finish

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈfɪnɪʃ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈfɪnɪʃ/ ,USA pronunciation: respelling(finish)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
finish [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (task: complete)dokončit, dodělat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He will finish the translation in the next 30 minutes.
 Dokončí ten překlad do 30 minut.
finish doing [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (task: complete)dokončit, dodělat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Tania finished cooking dinner and served it up.
 Tania dokončila přípravu večeře a nandala ji na talíře.
finish [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (use up, exhaust)spotřebovat, vypotřebovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She finished the box of cereal and had to open another one.
 Spotřebovala krabici s cereáliemi a otevřela další.
finish [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (race: reach end of)dokončit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She finished the race in 35 minutes.
 Dokončila závod za 35 minut.
finish viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (come to an end)skončit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 My class finishes at noon.
 Moje hodina skončí v poledne.
finish viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (complete [sth])dokončit, dodělat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Please finish so that we can leave.
 Dodělej to, ať můžeme odejít.
finish nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (end of a race) (závodu)cíl, finiš mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 She reached the finish first.
 Dosáhla cíle (or: finiše) jako první.
finish nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (end of a process)konec, závěr mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 I'm nearing the finish. I just have to write a conclusion.
 Jsem skoro u konce, musím jen dopsat závěr.
finish nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (decisive ending)konec, závěr mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  zakončení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The home team beat the visiting team in a dramatic finish.
 V dramatickém závěru porazil domácí tým hosty.
finish nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (surface coating)nátěr mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The table looks good with the new cherry finish.
 Stůl vypadá s nátěrem skvěle.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
finish nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (social polish) (společenská)uhlazenost žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 She got her finish from the Walton School for Girls.
finish nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (surface coating material)lak mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Did you buy another can of mahogany finish at the store?
finish [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (coat: an object)natřít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  nalakovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Now that we have built the chair, we need to finish it with a cherry stain.
finish [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." dated, formal (teach social graces to)překlad není dostupný
 She was sent to a school in Switzerland to be finished.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
finish [sth] off vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (complete, perfect)dokončit, dodělat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Finish off the report before you go home.
finish [sth] off,
finish off [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
informal (consume all of)dojíst, sníst dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 John finished off his meal and then left the house.
finish [sb] off vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." slang (destroy, kill) (hovorový výraz: zabít)oddělat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zničit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
finish [sth] off vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." slang (destroy, kill) (hovorový výraz: zabít)oddělat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zničit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
finish [sth] up,
finish up [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
informal (complete)dokončit, dodělat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I have to finish up my homework before going to the mall.
finish [sth] up,
finish up [sth]
vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game."
informal (eat all of)dojíst, sníst dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 You have to finish up your vegetables before having dessert.
finish up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (complete [sth])dokončit, dodělat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Let's finish up and go home.
 Pojďme to dokončit (or: dodělat) a jdeme domů.
finish up vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." UK, informal (arrive)přijet, dojet dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  dorazit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
finish line,
finishing line
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(race: end point)cíl mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  cílová páska příd + ž
 Only twelve runners crossed the finishing line.
 Cílem proběhlo pouze dvanáct závodníků.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"finish" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: finish [your work, my chores, her exam, his homework], had a [strong, weak] finish, [reached, crossed] the finish line, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "finish":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'finish'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.