fire

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈfaɪər/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/faɪr/ ,USA pronunciation: respelling(fīər)


Inflections of 'fire' (v): (⇒ conjugate)
fires
v 3rd person singular
firing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
fired
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
fired
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na této stránce: fire, shoot
'fire' je jiný výraz pro 'shoot'. Najdete jej v jednom nebo více řádcích níže.'fire' is an alternate term for 'shoot'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
fire nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (combustion) (spalování)oheň mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Fire produces heat and light.
 Oheň je zdrojem tepla a světla.
fire nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (in a building) (neštěstí)požár mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 There was a fire in an old warehouse nearby.
 V tom blízkém starém skladišti byl požár.
fire nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (for cooking, camping) (vaření, táboření)oheň mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 They hung a kettle over the fire.
 Postavili kotlík na oheň.
 U stanů jsme rozdělali oheň.
fire vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (gun: shoot)střílet z, pálit z ned
  vystřelit z, vypálit z dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 They fired their guns.
 Stříleli (or: vypálili) ze svých zbraní.
fire vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." US (dismiss from work) (propustit: hovorově)vyrazit, vyhodit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (propustit: hovorově)dát padáka dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 They fired him for being late each morning.
 Vyhodili ho kvůli věčným pozdním příchodům.
 Dali mu padáka, protože každé ráno chodil pozdě.
fire viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (shoot a weapon)vystřelit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  střílet ned
 Aim your weapon, then fire.
 Nejprve zamiř, pak vystřel.
fire at [sth/sb] vi + prep (shoot a weapon at)vystřelit na dok + předl
  střílet na ned + předl
 The soldiers were firing at the enemy.
 Vojáci stříleli na nepřátele.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
fire nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (gem brilliance) (drahého kamene)třpyt mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Diamonds must be cut to show their fire.
fire nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (ardour)zápal mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  nadšení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 She was full of fire and energy.
fire nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (arduous trial)těžkost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  utrpení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 He went through fire to try to find her again.
fire nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (guns, firearms: shooting)střílení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  střelba žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 He could hear the fire of guns nearby.
fire viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (burn)hořet ned
  (hořet)chytnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vzplanout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The kindling began to fire.
fire viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." very dated, poetic, figurative (glow)zářit ned
  svítit ned
 Dawn fired in the east.
fire viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (become passionate) (citově)vzplanout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He fired and fumed at the news.
fire viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (have ignition in a cylinder) (motor)zažehnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (motor)naskočit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Eventually, the engine fired and they drove home.
fire viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (neuron activity)překlad není dostupný
 The neurologist ordered several tests to determine whether the patient's neurons were firing properly.
fire [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (set alight)zapálit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 They fired the big pile of rubbish they had collected.
fire [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (supply fuel)dodávat palivo ned + s
  zásobovat palivem ned + s
 You should fire the boiler with anthracite coal.
fire [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (ignite)nastartovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zapálit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Go ahead and fire the engine.
fire [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (kiln) (keramiku apod.)vypalovat ned
  (keramiku apod.)vypálit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The potter fires her stoneware in a kiln.
fire [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (emotions: inflame) (emoce)vyvolat, podnítit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (emoce)zažehnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Her kiss fired his passion even more.
fire [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (inspire)inspirovat ned
  podnítit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The sight fired her imagination.
fire [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (throw)hodit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He fired a ball through the open window.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
shoot viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (fire a gun)střílet ned
 Robert's father taught him to shoot when he was a little boy.
 Když byl Robert malý chlapec, jeho otec ho naučil střílet.
shoot at [sth/sb] vi + prep (fire a gun at)vystřelit na dok + předl
 The soldiers shot at the enemy.
 Vojáci vystřelili na nepřítele.
fire [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (gun: fire) (z pušky)vystřelit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He shot the gun.
 Vystřelil z pušky.
shoot [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (kill with gun, etc.) (zabít puškou apod.)zastřelit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Where did you shoot that deer?
