finding

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈfaɪndɪŋ/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈfaɪndɪŋ/ ,USA pronunciation: respelling(fīnding)

From the verb find: (⇒ conjugate)
finding is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na této stránce: finding, find

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
findings nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (science: discoveries) (vědecké)poznatky m mnpodstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).
  (vědecké)zjištění spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 These findings will lead scientists to re-evaluate other fossils.
finding nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (law: conclusion, verdict) (soudu)nález mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (soudu)závěr mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The court issued its finding in the case yesterday.
findings nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." US (jewellery maker's accessories)překlad není dostupný
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
find vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (come across)najít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I found ten dollars in the street yesterday.
 Včera jsem našel na ulici deset dolarů.
find vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (encounter)potkat, narazit na dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I found John at the station waiting for a taxi.
 Potkal jsem Johna na nádraží, čekal tam na taxi.
find [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (recover, retrieve)najít, nalézt dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  objevit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I lost my phone last week but I found it this morning.
 Minulý týden jsem ztratil telefon, ale dnes ráno jsem ho našel.
find vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (regard)připadat ned
  shledávat, pokládat za, považovat za ned
 I find modern music rather repetitive.
 Moderní hudba mi připadá poněkud monotónní.
 Moderní hudbu shledávám (or: pokládám za, or: považuji za) poněkud monotónní.
find vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (verdict) (rozsudek)shledat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  shledávat ned
 The jury found the defendant guilty on all charges.
 Porota shledala obžalovaného vinným ve všech bodech obžaloby.
find vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (learn)zjistit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  shledat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 We found that the cars performed just as well as each other.
 Zjistili jsme, že výkon všech aut byl stejný.
find nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (discovery)nález, objev mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 This rare book was really quite a find.
 Tato vzácná kniha byla vskutku šťastným objevem.
find [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (discover, encounter)najít, nalézt dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  objevit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Leave everything exactly as you found it.
 Nech všechno přesně tak, jak jsi to našel.
find [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (ascertain)najít, nalézt dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 It is a problem, and we must find the solution to it.
 Je to problém, ale musíme najít řešení.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
find nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (act of finding)nález mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  objev mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The team's find made them famous.
find [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (reach, attain)dosáhnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  docílit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The arrow found its target.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"finding" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: published his findings (in), her findings were published in, scientists [presented, unveiled] their findings, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "finding":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'finding'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.