WordReference neumí přeložit celou tuto frázi, ale po kliknutí na jednotlivá slova uvidíte jejich význam:

fall proof


Nepodařilo se nám najít celou frázi, kterou hledáte.
Níže vidíte heslo "fall".

Podívejte se také na: proof

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
fall viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (come down)spadnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  padat ned
 I fell from a ladder yesterday.
 Včera jsem spadl ze žebříku.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Na podzim padá ze stromů listí.
fall viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (abate)klesnout, poklesnout, snížit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  spadnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  klesat, poklesávat, snižovat se ned
  padat ned
 Demand for this product has fallen recently.
 Poptávka po tomto výrobku v poslední době poklesla.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Dolar spadl na letošní minimum.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Na podzim začal prodej klesat.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Cena mědi i nadále prudce padá.
fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of falling)padání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  pád mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The fall of nuts from the tree makes a loud sound.
 Padání ořechů ze stromu dělá velký rámus.
fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (autumn)podzim mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Classes will resume in the fall.
 Přednášky budou znovu pokračovat na podzim.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (decline)pokles mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  snížení spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The fall in prices will harm our profits.
fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (slope)svah mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  klesání spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The field is flat except for a fall towards the river.
fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ruin) (přeneseně: něčí ztráta moci)pád mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 This is the story of the decline and fall of Richard Nixon.
fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (defeat) (přeneseně)pád mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  porážka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 She wrote a book about the Fall of France in 1940.
fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (distance [sth] falls)propad mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 The river has a fall of about fifty metres.
fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (falling down)upadnutí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  pád mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 She suffered a bad fall, while horseriding.
fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. uncountable ([sth] hanging down)překlad není dostupný
 He was enchanted by the fall of her hair on her shoulders.
fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sinful lapse)hříšný čin příd + m
 A sinner must confess his fall.
fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (surrender, capture)dobytí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  porážka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  pád mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Odysseus wandered for ten years after the fall of Troy.
the Fall,
the Fall of Man
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(Bible) (podle Bible)vyhnání z ráje fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 In the Bible, the serpent brought on the Fall.
falls nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors." (waterfall)vodopády m mnpodstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).
 You can hear the falls from far off.
fall viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (collapse)zřítit se, zhroutit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  spadnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The roof fell under the weight of the snow.
fall viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (die) (v boji)padnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zemřít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He fell in battle, dying like a hero.
fall viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (drop wounded)překlad není dostupný
 The soldier fell, and was treated by the medics.
fall viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (temperature: decline) (o teplotě)spadnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Temperatures will fall below freezing tomorrow.
fall viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (government: lose ability) (přeneseně: o vládě)padnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The government fell, following a scandal.
fall viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (become)-
 She fell ill.
 Onemocněla.
fall viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (commit a sin)překlad není dostupný
 He fell from grace after the discovery of his crimes.
fall viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." figurative (be included)náležet, spadat ned
 Their request falls within the scope of our project.
fall on [sth],
fall upon [sth]
vi + prep
(come to rest on) (přeneseně: pohled)padnout na dok + předl
  (přeneseně: pohled)zastavit se na dok + předl
 Her gaze fell upon the letter I was writing.
fall on [sth],
fall upon [sth]
vi + prep
figurative (occur on) (časově)připadat na ned + předl
 My birthday falls on a Saturday this year.
fall on [sth/sb],
fall upon [sth/sb]
vi + prep
(attack)vrhnout se na dok + předl
  zaútočit na dok + předl
fall on [sth],
fall upon [sth]
vi + prep
(eat hungrily) (přeneseně: hladově na jídlo)vrhnout se na dok + předl
fall on [sth],
fall upon [sth]
vi + prep
(opportunity: grab enthusiastically) (přeneseně: příležitosti)skočit po dok + předl
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Frázová slovesa
AngličtinaČeština
fall apart vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (emotionally: lose control) (psychicky)zhroutit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 It is important not to fall apart when things don't go exactly your way.
fall away vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (diminish) (snižovat se)upadat ned
  (snižovat se)opadávat ned
 Attendance at the church fell away as more and more people moved to the suburbs.
fall away vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (disappear spontaneously: troubles, worries)slábnout ned
  zeslábnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  opadnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Eventually her emotional burdens simply fell away, and she was her old self again.
