fixing

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈfɪksɪŋ/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(fiksing)

Na této stránce: fixing, fix

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
fixings nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (food: accompaniments, trimmings) (k jídlu)příloha žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  (k jídlu)obloha žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
fix [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (put right, repair)opravit, spravit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Will fixed his bike with some small tools. The student fixed the mistakes in her homework.
 Opravil (or: spravil) si kolo pomocí několika drobných nástrojů.
fix [sth] to [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (attach)upevnit, připevnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Let me fix this poster to the wall.
 Nechte mě upevnit ten plakát na zeď.
fix [sth],
fix [sth] at [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(price: set) (cenu)stanovit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (cenu)určit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 We fixed the price at nineteen dollars each.
 Stanovili jsme obě ceny na devatenáct dolarů.
fix vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US (prepare a meal) (jídlo)udělat, připravit, přichystat, nachystat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She fixed the meal for the children.
 Udělala (or: přichystala, or: nachystala) dětem jídlo.
fix vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (direct attention)zaměřit, soustředit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zaměřovat, soustřeďovat ned
 Now fix your attention on the tallest player.
 Nyní zaměř svou pozornost na nejvyššího hráče.
fix [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (artificially ensure result)zfalšovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  manipulovat ned
 The election was fixed, and the government candidate won easily.
 Volby byly zfalšované a vládní kandidát s přehledem vyhrál.
fix [sth],
fix [sth] on [sth]
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(hold steady) (zrak apod.)upřít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The optometrist told him to fix his eyes on the dot on the wall.
 Optometrista mu řekl, aby upřel zrak na tečku na stěně.
fix [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make permanent) (neformální)zafixovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 We use this chemical to fix the colours in the T-shirt.
 Touto chemikálií zafixujeme barvu v triku.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
fix nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (repairs)oprava žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The fix had not lasted long, and the car was back in the repair shop.
fix nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (drugs) (drogy)dávka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The addict got his fix from cocaine.
fix nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (bribery)zfalšování spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  manipulace žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The mafia arranged the fix for the boxing match.
fix nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (determined position)umístění spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  postavení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
fix viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become solid)ztvrdnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The gelatine fixes in one hour.
fix [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (photography) (fotografie)upravit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (fotografie)vyretušovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The photographer fixed the prints in the correct solution.
fix [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (adjust, touch up)upravit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  doladit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Let me fix my make-up and we can go.
fix [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US, slang (take revenge on)pomstít se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He is going to fix you right when he finds out about this!
fix [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (neuter)vykastrovat, vykleštit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Yes, all the dogs have been fixed so they won't have any puppies.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
fixing | fix
AngličtinaČeština
price fixing,
price-fixing
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(agreed control of prices) (tajná dohoda o stejných cenách)koluze
  (legální)stanovování cen
 The Department of Justice has accused the publisher of price fixing.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"fixing" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "fixing":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'fixing'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.