felt

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈfɛlt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/fɛlt/ ,USA pronunciation: respelling(felt)

From the verb feel: (⇒ conjugate)
felt is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na této stránce: felt, feel
'felt' je jiný výraz pro 'feel'. Najdete jej v jednom nebo více řádcích níže.'felt' is an alternate term for 'feel'. It is in one or more of the lines below.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
felt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fabric) (látka)plsť, plst žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  plstěná látka příd + ž
 The skirt was made of felt.
 Sukně byla vyrobena z plsti.
 Sukně byla vyrobena z plstěné látky.
felt v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked." (participle of feel)cítěný příč nedpříčestí trpné, vid nedokonavý: Neurčitý jmenný tvar nedokonavého slovesa.
  pocítěný příč dokpříčestí trpné, vid dokonavý: Neurčitý jmenný tvar dokonavého slovesa.
  (opakovaně, dlouhodobě)pociťovaný příč nedpříčestí trpné, vid nedokonavý: Neurčitý jmenný tvar nedokonavého slovesa.
 I have never felt as happy as I feel now.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Obyvatelé vyjádřili vřele cítěný dík jednotkám, které osvobodily jejich město.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Zemětřesení bylo pocítěno i na vzdáleném ostrově.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Zákazníci si stěžovali na pociťované nedostatky.
felt n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (of felt fabric)plstěný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 He wore an old felt hat.
 Nosil starý plstěný klobouk.
felt [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (turn into felt)překlad není dostupný
felt [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cover with felt)pokrýt plstí dok + ž
 The ornament was felted on the base to protect the table.
 Ozdobný předmět byl na podstavci pokryt plstí, aby nepoškrábal stůl.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
feel [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sense by touch) (dotek)cítit ned
 He felt her hand on his shoulder.
 Cítil její ruku na svém rameni.
feel [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (examine by touch)sáhnout na dok + předl
 She felt the cloth to see how good it was.
 Sáhla si na látku, aby ohodnotila její kvalitu.
feel [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (sense, detect: not by touch)cítit ned
  rozpoznat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I felt hostility in his voice.
 Cítil jsem nepřátelství v jeho hlase.
feel [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be conscious of) (uvědomovat si)cítit ned
  uvědomovat si ned
 He could feel her gaze on him.
 Cítila na sobě jeho pohled.
feel,
feel that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(with clause: think)myslet si ned
 He felt that her actions were unfair.
 Myslel si, že její jednání je nespravedlivé.
feel viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (+ adj: experience condition)mít pocit ned + m
 I'm over the worst of my flu but I still feel a bit weak.
 Mám pocit hladu.
feel viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (+ adj: experience emotion) (jak)cítit se ned
 I felt really embarrassed.
 Cítím se opravdu trapně.
feel viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (+ noun: perceive self as) (sebehodnocení)připadat si jako, cítit se jako ned + sp
  připadat si ned
 I felt a fool when she pointed out my mistake.
 Připadám si jako úplný idiot.
 Připadám si hloupý.
feel viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (+ adj: have detectable quality)vypadat, zdát se ned
 The floor felt wet.
 Podlaha vypadala (or: se zdála) mokrá.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
feel nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (quality perceived by touch)dotek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 I like the feel of silk on my skin.
 Mám rád dotek hedvábí na mé kůži.
feel nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (impression)působit jako ned + sp
  dojem, nádech mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  atmosféra žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 It's a café but it has the feel of a pub.
 Je to kavárna, ale působí jako hospoda.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Ten nádech tajemna čtenáře přitahoval a kniha se stala bestsellerem.
feel nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sense of touch)hmat mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Without electricity, he had to move by feel.
feel nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (touching with a hand)dotyk mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  dotýkání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 A quick feel of the fabric was enough to tell Ellen that it wasn't what she wanted.
feel viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (search by touch) (hovorový výraz: hledat hmatem)šmátrat ned
  hmatat ned
 She felt below the chair but could not find her pen.
feel viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (have emotions)cítit, pociťovat ned
  (emoce)zažívat ned
 He is a man who feels strongly.
feel viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (have compassion)soucítit ned
 When I see suffering, I really feel.
feel [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be affected by)pocítit, zakusit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He felt the full force of the crash.
felt [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (detect)cítit, všímat si ned
  zaznamenat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He felt her anger at the other end of the phone.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
felt | feel
AngličtinaČeština
felt pen nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fiber-tipped marker pen)fixa žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  popisovač mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 You can write on anything with a felt pen -- paper, wood, even metal.
felt tip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (fiber-tipped marker pen)fixa žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Mark the position on the wall using a felt tip. My daughter loves colouring with felt tips.
felt-tip n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (pen: having a tip made of felt)překlad není dostupný
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"felt" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: [soft, rough, thick, thin, blue] felt, felt [pens, pants, fabric, surfaces], your felt [experience, emotions], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "felt":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'felt'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.