fall back vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (withdraw, retreat)stáhnout se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  ustoupit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
fall back on [sb/sth] vi phrasal + prep informal, figurative (resort to, rely on)spolehnout se na dok + předl
  obrátit se na dok + předl
 Whenever I am in trouble, I know that I can always fall back on my friends and family.
fall behind vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (fail to keep up) (ve škole apod.)zaostávat ned
  (ve škole apod.)být pozadu ned + přísl
 If I don't study for two hours every night, I risk falling behind with my class work.
fall behind vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (fail to maintain pace)zaostávat ned
  nestačit ned
  být pozadu ned + přísl
fall down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (structure: collapse)spadnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zřítit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The brick wall fell down.
fall down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (person: trip, slip)spadnout, upadnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Mike fell down and injured his back.
fall down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (person: fail)neuspět dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  selhat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Many students fall down on this test task.
fall down vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative ([sth]: not succeed) (kvůli něčemu)neuspět dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (kvůli něčemu)selhat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Negotiations for broadcasting the game fell down over the issue of international TV rights.
fall in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (military: take ranks) (armáda)zařadit se, seřadit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (armáda)nastoupit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The soldiers fell in when the whistle blew.
fall in vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (collapse)propadnout se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  spadnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zřítit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The snow was so heavy last year, the roof of the old house fell in.
fall in with [sb] vi phrasal + prep (start to associate with)spřáhnout se s dok + předl
  dát se dohromady s dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 His grades dropped when he fell in with the wrong crowd.
fall in with [sth] vi phrasal + prep informal (accept: plan, idea)souhlasit s ned + předl
  přijmout za své dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 She is convinced that everyone will fall in with her plan once they understand it.
fall into [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (be categorized as)spadat do dok + předl
  patřit do ned + předl
  patřit mezi ned + předl
 The reform bill falls into the category of well-intentioned but ultimately misguided projects.
fall off vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." figurative (decrease)poklesnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  snížit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Car sales have fallen off during the recession.
fall on [sb/sth],
fall upon [sb/sth]
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
(attack)zaútočit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vrhnout se na dok + předl
 The two men fell on their victim as he was walking down the street.
fall on [sth],
fall upon [sth]
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
figurative (food: eat eagerly) (do jídla, začít jíst)pustit se do dok + předl
fall on [sb],
fall upon [sb]
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
figurative (person: greet, embrace) (někoho)uvítat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (někoho)pozdravit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
fall on [sb],
fall to [sb]
vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S]
(be the obligation of)překlad není dostupný
fall out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal (friends: quarrel)pohádat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  rozhádat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 They have fallen out and are no longer speaking to each other.
fall out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (military: leave ranks) (nastoupení vojáci)rozejít se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 After the inspection, the soldiers were ordered to fall out.
fall out vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (become detached or lost)vypadnout z dok + předl
 I didn't realise my bag was open; my cell phone fell out and smashed.
fall out over vi phrasal + prep (quarrel because of)pohádat se kvůli dok + předl
  rozhádat se kvůli dok + předl
fall out with [sb] vi phrasal + prep informal (quarrel with: a friend)naštvat se na dok + předl
 If you do not stop gossiping, all your friends are going to fall out with you.
 Jestli nepřestaneš roznášet drby, naštvou se na tebe všichni tví kamarádi.
fall over vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (person: trip or slip)svalit se, skácet se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He's so clumsy that he fell over his own feet.
fall through vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." informal, figurative (be unsuccessful, come to nothing) (neformální: nedopadnout podle představ)neklapnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  nepodařit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I thought that the deal would be very profitable for my business, but it fell through at the last minute.
 Myslel jsem, že mi ten obchod přinese velký zisk, ale na poslední chvíli to neklaplo.
fall within [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (be classified under) (kategorie)spadat do ned + předl
  (kategorii)spadat pod ned + předl
fall within [sth] vtr phrasal insepphrasal verb, transitive, inseparable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, not divisible--for example,"go with" [=combine nicely]: "Those red shoes don't go with my dress." NOT [S]"Those red shoes don't go my dress with."[/S] (be included in)patřit do ned + předl
  spadat do ned + předl
 All of your vital sign readings fall within the normal range for your age.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
fall apart vi + adv (physically: into pieces) (fyzicky)rozpadnout se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Cheaply made umbrellas fall apart quickly.
fall asleep vi + adj (go to sleep)usnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 I lay awake in bed, unable to fall asleep.
