faint

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈfeɪnt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/feɪnt/ ,USA pronunciation: respelling(fānt)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
faint viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (lose consciousness)omdlít dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  omdlévat ned
 Ben always faints when he sees blood.
 Ben při pohledu na krev vždy omdlí.
faint adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (visibility: poor) (viditelnost)nezřetelný, matný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Tom saw a faint image on the screen.
 Tom zahlédl nezřetelný obrázek na obrazovce.
faint adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (smell: slight) (zápach)lehký přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 There was a faint smell of roses in the room.
 V místnosti byla cítit lehká vůně růží.
faint adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (sound: soft, distant) (zvuk)nezřetelný, vzdálený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Kate heard a faint shout in the distance.
 Kate z dálky slyšela nezřetelný výkřik.
faint adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (memory: vague) (vzpomínky)matný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Karen had only a faint idea of what her childhood home looked like.
 Karen měla jen matné vzpomínky na to, jak vypadal dům jejího mládí.
faint adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (hope, etc.: unlikely) (naděje)vzdálený, slabý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
faint with [sth],
faint from [sth]
adj + prep
(feeling lightheaded, weak) (tělesně)zesláblý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The street child was faint with hunger.
 Mladík z ulice byl zasláblý hladem.
faint nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (loss of consciousness)mdloby ž mnpodstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).
  ztráta vědomí ž + s
 A faint can occur due to low blood sugar.
 Mdloby mohou přijít z nedostatku cukru v krvi.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
faint adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (effort: minimal) (úsilí)chabý, slabý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Erin's faint attempt at studying for her test didn't help much.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
faint of heart adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (lacking courage or determination) (o někom)slabší povahy příd + ž
fainthearted (US),
faint-hearted (UK)
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(cowardly, weak)bázlivý, bojácný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  zbabělý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 That man is nothing but a fainthearted fool!
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"faint" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: a [sudden, dead] faint, hit the [ground, floor] in a [sudden] faint, collapsed in a [sudden] faint, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "faint":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'faint'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.