 Kde jsi zastřelil toho jelena?
shoot [sb/sth] in [sth] vtr + prep (wound by firing gun, etc.) (zranit)střelit, postřelit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The soldier was shot in the leg.
 Voják byl střelen (or: postřelen) do nohy.
shoot [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (execute by gunfire) (popravit)zastřelit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The prisoner was shot by the firing squad.
 Vězeň byl zastřelen popravčí četou.
shoot [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (film) (film)natočit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (film)natáčet ned
 They are shooting the movie in Canada.
 Natáčejí film v Kanadě.
shoot [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (photo: take)nafotit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (snímky, fotky)udělat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The photographer shot 50 photos.
 Fotograf nafotil 50 fotek.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
shoot! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" US, slang, euphemism (annoyance)sakra, kruci, hrome citcitoslovce: Vyjadřuje nálady a pocity, vůli mluvčího, označuje hlasy a zvuky (např. au, hej, ahoj).
 Shoot! I forgot his birthday!
 Sakra, zapomněl jsem na jeho narozeniny.
shoot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (botany: sprout)výhonek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 From the eight seeds we got five shoots growing.
shoot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hunt)lov mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 They went on a turkey shoot.
shoot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (filming session) (filmové)natáčení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  filmování spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  záběry m mnpodstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).
 The shoot will be on location in Iceland.
shoot nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (photo shoot: photography session)focení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Zelda is at the shoot working as a camera assistant.
shoot viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (sport: aim at goal) (ve sportu, na branku, koš, apod.)střílet ned
  (ve sportu, na branku, koš, apod.)střelit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (ve sportu, na branku, koš, apod.)vystřelit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The basketball player decided to pass instead of shoot.
shoot viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (pool, billiards: play, hit) (hrát, být na řadě)střílet ned
 It's your turn to shoot. Try to knock the 7-ball in.
shoot viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (play marbles) (hrát, trefovat se)střílet ned
 The experienced marble player was able to shoot very well.
 Zkušený hráč v kuličky uměl střílet velmi dobře.
shoot viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (move quickly) (přeneseně: rychle se pohybovat)vystřelit ned
 The kid shot across the field to get the ball.
 Dítě vystřelilo přes hřiště pro balon.
shoot viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (photograph)fotit ned
 You better shoot before it gets too dark!
 Raději foť, než bude moc tma.
shoot viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (film)natáčet ned
 They shot all day long, but got the scenes that they wanted.
shoot viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (ball: aim at target) (na koš, na branku)střílet ned
 He shot just as time ran out in the game.
shoot viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (pain: pass through body) (bolest)vystřelit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (bolest)vystřelovat ned
 The pain shot up his arm after he hit his elbow.
shoot viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." slang (speak) (řeč, promluvu, začít mluvit)spustit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  povídat ned
 I want to hear your opinion. When you're ready, shoot.
 Chci slyšet tvůj názor. Až budeš připraven, spusť.
shoot [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (take seismic reading) (sbírat informace, data)snímat ned
  (data)zaznamenávat ned
 The geologists will shoot and interpret the seismic data for you.
shoot [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (star, planet: site) (v námořnictví)měřit výšku slunce fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The captain used a sextant to shoot the sun.
shoot [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (dice: throw) (kostkami)hodit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (kostkami)vrhnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 It's your turn. Shoot the dice!
shoot [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (golf: play, hit)trefit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (uhrát, zvládnout)zahrát dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I shot a 69 yesterday!
shoot [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (take a photo of)vyfotit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  fotit ned
 The fashion model allows only a few photographers to shoot pictures of her.
shoot [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (ball: aim at goal) (sport: na branku)vystřelit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The footballer shot the ball between the posts.
shoot [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (drug: inject) (hovorový výraz: brát drogy)píchat si ned
 The addict had been shooting heroin for years.
 Byl závislý a píchal si heroin už roky.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
fire | shoot
AngličtinaČeština
fire away vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." slang, figurative (begin asking questions)ptát se ned
 Professor, could we ask you a few questions? "Sure! Fire away."