fall asleep vi + adj informal, figurative (be bored) (nudou)usínat ned
fall back vi + adv (fail to keep up) (nestíhat)odpadnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  odpadat ned
  (přeneseně)nedržet krok ned + m
Poznámka: A hyphen is used when the term is an adjective that precedes a noun.
fall flat v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (fail)selhat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  neuspět dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
fall for [sb/sth] vi + prep informal (be attracted)zamilovat se do dok + předl
 He is good-looking and smooth: all the women fall for him.
fall for [sth] vi + prep informal (be fooled) (neformální)naletět, zbaštit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The investment scheme promised huge returns, and I fell for it.
fall head over heels v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (tumble)skutálet se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Alex fell head over heels down the mountainside.
 Skutálel se dolů ze svahu.
fall head over heels v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (fall in love)bezhlavě se zamilovat přísl + dok
  (přen.: zamilovat se)ztratit hlavu dok + ž
 After knowing him for just two weeks I'd fallen head over heels.
fall head over heels for [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (fall in love)bezhlavě se zamilovat do dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  (přen.: zamilovat se do někoho)ztratit hlavu pro dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
fall head over heels in love with [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (fall in love) (do někoho)bezhlavě se zamilovat do dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  (přen.: zamilovat se do někoho)ztratit hlavu pro dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
fall in love v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (couple: become infatuated)zamilovat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The couple fell in love when they were in college.
fall in love v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (become infatuated: with [sb])zamilovat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Gina falls in love every five minutes!
fall in love with [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (become infatuated with [sb])zamilovat se do dok + předl
 I think I fell in love with him the very first time we met.
fall into [sth] vi + prep (descend and land in)spadnout do dok + předl
  propadnout se do dok + předl
 The young girl was rescued several days after she fell into an uncapped well.
fall into disfavor (US),
fall into disfavour (UK)
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(earn disapproval)upadnout v nemilost dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  ztratit přízeň dok + ž
fall into disfavor with [sb] (US),
fall into disfavour with [sb] (UK)
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(earn [sb]'s disapproval) (někoho)upadnout v nemilost u dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
  (někoho)ztratit přízeň u dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 The duke fell into disfavor with the queen and was promptly beheaded.
fall off vi + adv (become detached)utrhnout se, urvat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 One of the buttons on Chloe's coat had fallen off.
fall off [sth] vi + prep (become detached from) (omítka apod.)opadávat ned
 The picture had fallen off the wall.
fall off [sth] vi + prep (slip down from) (dolů)sklouznout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The blanket fell off the bed slowly.
fall on [sb/sth],
fall upon [sb/sth]
vi + prep
(eyes: look at [sth])spočinout na dok + předl
 The teacher's eyes scanned the room and fell on Joshua's nervous face.
 Učitelka přejela pohledem celou třídu a její oči spočinuly na Honzově nervózním obličeji.
fall short v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not be satisfactory)neodpovídat ned
  nedostačovat ned
 The boy's grades fell short of his father's expectations.
 Chlapcovy známky neodpovídaly očekáváním jeho otce.
fall short v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (not be sufficient)nedosahovat ned
  nedosáhnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  nedostačovat ned
 The amount of water in the reservoir falls short of our targets this year.
fallback,
fall-back
n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood."
informal (backup, used as last recourse)nouzový přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  záložní přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
Poznámka: A hyphen is used when the term is an adjective
 What is our best fallback option if the band decides to cancel?
free fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fall: subject to gravity)volný pád příd + m
 The plane went into free fall when both engines stalled.
free fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (part of jump: no parachute)volný pád příd + m
 Baumgartner is going to perform a free fall from 120,000 feet.
free fall nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (sharp decline) (úpadek)strmý pád příd + m
 The global economy went into free fall in the fall of 2008.
go to pieces,
fall to pieces
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
figurative (lose health) (přeneseně: zdravotně)rozsypat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (přeneseně: zdravotně)sesypat se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Alvin's health went to pieces as a result of his alcoholism.
fall in a heap nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person: collapse)složit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zkolabovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The boxer fell in a heap when he was hit in the chin.
Pride comes before a fall exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (it is unwise to be arrogant)pýcha předchází pád fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
take the fall v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." slang (accept the blame)přijmout zodpovědnost dok + ž
 He took the fall for the bank robbery.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "fall proof":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'fall proof'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama
Nahlásit nevhodnou reklamu.