fat

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈfæt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/fæt/ ,USA pronunciation: respelling(fat)


Inflections of 'fat' (adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."):
fatter
adj comparative
fattest
adj superlative
Inflections of 'fat' (v): (⇒ conjugate)
fats
v 3rd person singular
fatting
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
fatted
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
fatted
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
fat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bodily substance) (lidský)tuk mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  (lidský)špek mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 All bodies have some fat.
 Všechna těla obsahují nějaký tuk.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Doufá, že s touto dietou konečně vyzraje na špeky.
fat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (oily substance in food) (v potravinách)tuk mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  sádlo spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 She trimmed the fat off her steak before eating it.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Snažíme se vařit bez tuku.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Můj dědeček zbožňoval husí játra na sádle.
fat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (component of food) (obsažené v jídle)tuky m mnpodstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).
 This cheese tastes so good because it is high in fat.
 Tenhle sýr chutná skvěle, protože má v sobě hodně tuků.
fat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." potentially offensive (person: overweight)tlustý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Eric admitted that he was fat and had to lose weight.
 Eric přiznal, že je tlustý a potřebuje zhubnout.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
fat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative, informal (large)velký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  objemný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The truck was carrying a fat load.
fat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (thick) (kniha apod.)silný, tlustý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 She took a fat book out of her bag and opened to page 1002.
fat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (lucrative)lukrativní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  výnosný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The ex-politician won a fat contract from the city.
fat,
fatty
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
informal (greasy) (obsahující tuk)tučný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  mastný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 This burger is so fat! It's quite disgusting.
fat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." dated, Biblical (fertile)úrodný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The land was fat, and anything would grow there.
fat adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal, figurative (swollen)nateklý, oteklý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 My ankles are fat from being on my feet all day.
fat viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." archaic (become fat)tloustnout ned
  ztloustnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (hmotnost)přibrat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
fat [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." archaic (make fat)vykrmit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 They fatted the calf for several months before killing it.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
body fat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fat on body)tělní tuk příd + m
 That athlete has almost no body fat; she is all muscle.
fat ass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. pejorative, vulgar, offensive, slang (overweight person) (hanl., vulg.: označení osoby s nadváhou)tlustoprd, tlustoprdka m, ž
  (hanl., hovor.: označení osoby s nadváhou)tlusťoch, tlusťoška m, ž
 Martin was given detention for a week for calling his classmate a fat ass.
Fat chance! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (unlikely)mizivá šance příd + ž
  malá pravděpodobnost příd + ž
 Ha! Fat chance that he will ever pay you back.
get fat vi + adj informal (put on weight) (na váze)přibrat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  ztloustnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I get fat when I don't exercise regularly.
low fat,
low-fat
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(food: skimmed, light)nízkotučný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
Poznámka: A hyphen is used when the adjective precedes the noun
 Many low-fat foods contain more sugar than their full-fat equivalents.
trans fat,
trans-fat
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(hydrogenated vegetable oil)trans-tuk mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  trans mastná kyselina fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Your body has no natural mechanism for eliminating trans-fat.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"fat" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: archaic: they fatted the [calf, goose], [meat, animal, pork, vegetable] fat, fat [cells, molecules], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "fat":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'fat'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.