established

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ɪˈstæblɪʃt/

Na této stránce: established, establish

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
established adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (order: existing)zavedený, vžitý, etablovaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  zaběhnutý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 People often accept the established order without question.
established adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (company)založený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  ustavený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The bank is happy to lend money to established businesses that are doing well.
established adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (proven)prokázaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 We have to work on the basis of established knowledge on the subject.
established adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: respected) (o někom)uznávaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 The lecturer is an established authority on this subject.
 Přednášející je v daném oboru uznávanou kapacitou.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
establish vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (create)založit, vybudovat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zřídit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 He decided to establish a hospital for sick children.
 Rozhodl se založit nemocnici pro nemocné děti.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Tuto nemocnici zřídil Jihočeský kraj.
establish [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (install)zavést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  zřídit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The chain decided to establish a restaurant in every major city in the US.
 Řetězec se rozhodl zavést restauraci v každém velkém americkém městě.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
establish [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make recognized)stanovit, určit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 First, they had to establish the rules.
establish [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (make happen)zavést dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
  nastolit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The police established order in the city.
establish [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (promulgate)vyhlásit, zveřejnit dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The miner staked out his site, to establish his claim.
establish [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (demonstrate, prove)dokázat, prokázat dokdokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).
 The police had to establish whether the man was dead or if he was just missing.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
established | establish
AngličtinaČeština
well established,
well-established
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(existing, proven from long ago)zavedený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  osvědčený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  etablovaný přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
Poznámka: A hyphen is used when the adjective precedes the noun.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"established" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: is an established [rule, fact] (that), is a well-established [fact, feature, approach], a firmly established [family, company, rule], více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "established":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'established'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.