environment

Listen:

UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ɪnˈvaɪərənmənt/

US:USA pronuncation: IPAUSA pronuncation: IPA/ɛnˈvaɪrənmənt, -ˈvaɪɚn-/

US:USA pronunciation: respellingUSA pronunciation: respelling(en vīrən mənt, -vīərn-)


WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
environment nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (the natural world)životní prostředí příd + s
 The environment is changing because of global warming.
 Životní prostředí se mění kvůli globálnímu oteplování.
environment nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a local subsection of the natural world) (podmínky k životu)prostředí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
  podmínky ž mnpodstatné jméno ženského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského v množném čísle (např. sestry, kočky, knihy).
 The environment of the Amazon can be difficult for humans.
 Prostředí Amazonie může být pro lidi obtížně snesitelné.
environment nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (physical surroundings) (okolí)prostředí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 The environment in many cities is noisy.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Z práce v rušném prostředí ho bolela hlava.
environment nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (personal circumstances) (okolnosti)prostředí spodstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).
 Life is difficult for him because of his family environment.
 Má těžký život kvůli rodinnému prostředí.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Složené tvary
AngličtinaČeština
environmentally friendly,
environmentally-friendly,
environment-friendly
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(ecologically sound)šetrný k životnímu prostředí fráze: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.
Poznámka: A hyphen is used when the adjective precedes the noun
 Using disposable bottles is not environmentally friendly.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"environment" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: a [harsh, wet, sunny] environment, an environment artist, a [desert, rainforest, temperate, tropical] environment, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "environment":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'environment'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.