 „Pane profesore, mohu se zeptat na pár otázek?“ „Jistě, ptejte se!“
fire away vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (begin shooting)vypálit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zahájit palbu dok + ž
  vystřelit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 When you have a clear shot at the deer, fire away.
fire [sth] off vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (shot)vypálit, vystřelit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The gunman fired off three shots before the police captured him.
fire [sth] off vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative, informal (letter, e-mail: write and send quickly) (email, poštu atd.)poslat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Tom fired off an e-mail to the sales manager.
fire [sth] off vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative, informal (rapid questions) (hovorový výraz: rychle se dotázat)vypálit, vychrlit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 You fired off ten questions but didn't listen to the answers.
fire up [sth],
fire [sth] up
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
(start ignition of)nastartovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I pressed the starter button, fired up the engine, and took off into a cloudless blue sky.
 Otočil jsem klíčkem, nastartoval motor a odletěl jsem směrem k modrému obzoru.
fire up [sb],
fire [sb] up
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
figurative (excite, enthuse) (přen.: vyvolat nadšení u někoho)rozpálit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (přen.: vyvolat nadšení u někoho)nažhavit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The inspirational speech fired up the audience.
fire up [sth],
fire [sth] up
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
figurative (stimulate)nabudit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (hovorový výraz)nakopnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 A walk through the forest on a chill day fires up my senses.
fire up [sth],
fire [sth] up
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
figurative (start: computer system, etc.) (počítač apod.)rozjet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (počítač apod.)nastartovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Lucie fired up her computer and clicked on the email icon.
set fire to [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (set alight)zapálit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He set fire to his own house to collect the insurance money.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
fire | shoot
AngličtinaČeština
add fuel to the fire v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (exacerbate the issue)přilévat olej do ohně
 Shouting at angry pupils is only likely to add fuel to the fire.
camp fire nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fire made of twigs)táborák mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  táborový oheň příd + m
 That evening we all sat around a camp fire drinking beer and telling ghost stories.
catch fire,
catch on fire,
also UK: catch light,
catch alight,
also US: take fire
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(ignite)vzplanout, vznítit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Gasoline can catch fire very easily. If you knock that candle onto the rug, it will catch on fire.
catch fire,
catch on fire
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (create enthusiasm) (přeneseně: pro něco)vzplanout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
cease fire vtr + n (war: stop fighting)zastavit palbu
 The two sides agreed to cease fire.
ceasefire,
cease-fire
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(truce, end to hostilities)klid zbraní m + ž mn
 The armies decided to have a ceasefire at Christmas.
 Armády se o Vánocích rozhodly vyhlásit klid zbraní.
crossfire,
cross-fire,
cross fire
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(point where gunshots cross)křížová palba příd + ž
 One soldier was injured in the crossfire.
crossfire,
cross-fire,
cross fire
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (heated exchange of opinions) (přeneseně: hádka)křížová palba příd + ž
  rozmíška žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Don't get caught in the crossfire between my aunt and uncle; their arguments are vicious.
fire alarm nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (siren or bell warning of fire)požární poplach příd + m
 Someone set off the fire alarm at 3 am and the entire hotel had to be evacuated. You often have to smash a glass panel to activate a fire alarm.
fire department (US),
fire brigade (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(fire-fighting unit)hasiči m mnpodstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).
  hasičská stanice příd + ž
 Someone called the fire department after we lit our bonfire. The fire brigade took five hours to put out the house fire.
