'five o'clock' je jiný výraz pro 'five'. Najdete jej v jednom nebo více řádcích níže.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
five,
5
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(cardinal number: 5)pět číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 Two and three make five.
five,
5
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(symbol for number 5)pět číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 I can't read your writing: is that a "5" or an "S"?
five,
5
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(people, things: set, group of 5)pětice žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 They supply the pens in a plastic packet and sell them in fives.
five,
5
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(time: 5 o'clock) (hodin)pět číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 It's five already? I should go home soon.
 Už je pět? Za chvíli bych měl jít domů.
five,
5
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(5 in number)pět číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
  pětice žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 There are five people in there.
 Je tady pět lidí.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Teď si představíme další pětici soutěžících.
five,
5
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(5 years of age) (roků)pět číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
 My daughter is five today!
five,
5
pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday."
(people, things: 5 of them)pět číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
  pětice žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
5 nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, written (fifth day of specified month) (5. den daného měsíce)pátého číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
Poznámka: The example would be spoken "January fifth".
 I get back from vacation on January 5.
5 nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. mainly UK, written (fifth day of specified month) (5. den v daném měsíci)pátého číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
Poznámka: The example would be spoken as "(the) fifth of October". This date format is most commonly used in the UK, though it is gaining popularity in the US.
 If your birthday is 5 October, you're a Libra.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
five,
5
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(musical group of 5) (hudba)kvinteto spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The five have been playing music together for over a year.
five,
5
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(playing card: with 5 pips) (v kartách)pětka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Three fives beat her two kings.
five,
5
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, Can, AU, informal (paper money: bill worth 5 dollars)pětidolarovka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Do you have a five that you can lend me? I need some money for lunch.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Půjčíš mi pětidolarovku na autobus?
five,
5
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(die: with 5 pips) (na hrací kostce)pětka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
five,
5
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
UK (paper money: note worth 5 pounds) (hovorový výraz)pětilibrovka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
five,
5
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(paper money: note worth 5 euros) (hovorový výraz)pětieurovka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
five,
5
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(basketball team) (basketbal: tým v poli)pětka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
five hundred,
500
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(cardinal number: 500)pět set čísl + čísl
 The child proudly announced that she could count to five hundred.
 Holčička hrdě prohlásila, že už umí počítat do pěti set.
five hundred,
500
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(500 in number)pět set čísl + čísl
 I need five hundred dollars to fix my car.
 Potřebuji pět set dolarů na opravu auta.
five hundred,
500
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(group of 500)pět set čísl + čísl
  (lidí apod.)pět stovek čísl + ž
five-dollar bill,
five dollar bill
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
US, Can (banknote: $5)pětidolarovka
 I paid for my lunch with a five-dollar bill.
forty-five,
45
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(cardinal number: 45)čtyřicet pět čísl + čísl
 The song entered the charts at number forty-five.
45 nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (7" vinyl record) (hovorový výraz: druh LP)pětačtyřicítka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 He collects old 45s and other rare vinyl.
forty-five,
45
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(45 in number)čtyřicet pět čísl + čísl
 He claimed he could live without food or water for forty-five days. The record was designed to be played at forty-five revolutions per minute.
forty-five,
45
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(45 years of age) (roků)čtyřicet pět čísl + čísl
 He couldn't believe he would be forty-five on his next birthday.
forty-five,
45
pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday."
(people, things: 45 of them)čtyřicet pět čísl + čísl
give me five interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (congratulatory)plácnout si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 You passed your driving test? Give me five!
high five nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (hand-slapping gesture) (hovorový výraz: pozdrav plácnutím)placák mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Great job on the playing field! Give me a high five!
twenty-five,
25
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(cardinal number: 25)dvacet pět čísl + čísl
 There are twenty-five children in the class.
twenty-five,
25
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(25 in number)pětadvacet číslčíslovka: Je slovo číselného významu, vyjadřuje se jím počet, pořadí, násobenost, díl celku apod (např. [i]deset[/i] korun, [i]patý[/i] v cíli).
  dvacet pět čísl + čísl
 He requested twenty-five of those screwdrivers.
twenty-five,
25
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(25 years of age)pětadvacetiletý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Tania is twenty-five. Sharon has a twenty-five-year-old brother.
twenty-five,
25
pronpronoun: Replaces noun--for example, "He took the cookie and ate it." "I saw you yesterday."
(people, things: 25 of them)dvacet pět čísl + čísl
25 nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, written (twenty-fifth day of specified month) (daného měsíce)dvacátý pátý čísl + čísl
Poznámka: The example would be spoken "February twenty-first to February twenty-fifth".
 Winter Break will be from February 21 to February 25 inclusive.
25 nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. mainly UK, written (twenty-fifth day of specified month) (daného měsíce)dvacátého pátého čísl + čísl
Poznámka: The example would be spoken as "(the) twenty-fifth of April". This date format is most commonly used in the UK, though it is gaining popularity in the US.
 The letter was dated 25 April, 2010.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "five o'clock":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'five o'clock'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.