feedback

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈfiːdbæk/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈfidˌbæk/ ,USA pronunciation: respelling(fēdbak′)


Na této stránce: feedback, feed back

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
feedback nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (loudspeaker noise)akustická zpětná vazba, zvuková zpětná vazba fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 The loud feedback when the microphone got too close to the speaker hurt everybody's ears.
 Když se mikrofon dostal příliš blízko k reproduktorům, všechny bolely uši z akustické zpětné vazby.
feedback nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (science: modification by results)zpětná vazba příd + ž
 The feedback generated during the experiment resulted in a return to equilibrium.
 Zpětná vazba generovaná při experimentu vyústila v návrat k rovnováze.
feedback nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (opinion, criticism)zpětná vazba příd + ž
  odezva žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The website encourages its visitors to give feedback about what they like and don't like about it.
 Ten web chce vědět, co se návštěvníkům líbí a co ne, a proto je žádá o zpětnou vazbu.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
feed back to [sb] vi phrasal + prep (report back to)podávat hlášení ned + s
  podávat zprávy ned + ž mn
Poznámka: The single-word form is used when the term is a noun
 Jamie always feeds back to his line manager in a timely manner.
feed [sth] back to [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (relay [sth] back to)překlad není dostupný
 Karen appreciates her staff feeding back intormation to her on a regular basis.
feed back vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (affect in turn)zpětně působit přísl + ned
feed back into [sth],
feed back to [sth]
vi phrasal + prep
(affect in turn)překlad není dostupný
 The results of the student survey feed back into future teaching practices.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Slovní spojení: [sound, microphone] feedback, was a loud feedback [noise, squeal], (loud) feedback from the microphone, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "feedback":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'feedback'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.