finished

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈfɪnɪʃt/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(finisht)

Na této stránce: finished, finish

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
finished v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked." (past participle of finish)skončil min dokminulý čas, vid dokonavý: Dokonavé sloveso v minulém čase.
 The game had finished by four o'clock.
 Hra skončila ve čtyři hodiny.
finished adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (completed)hotový, dokončený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Here is where they ship the finished goods.
 Sem posílají hotové zboží.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
finished adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (ruined)zruinovaný, zničený, vyřízený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 With so many debts, the business was finished.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
finish [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (task: complete)dokončit, dodělat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He will finish the translation in the next 30 minutes.
 Dokončí ten překlad do 30 minut.
finish doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (task: complete)dokončit, dodělat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Tania finished cooking dinner and served it up.
 Tania dokončila přípravu večeře a nandala ji na talíře.
finish [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (use up, exhaust)spotřebovat, vypotřebovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She finished the box of cereal and had to open another one.
 Spotřebovala krabici s cereáliemi a otevřela další.
finish [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (race: reach end of)dokončit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She finished the race in 35 minutes.
 Dokončila závod za 35 minut.
finish viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (come to an end)skončit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 My class finishes at noon.
 Moje hodina skončí v poledne.
finish viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (complete [sth])dokončit, dodělat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Please finish so that we can leave.
 Dodělej to, ať můžeme odejít.
finish nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (end of a race) (závodu)cíl, finiš mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 She reached the finish first.
 Dosáhla cíle (or: finiše) jako první.
finish nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (end of a process)konec, závěr mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 I'm nearing the finish. I just have to write a conclusion.
 Jsem skoro u konce, musím jen dopsat závěr.
finish nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (decisive ending)konec, závěr mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  zakončení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The home team beat the visiting team in a dramatic finish.
 V dramatickém závěru porazil domácí tým hosty.
finish nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (surface coating)nátěr mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The table looks good with the new cherry finish.
 Stůl vypadá s nátěrem skvěle.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
finish nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (social polish) (společenská)uhlazenost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 She got her finish from the Walton School for Girls.
finish nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (surface coating material)lak mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Did you buy another can of mahogany finish at the store?
finish [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (coat: an object)natřít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  nalakovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Now that we have built the chair, we need to finish it with a cherry stain.
finish [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." dated, formal (teach social graces to)překlad není dostupný
 She was sent to a school in Switzerland to be finished.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"finished" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: a finished [painting, draft, project], a finished [pianist, writer, surgeon], (is not) the finished [article, product, piece], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "finished":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'finished'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.