envelope

Listen:
UK:*UK and possibly other pronunciationsUK and possibly other pronunciations/ˈɛnvələʊp/US:USA pronunciation: IPA and respellingUSA pronuncation: IPA/ˈɛnvəˌloʊp, ˈɑn-/ ,USA pronunciation: respelling(envə lōp′, än-)

WordReference English-Czech Dictionary © 2020:

Hlavní překlady
AngličtinaČeština
envelope nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (for a letter, document)obálka žpodstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).
 Harry put the letter in an envelope.
envelope nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] that encloses)obal mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
  plášť mpodstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).
 A gaseous envelope surrounds the Earth.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
Další překlady
AngličtinaČeština
envelope nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (mathematics: curve)obalová křivka příd + ž
 "Envelope" is a term used in geometry to describe a curve that is tangent to all the other curves in a group.
envelope [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (administrative: put in an envelope)dát do obálky dok, frázedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.
 This machine stamps and envelopes letters ready for posting.
  Chybí zde něco důležitého? Nahlaste chybu nebo navrhněte vylepšení.
"envelope" se vyskytuje také v těchto heslech:
Anglicky v popisné části:
Slovní spojení: a [manila, brown, jiffy, white] envelope, an [A3] (-sized) envelope, a standard-size envelope, více…

Diskuze na fóru, jejichž název obsahuje výraz "envelope":

Zobrazit strojový překlad z překladače Google pro 'envelope'.

V jiných jazycích: Španělština | Francouzština | Italština | Portugalština | Rumunština | Němčina | Nizozemština | Švédština | Ruština | Polština | Řečtina | Turečtina | Čínština | Japonština | Korejština | Arabština

Reklama
Reklama

Nahlásit nevhodnou reklamu.