estimated

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈɛstɪmeɪtɪd/

From the verb estimate: (⇒ conjugate)
estimated is: Click the infinitive to see all available inflections
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."
Na této stránce: estimated, estimate

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
estimated adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (approximate number, amount)odhadovaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  přibližný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The estimated costs of the renovations were more than we could afford.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
estimate nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (calculation) (kalkulace)odhad mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Dan's estimate of the costs involved in the project was completely wrong.
estimate vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (value, price) (cenu)odhadnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
estimate nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (for a job) (kalkulace zakázky)nabídka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 The builder gave us an estimate for the renovation work, so at least we know roughly what it might cost.
estimate nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (opinion)odhad mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 Sarah's estimate of the new trainee's abilities was proved correct when he made mistake after mistake.
estimate [sth] at [sth],
estimate [sth] to be [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(judge, assess)odhadovat, hádat ned
  předpokládat ned
 Marco estimated his chance of winning to be 30%.
estimate that vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (with clause: judge, guess)odhadovat, že ned + sp
  hádat, že ned + sp
  tipovat si, že ned + sp
  předpokládat, že ned + sp
 Glenn estimated that his team would lose.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
estimate vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (distance) (vzdálenost)odhadnout dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  (vzdálenost)tipnout si dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"estimated" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: an estimated [100] [victims, cases, deaths], an estimated [4%] (of), an estimated [growth, increase, decrease] (of), více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "estimated":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'estimated'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.