flickering

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈflɪkərɪŋ/

Na této stránce: flickering, flicker

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
flickering nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (intermittent light)blikání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 A flickering outside my window woke me up in the night.
flickering adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (light: wavering) (světlo)blikající příč nedpříčestí trpné, vid nedokonavý: Neurčitý jmenný tvar nedokonavého slovesa.
 A flickering light came closer and closer from the opposite end of the long, dark hall.
flickering adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (flame: fluttering)třepotající příč nedpříčestí trpné, vid nedokonavý: Neurčitý jmenný tvar nedokonavého slovesa.
 The flickering candle threatened to go out in the wind.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
flicker nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (of light)záblesk mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  jiskra žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
flicker viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (light, image: waver)blikat ned
 The candle flickered in the draft.
flicker viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (electricity, lights: go on and off) (světlo)blikat, poblikávat ned
  (světlo)zablikat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The old light bulb flickered.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
flicker nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bird: American woodpecker)datel mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The ornithologist watched a flicker pick insects out of a dead tree.
flicker of [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (brief sensation) (pocit, myšlenka)záblesk mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Erin felt a flicker of doubt.
flicker nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (flicking movement)mihnutí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The hummingbird darted away with a flicker of its wings.
flicker [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (move [sth] quickly and slightly)mihnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 John flickered an eyelid at the sudden noise.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "flickering":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'flickering'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.