envy

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈɛnvi/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈɛnvi/ ,USA pronunciation: respelling(envē)

Inflections of 'envy' (nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.): nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors.": envies
Inflections of 'envy' (v): (⇒ conjugate)
envies
v 3rd person singular
envying
v pres pverb, present participle: -ing verb used descriptively or to form progressive verb--for example, "a singing bird," "It is singing."
envied
v pastverb, past simple: Past tense--for example, "He saw the man." "She laughed."
envied
v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked."

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
envy nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (jealousy, resentment)závist žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 John's envy was due to his colleague getting the promotion he wanted for himself.
the envy of [sb] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] coveted)předmět závisti m + ž
  důvod k závisti fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Carol's long blonde hair is the envy of all her friends.
 Karolíniny blond vlasy jsou předmětem závisti všech jejích kamarádek.
envy [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (be jealous)závidět ned
 Peter envies his neighbours; they always seem to have enough money to go on luxury holidays and buy sports cars.
envy [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (covet)toužit po ned + předl
 I envy your independent lifestyle.
 
Další překlady
AngličtinaČeština
envy vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (emotion)závidět ned
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
green with envy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (envious) (přeneseně: závistí)zelený přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
  (přeneseně: závistí)bledý přídpřídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. [i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům.
 She was green with envy about his new car.
green with envy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (envious) (přeneseně)zelenat závistí ned + ž
penis envy nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (Freudian complex)pocit méněcennosti u žen fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
 Freud believed that at least some of women's psychological problems were caused by penis envy.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"envy" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: is the envy of [others, everyone, everybody, the whole class], is the envy of her [friends, coworkers, classmates], made him green with envy, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "envy":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'envy'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.