excuse

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations noun: /ɪkˈskjuːs/, verb: /ɪkˈskjuːz/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/v. ɪkˈskjuz; n. -ˈskjus/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(v. ik skyo̅o̅z; n. ik skyo̅o̅s)


Inflections of 'excuse' (v): (⇒ conjugate)
excuses
v 3rd person singular
excusing
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
excused
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
excused
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
excuse nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (explanation)omluva žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
  výmluva žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The teacher was tired of his excuses for work not done.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Pro cynismus, s jakým si zloděj získal důvěru staré paní, neexistuje omluva.
 Učitel už měl dost jeho výmluv, proč nemohl udělat úkoly.
excuse nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pretext)záminka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 He used the mistletoe as an excuse to kiss her.
 Tato věta není překladem anglické ukázkové věty. Chtěl ji políbit a použil jmelí jako záminku.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
excuse nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, figurative (inadequate specimen)překlad není dostupný
 You're an excuse for a man! I never want to see you again!
excuse [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pardon, forgive [sb])omluvit, prominout, odpustit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Please excuse me. I didn't mean to step on your foot.
excuse [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (justify [sth])ospravedlnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 You cannot excuse bad behaviour.
excuse [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (exempt [sb](od povinnosti)osvobodit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The gym teacher excused him as he had sprained his ankle.
excuse [sb] from [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." often passive (exempt [sb] from [sth](povinnosti)osvobodit od dok + předl
 As I am a fireman I wish you to excuse me from national service.
excuse [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (dispense with [sth](něco nepodstatného)vynechat, přeskočit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 We will excuse the formalities and get right down to business.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
excuse me,
Excuse me
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
(polite interruption)promiňte citcitoslovce: Vyjadřuje nálady a pocity, vůli mluvčího, označuje hlasy a zvuky (např. au, hej, ahoj).
  pardon citcitoslovce: Vyjadřuje nálady a pocity, vůli mluvčího, označuje hlasy a zvuky (např. au, hej, ahoj).
  s dovolením citcitoslovce: Vyjadřuje nálady a pocity, vůli mluvčího, označuje hlasy a zvuky (např. au, hej, ahoj).
 Excuse me, where's the post office, please?
 Promiňte, kde je tu prosím pošta?
Excuse me? interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (request to repeat)cože zájzájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).
  jak prosím přísl + ned
 Excuse me? I didn't quite catch what you said.
 Cože? Neslyšel jsem dobře.
Excuse me! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" ironic (indignance)dovol zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
  dovolte zvolzvolání: Citově vzrušené zvolání.
 Well, excuse me! I won't bother asking you again!
 No dovol! Už se tě nikdy nebudu na nic ptát!
feeble excuse nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (not convincing)chabá výmluva příd + ž
 Ben offered a feeble excuse when his mom asked him why he was home so late.
lame excuse nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (unconvincing attempt to justify)chabá výmluva
 Saying that your alarm clock didn't ring is a lame excuse for being this late. Dropping your cigarette is a lame excuse for crashing your car.
poor excuse,
feeble excuse
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(unconvincing attempt to justify)chabá výmluva
 He gave a poor excuse for his absence. Having a cold is a very poor excuse for missing five days of work.
poor excuse for [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (bad example of) (něčeho)špatný příklad příd + m
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"excuse" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: (please) excuse me, a [reasonable, valid, believable] excuse, excuse me, but, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "excuse":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'excuse'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.