 Udělali jsme si táborák a někdo na nás zavolal hasiče.
fire drill nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (evacuation procedure)požární cvičení příd + s
 We had a fire drill at the office today.
fire escape nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (emergency stairway)únikový východ příd + m
  požární schodiště příd + s
 In the event of fire, please use the fire escape to descend to the ground floor.
fire exit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (emergency way out)požární východ
 The fire exit must be unlocked and kept clear.
fire extinguisher nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (appliance for putting out fires)hasicí přístroj příd + m
  (hovorový výraz)hasičák mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Some fire extinguishers contain water and others foam.
fire hydrant nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (water pump)požární hydrant příd + m
fire insurance nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (insurance against loss due to fire)pojištění proti ohni
  pojištění proti požáru
 The bank requires borrowers to carry fire insurance for the house.
fire station nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (place where fire engines are kept)požární stanice příd + ž
  hasičská zbrojnice příd + ž
  (hovorový výraz)hasičárna žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The girl scouts visited the fire station to learn about fire safety.
fire truck (US),
fire engine (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(fire fighting vehicle)požární vůz příd + m
  hasičský vůz příd + m
 Most fire trucks are painted red.
fire upon [sth] vi + prep (with weapon: shoot)střílet na ned + předl
  vystřelit na dok + předl
 As soon as I give the order, fire upon the battleship.
fire upon [sb] vi + prep (with weapon: shoot) (někoho)střílet na ned + předl
  (někoho)vystřelit na dok + předl
 The soldiers in the tower fired upon the defenceless people below.
firefighter,
fire-fighter
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(member of fire brigade)hasič mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Firefighters were called to tackle the blaze.
firefighting,
fire fighting,
also UK: fire-fighting
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(act of combatting fires)hašení požáru s + m
  boj s ohněm fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The firefighting went on for days as crews tried to get the wildfires under control.
firefighting,
fire fighting,
also UK: fire-fighting
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(fighting fires) (povolání)hašení požárů s + m mn
  hasičství spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Firefighting is a very dangerous occupation.
firefighting,
fire fighting,
also UK: fire-fighting
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
figurative (efforts to fix tackle problem)překlad není dostupný
 The computer system's so messed up that we spend most of our time on firefighting.
firefighting,
also UK: fire-fighting
n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood."
(relating to combatting fires)hasičský přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  hasicí přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  protipožární přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
firefighting,
also UK: fire-fighting
n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood."
(relating to efforts to tackle problem)nápravný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
firetruck,
fire truck (US),
fire engine (UK)
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(firefighters' vehicle)hasičské auto příd + s
  hasičský vůz příd + m
 A red firetruck went speeding down the street with the siren on.
forest fire nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (uncontrolled fire in a woodland area)lesní požár příd + m
 There's a high risk of forest fires in that area due to lack of rain.
hydrant nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (water pump)hydrant mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 It's illegal to park in front of a hydrant.
line of fire nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (path of a bullet)směr střelby m + ž
 They are sending that soldier forward in the battle, where he will be in the direct line of fire.
line of fire nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (vulnerable position) (kritiky apod.)pod palbou předl + ž
 The president of the company is in the line of fire of shareholders' crticisms.
on fire adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (burning)hořící přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The car was on fire for about two hours.
on fire adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, slang (performing well)skvělý, fantastický přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Sharon has answered every question correctly so far; she's on fire today!
open fire vtr + n (start shooting)otevřený oheň
 They opened fire as soon as they saw his gun. If you see a wolf, go ahead and open fire.
open fire nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fire in unenclosed fireplace)otevřené ohniště příd + s
  otevřený krb příd + m
 There's an open fire in the living room.
play with fire v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (risk danger) (přeneseně)zahrávat si s ohněm ned, frázenedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.
 Computer users are playing with fire if they don't keep their anti-virus software up to date.
playing with fire adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (risking danger)hra s ohněm
 By driving so fast you're playing with fire.
roaring fire nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (coal or wood fire)praskající oheň
 The Boy Scouts sat round the roaring fire telling ghost stories.
set [sth] on fire v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (set light to)založit požár dok + m
  zapálit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 To cover up the murder, the killer set his victim's house on fire.
set [sth] on fire v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative, slang (excite)nadchnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 That catchy new song has set the whole country on fire.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"fire" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: fire a [gun, bow, weapon], [a house, a forest, an electrical] fire, fire and rescue crew, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "fire":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'fire'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.