except

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ɪkˈsɛpt/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ɪkˈsɛpt/ ,USA pronunciation: respelling(ik sept)


WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
except,
except for
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(not including)až na sp + předl
  kromě předlpředložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou).
 Everybody except you will be going on the trip. Everyone here's blonde except for Jane, who's brunette.
 Každý až na tebe na ten výlet půjde.
except,
except that
preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours."
(were it not for the fact that)ale spspojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto).
  nebýt toho inf + záj
 Liz would have come with us except that she had already accepted another invitation.
 Liz by šla s námi, ale už přijala jinou pozvánku.
except [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." usu passive (exclude) (výjimkou oprostit od povinnosti)vyjmout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (skupina z celku)vyřadit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 Guide dogs are excepted from the "no dogs allowed" rule.
 Slepečtí psi jsou vyjmuti ze zákazu vstupu se psem.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"except" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: except them from [having to, paying], have been excepted from [control, inspection, criticism], excepted from [serving, doing, going, being], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "except":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'except'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.