excited

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ɪkˈsaɪtɪd/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ɪkˈsaɪtɪd/ ,USA pronunciation: respelling(ik sītid)


From the verb excite: (⇒ conjugate)
excited is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na této stránce: excited, excite

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
excited adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (animated, enthusiastic)nadšený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 She's very excited about her new school.
 Je velmi nadšená ze své nové školy.
excited adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (agitated)rozčílený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  rozrušený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The excited crowd surged forward, and several people were trampled.
 Rozčílený dav se hrnul vpřed a několik lidí bylo ušlapáno.
excited adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (sexually aroused) (sexuálně)vzrušený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The pictures of naked women were getting him excited.
 Z obrázků nahých žen byl vzrušený.
excited adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (nervous)rozrušený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  roztěkaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 Coffee gets me too excited.
 Z kávy bývám příliš rozrušený (or: roztěkaný).
excited adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (stimulated)excitovaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The excited water molecules heat the food in the microwave.
 Excitované molekuly vody ohřívají jídlo v mikrovlnce.
excited adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (awakened) (přeneseně: zlepšující se)probuzený, procitnutý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The economic news led to excited trading on the stock market.
 Ekonomické novinky vedly k probuzenému obchodování na burze s cennými papíry.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
excite vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (person)nadchnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (pozitivně)vzrušit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
excite vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (person: sexually) (sexuálně)vzrušit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  vzrušovat ned
excite [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (arouse, elicit) (zájem apod.)vyvolat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  podnítit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The biopic excited new interest in the painter's life.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
excite vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (molecules) (molekuly)excitovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
excited | excite
AngličtinaČeština
get excited vi + adj colloquial (become very happy)nadchnout se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The dog gets excited when it's time for a walk.
get excited vi + adj informal (become angry, upset)naštvat se, rozzlobit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Stephen tends to get excited when things go wrong.
get excited vi + adj (be sexually aroused) (sexuálně)vzrušit se dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Jenny says her husband gets excited whenever she wears a short skirt.
get excited about [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." colloquial (look forward)těšit se na ned + předl
 The children are getting excited about tomorrow's trip to the zoo.
get excited about [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." informal (be enthused)nadchnout se pro dok + předl
 The research team got excited about their latest discovery.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"excited" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: am excited about the [vacation, visit, premiere, interview], am excited about [going, staying, learning, seeing], am excited for the [party, day, movie], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "excited":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'excited'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.