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (on surface of water, etc.)plovoucí přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The beaver grabbed a floating stick and added it to her den.
floating adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (not fixed) (dostupný podle potřeby)flexibilní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 John was a floating support worker who would go and help wherever he was needed.
floating adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (on air)létající přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The floating leaves drifted slowly to the ground.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
floating adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (debt: unfunded) (dluh)nesplacený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The company had a lot of bad floating debt.
floating adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (available) (kapitál)dostupný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The company had some floating capital that they could invest in a new venture.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
float viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (bob on surface: of water, etc.) (být nadnášen vodou)plout ned
 The science teacher showed the students that pumice can float.
float viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (drift on wind) (ve vzduchu)vznášet se ned
 The autumn leaves floated gently to the ground.
float nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (swimming: flotation aid)plovák mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The survivor was found clinging to a float in the ocean.
float nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (decorated vehicle) (karneval)alegorický vůz příd + m
 Paul built one of the floats in the parade.
float nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (on a fishing line)plovoucí předmět příd + m
 Karen attached a float to her line to keep the lure from getting trapped on the lake bed.
float nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (device: measures water level)plovák mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The gauge used a float to measure the water level.
float nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (shop: money to use as change) (mince)drobné plpodstatné jméno v množném čísle: Označuje podstatná jména s tvarem pouze v množném čísle (např. kalhoty, záda).
 Don't take all the money from the till to the bank. We need to keep some back for tomorrow's float or we won't be able to give anyone any change!
float [sth] to [sb],
float [sth] by [sb]
vtr + prep
(idea: suggest to [sb](myšlenku)nadhodit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Ron went to his boss to float an idea by him, but he didn't get a meeting.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
float nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable (finance: currency) (měnových kurzů)kolísání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The Federal Reserve keeps track of weekly and seasonal trends in the amount of float.
float nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (finance: stocks) (akcií)kolísání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The investor didn't have enough float to trade on the market.
float nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (thing that floats)plovák mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Richard relaxed on a float in the pool.
float nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (for water landing) (letadla)plovák mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The seaplane damaged a float as it landed.
float viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (exchange rate: fluctuate) (směnný kurz)nechat fluktuovat dok + ned
 China doesn't allow its currency to float, but instead ties it to the value of the US Dollar.
float vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (idea) (nápad)nadnést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"floating" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: a floating [dock, candle], the floating gardens (in Mexico), live on a floating home, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "floating":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'floating'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.