feeding

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈfiːdɪŋ/US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(fēding)


From the verb feed: (⇒ conjugate)
feeding is: Click the infinitive to see all available inflections
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
Na této stránce: feeding, feed

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
feeding nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (baby) (dítěte)kojení, krmení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Once we got into a routine around feeding, looking after the baby got much easier.
feeding nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (animal) (zvířete)krmení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Feeding takes a long time, so the farmer gets up early.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
feed vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give food to)nakrmit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I need to feed the children.
 Musím nakrmit děti.
feed [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give food to an animal) (zvíře)krmit ned
 Helen feeds the dog every morning.
 Helen krmí psa každé ráno.
feed [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be a food source) (být zdrojem obživy)živit ned
 This farm feeds the entire village.
 Tato farma živí celou vesnici.
feed [sb/sth] on [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give [sth] as nourishment) (čím)krmit ned
 She feeds her chickens on a variety of scraps.
 Své slepice krmí různými zbytky.
feed [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (supply)zásobovat ned
  dodávat ned
 This pipe feeds the radiator.
 Tato trubka zásobuje topení.
feed [sth] to [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (supply)zásobovat ned
  dodávat ned
 The operator feeds paper to the printing press.
 Obsluha zásobuje tiskárnu papírem.
feed nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (food for animals) (pro zvířata)krmivo spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (hovorový výraz: pro zvířata)žrádlo spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The farmer needs to buy more feed for her pigs.
 Farmářka musí nakoupit více krmiva pro svá prasata.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
feed nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal (meal)strava žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  jídlo spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 I have to give the kids their feed, then we have to go to the pool.
feed nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (supply mechanism)podavač mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  podávací zařízení příd + s
 There was a problem with the photocopier's paper feed.
feed nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (broadcast)vysílání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  (zpravodajská)relace žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The live feed from New York has stopped working, so we are going to show some commercials.
feed nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (breastfeeding)kojení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The baby had a good feed this morning.
feed on [sth] vi + prep (animal: eat) (zvířata)krmit se ned
  (hovorový výraz: zvířata)žrát ned
 The animals feed on grass.
feed on [sth] vi + prep figurative (ideas, fears) (přeneseně: strach apod.)přiživovat ned
 Panic feeds on people's fears.
feed [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (gratify)uspokojovat ned
  potěšit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Art feeds the spirit.
feed [sth] to [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (supply)zásobovat ned
  dodávat ned
 The media feeds the news to people.
feed [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (encourage)povzbudit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  podpořit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Don't say anything to feed his ego.
feed [sb] [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (supply)dodávat ned
  poskytovat ned
 The assistant fed the actor his lines.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
feeding | feed
AngličtinaČeština
feeding bottle,
baby bottle,
baby's bottle,
also US: nursing bottle
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(infant's feeding receptacle)dětská láhev příd + ž
  kojenecká láhev příd + ž
 Nina is breast-fed, so her baby bottle is always filled with water.
feeding bottle,
also US: nursing bottle
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(receptacle for feeding young animals) (ke krmení zvířat)krmicí láhev příd + ž
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"feeding" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: it's feeding time at the [zoo, animal shelter], [animal, tiger, lion, zoo, livestock, cattle, baby] feeding, the feeding of the [animals], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "feeding":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'feeding'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.