flatter

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈflætər/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈflætɚ/ ,USA pronunciation: respelling(flatər)

From flat (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
flatter
adj comparative
flattest
adj superlative
Na této stránce: flatter, flat

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
flatter adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (more flat)plošší, rovnější přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The area was much flatter than Ron was used to.
flatter [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make attractive)zatraktivnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Black clothes flatter all body types.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
flatter vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (compliment [sb])lichotit ned
  (neformální)podkuřovat ned
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
flat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (level)rovný, plochý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The ground was flat enough to put a chair on.
 Zem byla dost rovná na to, aby na ní mohla stát židle.
flat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (financial market: unchanged) (finanční trhy)stagnující přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The markets were flat today.
 Finanční trhy byly dnes stagnující.
flat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (deflated)splasklý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  píchlý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The bike tyre is a little flat. It needs to be pumped up.
 To kolo má trochu splasklou pneumatiku. Je ji třeba dofoukat.
flat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (apartment: single-story residence)byt mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 My flat is very small; it only has one bedroom.
 Můj byt je velmi malý. Je tam jen jedna ložnice.
flat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (deflated tyre) (pneumatiky)defekt mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The car had a flat, so we had to stop to get a new tyre.
 Pneumatika měla defekt, proto jsme museli zastavit a sehnat novou.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
flat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (smooth)hladký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  plochý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 She went on a diet to regain her flat stomach.
flat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (extended, prone)ležící na břiše fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 He lay flat so the enemy couldn't see him.
flat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." US (without taste) (jídlo)bez chuti předl + ž
  (jídlo)nemající chuť příd + ž
 We expected a rich taste, but it was a little flat.
flat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (without effervescence) (bez bublinek)zvětralý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The Coke was opened hours ago and it is now flat.
flat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (categorical, definite)jasný, rozhodný, jednoznačný, kategorický přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He issued a flat denial that he was gambling.
flat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (monotonous)monotónní, jednotvárný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The speaker's delivery was flat and boring.
flat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (matte finish, not reflective) (barva)matný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The model is painted with flat paint, not glossy.
flat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (music: key) (v hudbě)-s, -es příppřípona: Část slova stojící za kořenem, u slov ohebných mezi kořenem a koncovkou (např. les[i]ík[/i], jar[i]ní[/i]).
 The next piece is in B-flat.
 Následující skladba bude v As Dur.
flat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (music: below pitch) (v hudbě)pod tónem předl + m
 His voice was flat and he sounded awful.
flat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (touching closely)dotýkající se přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The board was flat with the side of the house.
flat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (without variation)pevný, fixní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  neměnný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Internet access is sold for a flat rate per month.
flat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (tennis shot: no spin) (tenis)bez rotace předl + ž
 A top-spin shot will bounce much higher than a flat shot.
flat advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (completely)zcela, úplně, naprosto, totálně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 I am flat broke. I need to get a job.
flat advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (time: exactly) (čas)přesně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 He made it back in ten minutes flat.
flat advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (definitively, absolutely)definitivně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  zcela, úplně příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
 He turned me down flat.
flat advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (music: below pitch) (v hudbě)nízko příslpříslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).
  pod tónem předl + m
 He always sings flat.
flat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (music: a note one half tone down)překlad není dostupný
 She was supposed to play a sharp, but she played a flat.
flat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (level land tract)mělčina žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 They walked across the flats near the river.
flat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (marsh, shallow) (mělký)močál mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (mělká)bažina žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Nobody goes to the flats. It is dangerous with all the snakes and crocodiles.
flat,
flat shot
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(tennis)překlad není dostupný
flats nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (low-heeled shoe)boty bez podpatku fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 She hated high heels and usually wore flats.
flat [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US (musical note: flatten, make flat) (notu)zahrát nízko dok + přísl
  (notu)zahrát ploše dok + přísl
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"flatter" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: flatter the [host, waitress, boss, shop assistant, object of his desire], flattered her by [commenting on, saying, praising], flattered by the [compliment, invitation, praise], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "flatter":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'flatter'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.