flagged

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈflægd/

From the verb flag: (⇒ conjugate)
flagged is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na této stránce: flagged, flag

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
flagged adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (marked out)vydlážděný, dlážděný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The flagged records appear separately at the bottom of the file.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
flag nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (symbol of country) (státní symbol)vlajka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The American flag is recognized throughout the world.
 Americká vlajka je známá po celém světě.
flag nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (banner)transparent mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 We put a flag outside the house to announce the baby.
flag vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (mark)označit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The errors were flagged in the margin.
 Chyby byly označeny na okraji.
flag [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (bus, taxi: hail) (taxi, autobus)zastavit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (taxi, autobus)mávnout na dok + předl
 The doorman will flag a cab for you.
flag [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (signal [sth])signalizovat ned
  dát znamení dok + s
 The sailors used a semaphore system to flag messages.
flag [sth] to [sb] vtr + prep (signal [sth] to [sb])signalizovat ned
  dát znamení dok + s
 Ships use coloured bunting to flag messages to one another.
flag viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (droop) (fyzicky)ochabovat, odpadat ned
 The horse began to flag as it neared the winning post.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
flag nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (finish line) (cílová)vlajka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The racing drivers sped towards the flag.
flag nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (flagship)vlajková loď příd + ž
 The flag was a large cruiser, with powerful guns.
flag nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (newspaper masthead) (novin)hlavní titulek příd + m
 A newspaper's flag is on the top of page one.
flag nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (American football: penalty) (americký fotbal: vlaječka označující penaltu)-
Poznámka: nemá český ekvivalent
 The football team got a flag because of a bad foul by the other team.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Synonyma: paved, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "flagged":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'flagged'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.