Na této stránce: flip out, flip
'flip out' je jiný výraz pro 'flip'. Najdete jej v jednom nebo více řádcích níže.'flip out' is an alternate term for 'flip'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
flip out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." slang (lose your temper) (přeneseně: rozčílit se)vybouchnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She is so volatile; it takes the slightest little thing to make her flip out.
flip out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." slang (have a mental breakdown)být na pokraji zhroucení ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
  (psychicky)hroutit se ned
 I am flipping out right now about the twenty-five page paper I have due tomorrow.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
flip [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (turn over) (stránku)otočit, převrátit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Tim flipped the card to look at the back.
 Tim otočil kartu, aby se podíval na rub.
flip [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pancake, coin: toss) (mincí)hodit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Jim flipped the pancake in the pan.
 Jim hodil palačinkou v pánvi.
flip viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (gym: turn head over heels)udělat salto dok + s
  udělat kotoul, udělat kotrmelec dok + m
 Richard flipped twice before landing.
 Než Richard přistál, udělal salto.
flip viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (turn over)otočit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Kate flipped onto her back.
 Kate se otočila na záda.
flip viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative, slang (go insane)rozčílit se, vypěnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Ryan completely flipped and attacked his stepfather.
 Ryan se rozčílil a zaútočil na nevlastního otce.
flip,
flip out
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
figurative, slang (get upset, angry)rozčílit se, vypěnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Ben flipped when his friend tattled on him.
 Ben se rozčílil, když kamarád vykecal jeho tajemství.
flip [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (throw casually)hodit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Tom flipped the rock into the fountain.
 Tom hodil kámen do fontány.
flip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (gymnastics: head-over-heels)salto spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  kotrmelec, kotoul mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Erin did a flip as she came off the bars and stuck the landing.
flip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of turning over)otočka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  otočení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 We saw the fish do a flip in the water before it swam away.
 Viděli jsme rybu, která udělala otočku, než odplavala pryč.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
flip interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" UK, dated, informal (expressing irritation)překlad není dostupný
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "flip out":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'flip out'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.