flaw

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈflɔː/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/flɔ/ ,USA pronunciation: respelling(flô)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
flaw nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (defect)chyba, vada žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  nedostatek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The gem had no flaws in it.
 Drahokam neměl žádné vady.
flaw nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (in [sb]'s character) (charakterová)vada žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
flaw nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (plan: problem) (v plánu)nedostatek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 There were a few flaws in Dan's plan for the future.
 V Danově plánu do budoucna bylo pár nedostatků.
flaw nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. literary (quick storm) (krátká bouřka)přeprška žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
flaw [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." rare (mar, make imperfect)poničit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  pokazit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
flaw viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." rare (become imperfect)pokazit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  poničit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"flaw" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: [system, program] flaws, flaws in security, point out the flaw, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "flaw":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'flaw'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.