finger

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈfɪŋgər/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈfɪŋgɚ/ ,USA pronunciation: respelling(finggər)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
finger nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (on hand)prst mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 He broke the nail on his index finger.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Zlomil si prst.
finger [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (touch) (lehce)dotknout se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She gently fingered the fabric, assessing its quality.
finger [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (music: play with fingers) (na hudební nástroj)hrát prsty ned + m mn
 To play that passage as written, you need to finger the trill very rapidly.
finger [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (touch, play: chords, keys) (na hudební nástroj)zahrát prsty dok + m mn
 How do you finger an A chord on a guitar?
finger [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." slang (touch sexually) (hovorový výraz)vyprstit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I can't believe he fingered her in the bathroom stall.
finger [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative, slang (inform on)udat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (hovorový výraz: udat)prásknout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 She fingered him for the murder.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
finger nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (strip of land) (pevniny)výběžek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (země)pás, pruh mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 It was a beautiful finger of land, jutting out into the lake.
finger nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (measure of liquid) (označení množství)na prst předl + m
 Bartender, pour me two fingers of whiskey.
 Barmane, nalijte mi na dva prsty whisky.
finger nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (shape: strip, band)pruh mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  proužek m zdrob
 The chef filled the courgettes with minced lamb and topped them with a finger of thick yogurt.
finger nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (chocolate bar, biscuit) (čokoládová apod.)tyčinka ž zdrob
 She broke off a finger of her biscuit and dunked it in her coffee.
finger [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (music: mark to show which fingers used) (nákres prstokladu u not)prstoklad mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
finger food nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (food you can pick up and eat)jednohubky ž mnpodstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).
  chuťovky ž mnpodstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).
 I'm going to provide finger food at the party to save washing up.
fingernail nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. often plural (nail on a finger)nehet na ruce fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 My fingernails are painted gold.
index finger nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (forefinger)ukazováček m zdrob
  ukazovák mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Gary cut his index finger while he was trying to cook dinner.
 Gary se řízl do ukazováčku, když se pokoušel vařit večeři.
index finger nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (finger next to the thumb)ukazováček
 Anna pointed to the diagram on the chalkboard with her index finger. He emphasized his point of view by stabbing his index finger in the air.
little finger nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (smallest digit of the hand) (na ruce)malíček mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 I broke my little finger playing cricket last week. The ring's too small for my ring finger so I wear it on my little finger.
middle finger nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (longest finger)prostředníček
 The middle finger is between the index finger and the ring finger. To "give someone the bird" is to extend your middle finger in an obscene gesture.
pinky,
pinky finger,
pinkie,
pinkie finger,
little finger
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
mainly US, informal (smallest finger) (na ruce)malíček mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The ring's too small for my ring finger so I wear it on my pinky finger.
ring finger nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (third finger from the thumb)prsteníček
 He looked at her ring finger and was pleased to see that she probably wasn't married.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"finger" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: finger the [suspect, criminal, robber], my [index, pointer, middle, ring, pinkie] finger, will be no finger-pointing (here), více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "finger":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'finger'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.